Katastrofy

 

Přibývá extrémů počasí a přírodních katastrof?

 

V roce 1973 byla v Bruselu založena instituce zvaná CRED (Centre for Research on the Epidemiology of Disasters), která má počet sledování katastrof v popisu práce. Jejich grafy ukazují, že škody způsobené přírodními katastrofami za sto let velice stouply. [1]

Na základě těchto dat například pan Gerhard Berz z pojišťovny Munich Re před lety šel do médií se zprávou, že kvůli globálnímu oteplování prý přibývá přírodních katastrof a proto pojišťovny musejí hradit více škod. Přebrala to i naše česká média. [2]

 

 

GRAF 1: Graf z ročenky pojišťovny Munich Re přetiskla IPCC ve své Třetí zprávě 2001 v osmé kapitole WG1. Pojistné škody rostou. Například kvůli inflaci, růstu populace, růstu bohatství atd. [8]

 

GRAF 2: Čtvrtá zpráva IPCC v kapitole o přírodních katastrofách uvedla jen jeden graf. Z dosud nepublikované Muir-Woodovy studie. Graf, který říká pravý opak toho co většina vědeckého výzkumu. Neví se ale přesně kde graf vzali, protože otištěn nikde nebyl. Z něj to vypadá jako by růst teplot - červeně - odpovídal růstu pojistných škod - zeleně. [5, 9]

 

Odborník na hurikány Roger Pielke kritizoval IPCC, že propaguje záhadný graf z dosud nerecenzované, tedy nezkontrolované studie. S kritikou IPCC přišli i novináři. Leakeho článek v Sunday Times počátkem roku 2010. [3]

 

Když Muir-Woodův článek nakonec byl recenzován a publikován, říká něco jiného: „Nenalezli jsme dostatečné důkazy, podle kterých bychom mohli tvrdit, že existuje statistický vztah mezi nárůstem globálních teplot a normalizovanými škodami zaviněnými přírodními katastrofami“ (We find insufficient evidence to claim a statistical relationship between global temperature increase and normalized catastrophe losses).  [4]

 

Škody způsobené přírodními katastrofami narůstají proto, že je více lidí, tj. je více domů a lidé jsou bohatší. Proč jsou škody vyšší, když v roce 2000 zasáhne obec hurikán téže síly jako před sto lety? Protože prarodiče případně i rodiče našich prarodičů neměli v garáži auto za půl milionu nebo doma počítač, televizi a playstation. A lidí i domů bylo méně. Není to proto, že by se katastrofy nějak zhoršovaly. [5]

 

GRAF 3: Podle Muir-Wooda, pokud korigujete zkreslení způsobené růstem populace, inflací atd, není žádný trend v růstu přírodních katastrof vidět. Za výkyv na konci může hurikán Katrina 2005. Ten byl ale menší než americký hurikán na Miami 1926.

 

 

GRAF 4: Přestože lidí je stále více, při katastrofách umírá lidí stále méně. (CRED)

 

Dnes nám tvrdí, že k nárůstu extrémního počasí vede oteplení. Dříve si však mysleli vědci pravý opak. V roce 1975 ve Science News čteme rozhovor C. C. Wallenem, ředitelem Special Environmental Applications Division ve Světové meteorologické organizaci  (WMO) v Ženevě. 

Wallen: „Hlavní změnou počasí, která pravděpodobně bude doprovázet ochlazovací trend, bude zvýšená variabilita, střídání extrémů teplot a srážek v každém regionu (is increased variability-alternating ex-tremes of temperature and precipitation). Což téměř jistě sníží úrody…. V teplých obdobích totiž převládá tzv. zonální cirkulace, kde v mírném podnebném pásu převládající západní větry na velmi dlouhé vzdálenosti táhne  jen pár silných center vysokého a nízkého tlaku. Výsledkem je více rovnoměrné rozložení vzorců počasí, které se relativně málo mění z měsíce na měsíc a mezi ročními obdobími. Zato v chladnějších obdobích větry ve vysokých nadmořských výškách jsou rozbity do nepravidelných buněk slabšími, ale početnějšími tlakovými centry, a tak vzniká cirkulace meridiální.“ [6]

 

Extrémy počasí byly vždycky a lidem to nikdy nepřipadalo normální. Následující text je ze 70.let z éry ochlazování:

 „V Africe sucho pokračuje už šestým rokem za sebou a strašným způsobem zvyšuje počet obětí hladomoru. Rekordní deště v částech USA, Pákistánu a Japonska způsobily jedny z nejhorších záplav za stovky let. V obilném pásu Kanady nezvykle chladné a deštivé jaro způsobilo zpoždění sadby a může přinést zklamání velmi nízké úrody. Naproti tomu deštivá Británie trpěla několik uplynulých jar nezvyklými suchy. Série nezvykle chladných zim sevřela americký daleký západ, zatímco Nová Anglie a severní Evropa zažila nejmírnější zimy, jaké kdo pamatuje. Tváří v tvář bizardnímu a nepředvídatelnému chování počasí v uplynulých letech stále větší počet vědců začíná mít podezření, že tyto zdánlivě protichůdné meteorologické fluktuace jsou ve skutečnosti součástí globálního klimatického rozvratu.“ [7]

 

 

Reference:

 

[1] Web CRED  https://www.emdat.be/natural-disasters-trends (odtud jsou oba grafy)

[2] Berzovy teze u nás šířily HN v článku „Přírodních katastrof přibývá, škody rostou, na vině jsou lidé“ HN 1.10.2004

[3] Jonathan Leake. UN wrongly linked global warming to natural disasters. The Times 24. ledna 2010 https://www.bedfordnow.co.uk/not-the-6-oclock-news/118-un-wrongly-linked-global-warming-to-natural-disasters.html

[4] Stuart Miller, Robert Muir-Wood, Auguste Boissonnade. An exploration of trends in normalized weather-related catastrophe losses. In: Climate Extremes and Society, ed. H. F. Diaz and R. J. Murnane. Published by Cambridge University Press 2008

[5] V.Kremlík. Přibývá přírodních katastrof? (Osel.cz 10.1.2012)

[6] https://stevengoddard.wordpress.com/2012/05/28/1975-global-cooling-causes-extreme-weather/

(John H.Douglas. Climate change – chiling possibilities. Climate News 107. 1975)

[7]  Another Ice Age?“ (TIME Magazine, 1974)

[8] https://www.grida.no/climate/ipcc_tar/wg2/pdf/wg2TARchap8.pdf

[9] https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/wg2/ar4-wg2-chapter1sm.pdf (supplementary material)

 

 

(c) Vítězslav Kremlík 2012, Klimaskeptik.cz, kremlik.blog@seznam.cz