Potraviny

 

GRAF1: Pokusy ukazují, že při vyšší koncentraci CO2 rostliny více rostou. Příčinou je jev zvaný fotosyntéza. Oxid uhličitý je potravou pro rostliny. [1]

 

 

GRAF 2: Satelity ukazují, že od počátku 80.let díky nárůstu teplot a hladin CO2 došlo k "zezelenání planety". Prodloužilo se vegetační období.  V Severní Americe se prodloužilo o 12 ± 5 dnů a v Eurasii o 18 ± 4 dnů. Díky tomu máme lepší zemědělské úrody. [2]

 

 

GRAF 3: A - teploty, B - produkce potravin, C - počet válek. Výzkumy naznačují, že chladnější klima znamená horší úrody a tedy více konfliktů a válek. Oteplení je naopak dobrá zpráva - více úrod, méně válek. [3]

 

GRAF 4. Vývoj cen potravin za posledních 40 let. V éře oteplování v 80. a 90. letech ceny potravin šly dolů. Za nárůst cen v posledních letech mohou dotovaná biopaliva, která z polí vytlačila produkci potravin. [4] 

 

GRAF 5: Pšenice je dnes nejlevnější za 700 let. Globální oteplování je obdobím výrazného poklesu cen pšenice. Anglie 1316-2000. Exeter 1316-1820, Anglie a Wales 1771-1980, Británie 1966-99.  [5]

GRAF 6: Výnosy zemědělských plodin v České republice 1980 - 2018. V éře oteplování klimatu v ČR žádný trend směrem k neúrodám či hladomoru není patrný. [12]

 

Greg Jones, klimatolog specializovaný na vinařství, poukazuje, jak oteplení prospělo kvalitě vína: "Naše výsledky ukazují, že v letech 1950 až 1999 většina světových oblastí, které produkují kvalitní víno, zaznamenala oteplení růstové sezóny v průměru o 1,26°C. S tímto oteplením se shoduje obecné zlepšení kvality vína za posledních 20 – 40 let v týchž regionech…. Jde na 100 bodové stupnici o zlepšení asi o 13 bodů. Nejvíce na tom vydělaly chladnější regiony jako údoly Mosely a Rýna v Německu." [6,7]

 

Zelená revoluce

Norman Borlaug byl pionýrem šlechtění nových více plodných odrůd zemědělských plodin. Začal v Mexiku, které se díky němu stalo v roce 1963 navzdory rostoucí populaci čistým vývozcem pšenice. Výzkumné středisko, které založil se jmenuje CYMMIT. Hovoříme o tzv. zelené revoluci. Po Mexiku svůj program Borlaug rozšířil také do Asie. Mezi lety 1965-1970 se produkce pšenice v Pákistánu a Indii prakticky zdvojnásobila! Mezi lety 1964 a 2001 produkce pšenice v Indii vzrostla ze 12 na 75 milionů tun. V Pákistánu ze 4,5 na 22 milionů tun. Říká se, že Borlaug zachránil asi miliardu lidí před smrtí hladem. V roce 1970 dostal Nobelovu cenu míru. V roce 1992 Borlaug podepsal "Heidelberský protest" proti klimatickému alarmismu. [8]

 

V roce 2009 Nevládní mezinárodní panel pro klimatické změny NIPCC vydal zprávu "Climate Change Reconsidered", která dokládá, že při zvýšení teplot a CO2 pozitivní důsledky převládají nad negativními. [9]

 

Čtvrtá zpráva klimatického panelu OSN v roce 2007 způsobila pozdvižení znepokojivým tvrzením, že kvůli oteplování do roku 2020 produkce potravin v Africe klesne o 50%. V roce 2010 vyšlo najevo, že tento názor není podložen vědeckou literaturou. IPCC ho bez ověření převzala z brožurky kanadských eko aktivistů. Aféra získala název Africagate. [10, 11]

 

Protože oteplení je pro zemědělství a pro civilizaci dobrá věc, proto se v dějinám teplým obdobím říká "klimatické optimum".

Této skutečnosti využívají i zahrádkáři a pěstují rostliny ve sklenících, protože skleníková atmosféra a vyšší teploty rostlinám svědčí.

 

 

Reference:

 

  [1] Seeing is Believing (Youtube Video). Co2science.org https://www.youtube.com/watch?v=P2qVNK6zFgE

[2] Zhou, L., Tucker, C.J., Kaufmann, R.K., Slayback, D., Shabanov, N.V. and Myneni, R.B. 2001. Variations in northern vegetation activity inferred from satellite data of vegetation index during 1981 to 1999, J. Geophys. Res. (Dostupné na: https://cybele.bu.edu/greenergh/nontechsum.html )

[3] Zhang et al.: Global climate change, war, and population decline in recent human history. PNAS 2007 

[4] David Parkinson. Rally in food prices still has room to run. 7. února 2011

[5]  Bjorn Lomborg. Skeptický ekolog. Kapitola 5: Potraviny a hlad. (Dokořán, Praha 2006)

[6] V.Kremlík. Globální oteplování a kvalita vína (Osel.cz 15.8.2012)

[7] Greg Jones. Making vine in a changing climate (Geotimes, srpen 2004)

[8] V.Kremlík. Experti varují, lidstvo čeká hladomor. (Blog iDnes.cz 9.února 2011)

[9] Climate Change Reconsidered. 2009 Report of the Nongovernmental International Panel on Climate Change.(Dostupné na: https://www.nipccreport.org/ )

[10] Richard North. And now for Africagate. (EU-Referendum 7.února 2010)

[11] O. Klimánek „Zpráva mezivládního klimatického panelu: 5600 nevědeckých citací, strach, katastrofy a politické motivy. Indie z panelu vystoupila (Scinet.cz 30. duben 2010).

[12] Definitivní údaje o sklizni zemědělských plodin - 2018. Agrární komora ČR. 21.2.2019. Web. Akcr.cz  (přílohy)

 

(c) Vítězslav Kremlík 2012, Klimaskeptik.cz, kremlik.blog@seznam.cz