OTÁZKY A ODPOVĚDI

 
(Kredit: Faq Icon No.  10059005, by digitalart, Freedigitalphotos.net)
 

Otázka: Proč popíráte, že se oteplilo. Cožpak nevidíte, že ledovce tají?

Odpověď: Máte mylné informace. Nikdo nepopírá, že se od 19.století oteplilo.

 

Otázka: Proč popíráte oteplování po roce 2000?

Odpověď: Ne my, ale klimatický panel OSN. Podle něj je trend oteplování 1998-2012 byl okolo nuly. Pauza v globálním oteplování trvala přinejmenším do roku 2016, zejména podle údajů ze satelitů. Přestože v tomto období skleníkové emise rostly.

 

Otázka: Podle vás oxid uhličitý neotepluje planetu? Jenže jeho koncentrace narůstá. Jak by to mohlo nemít oteplovací účinek?

Odpověď: Ne, skleníkový efekt nikdo nezpochybňuje. Ale CO2 je jen slabý skleníkový plyn. Při zdvojnásobení koncentrace CO2 se oteplí jen  o 0,5 – 1°C.

 

Otázka: V druhé půli 20. století sluneční aktivita nerostla. Přesto se oteplilo. Jak by tedy Slunce mohlo být příčinou?

Odpověď: Omyl. V letech 1964-1990 sluneční aktivita zesílila  o 40 procent. 

 

Otázka: 97% vědců má konsensus. Podle vás to jsou všechno hlupáci, kteří se mýlí?

Odpověď: Vědci mají konsensus, že se oteplilo a že k tomu nějakým dílem přispěl i člověk. S tím souhlasí i klimaskeptici. Ale neví se jak velký ten vliv člověka je.

 

Otázka: Odvoláváte se na měření teplot podle letokruhů stromů. Že prý neukazují velké oteplení. Ale stromy už dnes kvůli znečištění neodrážejí teploty správně. 

Odpověď: Omyl. Letokruhy odrážejí lokální teploty, ne globální průměrné teploty. A na dálném severu, odkud ty letokruhy jsou, se opravdu v letech 1940-1985 ochlazovalo. I podle teploměrů.

 

Otázka: Přírodní katastrofy způsobují stále více pojistných škod. S klimatem se očividně cosi děje, ne?

Odpověď: Pojistných škod přibývá jednak kvůli inflaci. Jednak proto, že máme více lidí a více domů než před 50 lety. Lidé doma mají více drahého vybavení jako jsou počítače.

 

Otázka: Nebojíte se, že když budeme odkládat řešení, bude pak už pozdě?

Odpověď: Dnes navrhovaná řešení nemají na klima stejně vliv tak jako tak. Kdyby celá EU celých sto let snižovala emise, oddálí tím oteplování jen o 0,05°C.

 

Otázka: I v ČR jsme si všimli, že dramaticky přibylo povodní. Klima se kvůli oteplování asi začíná rozpadat. Jak to můžete popírat?

Odpověď: V 19.století bylo zrovna tolik povodní co v posledních letech. Rozdíl je jen v tom, že dříve řeka tekla na louce za hradbami, zatímco dnes je podél té řeky zástavba.

 

Otázka: Klimatologické modely nedovedou oteplení vysvětlit, pokud nezahrnou vliv člověka. Musí to být člověkem. Jiné vysvětlení přece není?

Odpověď: Modely omylem vodní páru (hlavní skleníkový plyn) započítávají jako zpětnou vazbu u lidských emisí CO2 a ne u solárního oteplení. Modely je třeba opravit.

 

Otázka: Kolem roku 1998 už sluneční činnost nerostla, přesto se oteplilo. Takže to nemohlo být Sluncem. Tedy to muselo být vinou člověka, ne?

Odpověď: Na klima přece nepůsobí jen Slunce a člověk. Koncem 90.let oslabila sopečná aktivita (1982 EL Chichon, 1991 Pintubo), vyčistila se atmosféra a proto se oteplilo.

 

Otázka: Kvůli CO2 se okyselují oceány a odumírají korály. Takže CO2 musíme zastavit ať už je to s oteplováním jak chce, ne?

Odpověď: Korálům svědčí teplá voda. Díky oteplování se kalcifikace stále zlepšuje. Negativní vliv okyselování není ve srovnání s tím patrný.

 

Otázka: Kvůli růstu hladin oceánů se záhy zatopí ostrovy v Tichém oceánu. Není boj proti oteplování tedy boj za záchranu těch lidí?

Odpověď: Jsou to korálové ostrovy (atoly) a korály jsou živé a drží krok s hladinou oceánu. Navzdory růstu hladin moří se plocha těchto ostrovů rozrůstá. To ukazují satelity.

 

Otázka: Kvůli globálnímu oteplování vysychá Sahel a zvětšuje se Sahara. Neměli bychom zastavit oteplování, aby odtamtud lidé nemuseli uprchnout?

Odpověď: Naopak. Sahel vysychal v době ochlazování (1950-1980), v době oteplování tam srážek přibývá. Sahara byla zelená, když byla severní polokoule více přivrácená ke Slunci (precese) a bylo tam tepleji než dnes. Za horka se více vypařuje voda a ve vzduchu je více vlhkosti.

 

Otázka: Kvůli oteplování hrozí neúrody, hladomor, války. Nebojíte se, že odkládáním snížení emisí to budete mít na svědomí?

Odpověď: Naopak. Zemědělskou výrobu ohrožuje ochlazování, ne oteplování. Když se ochladí, zkrátí se vegetační období. I stromy mají v chladnějších letech tenčí letokruhy, hůře rostou.