Zánik civilizace

Alarmisté tvrdí, že teplejší klima může ohrozit samotnou existenci naší civilizace a způsobit její rozklad. Historická zkušenost ale ukazuje pravý opak. V teplých obdobích civilizace prosperovala. Proto se teplým obdobím říká "klimatické optimum". Zatímco ochlazení znamenalo neúrody a hospodářské problémy. Což za vhodné kombinace podmínek mohlo vést k migracím, válkám, stěhováním národů. I k zániku některých říší. I když k takovým událostem samozřejmě dochází někdy i z jiných důvodů.

 

GRAF 1: Vývoj teplot podle grónského vrtu GISP2. Patrný je 1500 let dlouhý "Bondův cyklus (podle klimatologa Geralda Bonda). Zánik nejznámějších civilizací spadá do epizod prudkého ochlazení. Krize římské říše (3.století n.l.). Opuštění mayských měst (9.století n.l.). Vpád mořských národů do Egypta (1 200 př.n.l. - Trojská válka, Exodus, pád Chetitské říše atd.)

 

Pozititivní přínosy teplejšího klimatu shrnula rozsáhlá  900 stránková analýza NIPCC s názvem "Climate Change Reconsidered". Bylo nutné to publikovat zvlášť, protože klimatický panel OSN má z politických důvodů zakázáno psát o pozitivních stránkách oteplení. [3]

 

Reference:

 

[1] Vítězslav Kremlík. Jak klimatické změny vedou k pádu civilizací (Osel.cz 18.července 2012)

[2] Ole Humlum et al. Identifying natural contributions to late Holocene climate change. Global And Planetary Change 79 (2011)

[3] Climate Change Reconsidered. 2009 Report of the Nongovernmental International Panel on Climate Change.(Dostupné na: https://www.nipccreport.org/ )


 

(c) Vítězslav Kremlík 2012, Klimaskeptik.cz, kremlik.blog@seznam.cz