Okyselování moří

 

„Mezi lety 1751 a 2004 index pH povrchu oceánu poklesl z téměř 8,25 na téměř 8,14." Oceány tedy nejsou kyselé, jsou alkalické.  Stupnice pH má škálu od 0 do 14. Sedmička je neutrální. Kyselé je něco, co má pH menší než 7. [1]

 

GRAF 1: Oceány přežily už daleko kyselejší období s vyššími koncentracemi CO2. [2]

 

GRAF 2: Kolísání kyselosti moře v oblasti autralského korálového útesu. Žádná korelace s fosilními palivy není patrná. Zato je patrný cca 30 let dlouhý Pacifický dekadální cyklus PDO [3, 4]

 

GRAF 3: Slýcháme, že kvůli okyselování moří se zhoršuje kalcifikace. Že se organismům hůře tvoří vápenaté schránky. Data ale ukazují pravý opak - nárůst kalcifikace za poslední stovky let. (Výkyv dolů na konci grafu je sporný, jde o data jen z jednoho útesu)  [5, 6]

 

V roce 2009 Glenn De'ath a kol. zveřejnila často citovanou studii, podle které se kalcifikace zhoršuje. Jde ale jen o jeden rok (2004-5) a pro tento rok použila nikoli údaje ze 13- 60 útesů jako pro předchozích sto let, ale jen údaje z jednoho útesu. Což je nesrovnatelné sčítání hrušek a jablek [5, 6]

 

V roce 2010 v Nature vyšla studie Boyce et al., podle které ve 20.století vyhynulo 40% planktonu kvůli okyselování moří a globálnímu oteplování. Příštího roku se ale ukázalo, že šlo o omyl. Autoři chybně spojili různé grafy z různých období a vzorků. [7]

 

Korálovým útesům oteplování prospívá. Díky růstu teplot moří se jim poslední stovky let lépe tvoří vápenaté schránky. Korelace s teplotou moří je výrazná. Naopak CO2 ani pH na kalcifikaci korálů nejeví žádný viditelný vliv. [8, 9, 10]

 

Reference:

 

[1]  Mark Z.Jacobson. Studying ocean acidification with conservative, stable numerical schemes for nonequilibrium air-ocean exchange and ocean equilibrium chemistry. Journal of Geophysical Research, vol. 110 (2005)

[2] Pearson, P. and M. Palmer (2000), Atmospheric carbon dioxide concentrations over the past 60 million years, Nature, 406, 695 – 699

[3] Carles Pelejero. Coral reefs and ocean pH: Modern pH variability and paleo-reconstructions for the recent past. ICREA Presentation at Workshop at Catalina August 2010.

[4] Carles Pelechero et al. Preindustrial to Modern Interdecadal Variability in Coral Reef pH. Science 30 September 2005: Vol. 309 no. 5744 pp. 2204-2207

[5] Steve McIntyre. "Unprecedented" in the past 153 Years. Climateaudit.org 3 Jun 2009

[6] V.Kremlík. Mění se oceány v kyselinu? Osel.cz 30.srpna 2011

[7] V.Kremlík. Kvůli oteplování prý vymřelo 40% planktonu. Osel.cz 9.května 2011

[8] Lough, J.M. and Barnes, D.J.  1997.  Several centuries of variation in skeletal extension, density and calcification in massive Porites colonies from the Great Barrier Reef: A proxy for seawater temperature and a background of variability against which to identify unnatural change.  Journal of Experimental and Marine Biology and Ecology 211: 29-67.

[9] Bessat, F. and Buigues, D.  2001.  Two centuries of variation in coral growth in a massive Porites colony from Moorea (French Polynesia): a response of ocean-atmosphere variability from south central Pacific.  Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 175: 381-392.

[10] https://www.co2science.org/subject/c/summaries/calcification.php

 

(c) Vítězslav Kremlík 2014, Klimaskeptik.cz, kremlik.blog@seznam.cz