Povodně

 

Ve Střední Evropě lze vypozorovat cyklus tzv. malých pluviálů. To jsou období, kdy je četnost a intenzita povodní vyšší. Známý je článek Z.Vašků na toto téma z časopisu Vesmír 1997.[1] Tato cykličnost přibližně odpovídá tzv  Suessovu solárnímu cyklu a obdobný je i cyklus kolísání ledovců v Alpách:

 

V.        Současný malý pluviál

IV.       1763-1804

III.       1560-1600

II.        1310-1350

I.         1078- 1118

 

M.Mudelsee a kol 2003 píší: "Na Odře a Labi pozorujeme za posledních 80-150 let pokles v zimních povodních. Letní povodně nevykazují žádný trend.“ [2]

 

GRAF 1: Povodně v Praze [3]

 

 

GRAF 2: Povodně v Brně [4]

 

GRAF 3: Povodně v Brisbane v Austrálii.[5]

 

GRAF 4: Normalizované škody způsobené v Evropě povodněmi. Dojem rostoucích škod byl vyvolán tím, že je více lidí, více budov a lidé mají více majetku. Pokud toto zkreslení odečtete, je vidět, že povodně se nezhoršují. [6]

 

bradac.jpg

 

 

 

 

 

 

 

GRAF 5: Jsou dnes u nás povodně častější než kdykoli jindy v dějinách? Ne. Podle ukazatele "Bradáč" na Karlově mostě byly třeba v 16.století na Vltavě povodně každách pár roků. 1566, 1568, 1570, 1582, 1587, 1598. Povodeň 2002 byla v Praze nejsilnější v dějinách, v Děčíně ale ne. S rozrůstáním měst, stavbou domů v záplavových územích a přibýváním dlážděných ploch schopnost krajiny zadržovat vodu ovšem klesá.  [7, 8, 9]

 

 

 

Reference:

 

[1] Zdeněk Vašků. Naše malé pluviály. Vesmír 76, 512 1997/9 https://www.vesmir.cz/clanek/nase-male-pluvialy-(2)

[2] Manfred Mudelsee et al. No upward trends in the occurrence of extreme floods in central Europe. Nature 425, p. 166-169. 11. září 2003

[3] https://envis.praha-mesto.cz/rocenky/Pr_02/D7.htm (Ročenka města Prahy)

[4] Historické a současné povodně v Brně (Generel odvodnění města Brna)

[5] https://carbon-sense.com/wp-content/uploads/2011/01/brisbane-floods-of-1893.pdf;

https://www.bom.gov.au/hydro/flood/qld/fld_history/brisbane_history.shtml;

https://rogerpielkejr.blogspot.com/2011/01/brisbane-floods-in-historical-context.html 

[6] Stuart Miller, Robert Muir-Wood, Auguste Boissonnade. An exploration of trends in normalized weather-related catastrophe losses. In: Climate Extremes and Society, ed. H. F. Diaz and R. J. Murnane. Published by Cambridge University Press 2008

[7] Brazdil, Dobrovolny a kol. Historické klima a povodně v českých zemích. https://is.muni.cz/www/14941/AK_obrazky/AK_REVIZE_final.pdf

[8] Zdenka Špiková. Největší přírodní katastrofy na území českých zemí za posledních 1000 let. Diplomová práce, Universita Palackého 2009. (Děčínské povodně)

[9] Zdeněk Vašků. Půda je nenahraditelná (Ekolist 2008)

 

 

(c) Vítězslav Kremlík 2012, Klimaskeptik.cz, kremlik.blog@seznam.cz