Docházejí suroviny?

 

Organizace zvaná "Římský klub" v roce 1972 vyhlásila v knize "Meze růstu", že nám brzy prý dojdou suroviny (ropa do 1992). ŘK prý nevěří, že je možný další růst a rozvoj. Nevěří, že najdeme nová řešení. Růst je prý neudržitelný a musí být zastaven cíleně, pozvolna a včas, jinak přijde kolaps náhle a prudce.

 

 

V opozici proti tomu stojí ekonom Julian Simon se svou knihou "Největší bohatství "(Ultimate Resource), kde říká, že lidé jsou schopni najít nové suroviny, nová ložiska a nové technologie. Nové energie najdeme dříve, než nám dojde ropa. Citát: "Doba kamenná také neskončila proto, že by došel kámen". Podíváme-li se na vývoj těžby ropy, realita dává za pravdu Simonovi. Nové objevy odsouvají ropný zlom stále dále do nedohledna.

 

Mezinárodní agentura pro energii IEA v roce 2010 ve své ročence "World Energy Outlook 2010" prohlásila, že u konvenční ropy nastal ropný zlom v roce 2006 s tím, že tehdejší objem těžby konvenční ropy už nebude nikdy dosažen. Peak Oil se však netýká "nekonvenčních zdrojů" (těžba z břidlic, z písků, z mořského dna atd.). "Podle odhadů jsou nekonvenční zdroje ropy několikanásobkem konvenčních ložisek." [1]

 

Podle zprávy British Petroleum z roku 2008 "BP Statistical Review of World Energy" vystačí dnes známá (proven) ložiska uhlí na asi 133 let, dnes známá ložiska ropy vystačí asi na 40 let a dnes známá ložiska zemního plynu asi na 60 let. Přičemž z uhlí se dá vyrábět i palivo do automobilů. Doposud však vždy platilo, že "dnes známá" ložiska tvoří jen malou část existujících ložisek. [2]

 

Za posledních 33 let lidstvo spotřebovalo více jak trojnásobek toho, co byla známá ložiska ropy v roce 1976. A dnes jsou známá ložiska téměř dvojnásobná než tehdy. Čili spotřebováváme stále více a přesto máme dnes daleko více rezerv než jsme měli tehdy. [3]

 

Lomborg: „V roce 1973 jsme měli při tehdejší spotřebě zásoby plynu na příštích 47 let. V roce 1999 již bylo plynu dost na 60 let, i když spotřeba vyletěla vzhůru o více než 90 procent.“  [4]

 

Lomborg: Zvěsti o blížícím se ropném zlomu poslouchali už vaši pradědečkové. Již v roce 1914 Důlní úřad USA předpokládal, že ropy zbývá jen na deset let spotřeby. V roce 1939 americké ministerstvo vnitra předpovědělo, že ropa vydrží jen příštích 13 let. V roce 1951 se vypočítalo, že ropa dojde také za 13 let. Profesor frank Notestein z Princetonské university ke konci své dráhy napsal: „Od mého mládí ropa docházela neustále.“ [5]

 

(Tabulka z knihy Římského klubu "Meze růstu" z roku 1972.  Do kdy vyčerpáme jednotlivé suroviny. Petroleum = Benzín, Iron = železo, Gold = zlato, Chromium = Chrom. Předposlední sloupec ukazuje, na kolik let vydrží známá ložiska při ročním růstu spotřeby 3,9%) [6]

 

Někdy slýcháme, že fosilní paliva jsou nějak dotovaná, že mají protekci. Není tomu tak. V Evropě je benzín dražší než v USA, protože v Evropě je na něj uvalena vyšší daň. Benzín je dotován pouze ve státech, které mají bohatá naleziště ropy - aby z nalezišť občané také něco měli. [7 ]

 

V roce 1980 se vsadili malthusián Paul Ehrlich a ekonom Julian Simon. Ehrlich věřil Mezím růstu a domníval se, že nerostných surovin začne ubývat a jejich cena půjde nahoru. Simon říkal, že se objeví nová ložiska a nové technologie umožní využívat suroviny dříve nedostupné a díky tomu ceny půjdou dolů. Simon sázku vyhrál a v roce 1990 mu Ehrlich vyplatil 576 dolarů. Julian Simon je autorem knihy "Největší bohatství "(Ultimate Resource) a proslul  výrokem: "Doba kamenná neskončila proto, že by došel kámen".

 

Neustále jsou objevována nová ložiska. Příklad: Bakken Formation (Severní Dakota). Největší naleziště ropy objevené v USA od objevení ložiska v Prudhoe Bay na Aljašce. V roce 1995 se vydatnost ložiska odhadovala asi na 151 milionů barelů. V roce 2007 se už ale vytěžilo cca 105 milionů barelů a ložisko stále nemá konce. V roce 2008 USGS odhad vydatnosti tohoto ložiska zvýšila, aby se započetla i ropa, jejíž těžba je technicky náročnější (jako ropa z břidlic, shale oil). Najednou odhad činí 3 – 4 miliardy barelů, což je dost ropy, aby to ekonomice USA stačilo na celých 40 let. Je to více než veškerá dosavadní ložiska v USA (bez Aljašky) dohromady.  [8]

 

Po roce 2004 nové technologie umožnily těžit ve velkých hloubkách, které dříve byly nedostupné (hydraulic fracking, HF). Ze zemí jako je  Alberta (Kanada) či USA (začátek v Pennsylvánii) se obratem staly jedny z největších ropných velmocí. Díky ropě z písků (tar sand) a břidličnému plynu (shale gas) se ropný zlom (peak oil) opět odsunul do nedohledné budoucnosti. Ropný gigant BP odhaduje, že v roce 2030 bude USA mít 95% ropy z vlastní výroby a nebude muset dovážet. Splní se tak sen o energetické nezávislosti, o které USA snily od éry Nixona a ropného šoku v 70.letech. [9]

 

I když  fosilní paliva jednou za stovky let třeba vyčerpáme, nemusí nás to tolik trápit. Můžeme jezdit v elektromobilech. Jaderné energie na výrobu elektřiny máme dost na tisíce roků.

  • Studie OECD z roku 2003 (Red Book) odhaduje, že s novou jadernou technologií (množivé reaktory, breeders) nám zásoby uranu mohou vystačit až na 8500 let. [10]
  • Pokud se místo uranu bude používat thorium, kterého je v zemské kůře daleko více, budeme mít energii ještě na více tisíciletí. Thoriové reaktory jsou navíc bezpečnější. Neprodukují materiál na jaderné zbraně a jejich bezpečností mechanismy nevyžadují žádnou elektroniku, počítače ani sledování - při přehřátí se reaktor vypne sám od sebe. [11]
 
GRAF 1: Srování předpovědi Hubbertovy předpovědi z roku 1956 (červeně), kdy těžba ropy v USA dosáhne vrcholu (vrchol těžby, tzv.peak oil) a začne klesat. Zeleně skutečnost, značně odlišná. Predikce podcenila možnosti objevení nových ložisek a těžebních metod (jako fracking, těžba ropy z písků, břidličné plyny atd.) [12]

 

Reference:

 

[1] World Energy Outlook 2010 (IEA 2010)

[2] BP Statistical Review of World Energy (BP 2010)

[3] Dennis Edison. Debunking the myth of cheap oil. Oilprice.com 17.březen 2010

[4] (Lomborg, Skeptický ekolog, str. 157)

[5] (Lomborg, Skeptický ekolog, str. 152)

[6] https://en.wikipedia.org/wiki/The_Limits_to_Growth

[7] V.Kremlík. Fosilní paliva mají 10x tolik dotací co obnovitelné zdroje? (Blog iDnes.cz 12.srpen 2010)

[8] Tisková zpráva USGS: "3 to 4.3 Billion Barrels of Technically Recoverable Oil Assessed in North Dakota and Montana’s Bakken Formation—25 Times More Than 1995 Estimate" (2008)

[9] U.S. energy independence is no longer just a pipe dream (USA Today 5.května 2012)

[10] Uranium 2003: Resources, production and demand. (A joint report by the OECD Nuclear Energy Agency and the International Atomic Energy Agency)

[11] V.Kremlík. Kdo zabil bezpečnou jadernou energetiku. (Blog iDnes.cz 10.listopad 2011)

[12] Grafika převzata z Wikipedie z hesla Peak Oil: https://en.wikipedia.org/wiki/Peak_oil#/media/File:Hubbert_Upper-Bound_Peak_1956.png

 

(c) Vítězslav Kremlík 2012, Klimaskeptik.cz, kremlik.blog@seznam.cz