Vedra a úmrtnost

 

GRAF 1: V Praze po roce 1960 klesal počet mrazových dnů a stoupal počet tropických dnů  (tj. dnů nad 30°C). [1]

Kruté mrazy a úmorná vedra jsou obojí pro lidi nepříjemná.  Podílejí se ale jen malým dílem na úmrtnosti, navzdory novinovým titulkům. Nejvyšší úmrtnost panuje v zimních měsících, nejméně lidí úmírá v letních měsících. Potvrzuje to i rozsáhlá mezinárodní studie Gasparriniho a kol. (2015), která analyzovala přes 74 milionů úmrtí po celém světě v letech 1985 - 2012.[2]

 

GRAF 2: Nejvíce lidí umírá, když je chladno. V teplých měsících umírá málo lidí. Nejméně lidí umírá při teplotních extrémech (mrazy, vedra).[2]

 

Reference:

[1] https://www.klimatickazmena.cz/cs/  (web ústavu Czechglobe) grafy "Počet mrazových dnů v Praze" a "Počet tropických dnů v Praze" (cit. 4.7.2019)

[2] Gasparrini et al. Mortality risk attributable to high and low ambient temperature: a multicountry observational study. The Lancet, 2015, Vol. 386, Issue 9991.