Zánik civilizace

Alarmisté tvrdí, že teplejší klima může ohrozit samotnou existenci naší civilizace a způsobit její rozklad. Historická zkušenost ale ukazuje pravý opak. V teplých obdobích civilizace prosperovala. Proto se teplým obdobím říká "klimatické optimum". Zatímco ochlazení znamenalo neúrody a hospodářské problémy. Což za vhodné kombinace podmínek mohlo vést k migracím, válkám, stěhováním národů. I k zániku některých říší. I když k takovým událostem samozřejmě dochází někdy i z jiných důvodů.

 

GRAF 1: Bondův cyklus odvozený ze sedimentů na dně Atlantského oceánu. Bond Event nula je malá doba ledová v 15 - 19.století. Bond Event 1 je pád říše římské (konec římského klimatického optima). Bond Event 2 je doba trojské války a vpádu mořských národů do Egypta  (konec minojského klimatického optima). Bond Event 3 je pád Akkadské říše v Mezopotámii a první přechodné období v Egyptě. Bond Event 4 je doba vysychání Sahary a vzniku první civilizace v Egyptě. [2]

 

Pozititivní přínosy teplejšího klimatu shrnula rozsáhlá  900 stránková analýza NIPCC s názvem "Climate Change Reconsidered". Bylo nutné to publikovat zvlášť, protože klimatický panel OSN má z politických důvodů zakázáno psát o pozitivních stránkách oteplení. [3]

 

Reference:

 

[1] Vítězslav Kremlík. Jak klimatické změny vedou k pádu civilizací (Osel.cz 18.července 2012)

[2] Bond, Gerald et al. Persistent solar influence on North Atlantic climate during the Holocene. (Science 2001) https://www.essc.psu.edu/essc_web/seminars/spring2006/Mar1/Bond%20et%20al%202001.pdf

[3] Climate Change Reconsidered. 2009 Report of the Nongovernmental International Panel on Climate Change.(Dostupné na: https://www.nipccreport.org/ )


 

(c) Vítězslav Kremlík 2012, Klimaskeptik.cz, kremlik.blog@seznam.cz