PSEUDOVĚDA

Čemu má laik věřit, když různé skupiny vědců říkají každá něco jiného? Je třeba zhodnotit důvěryhodnost jednotlivých skupin vědců. Kdo z nich se drží zásad korektní vědy a kdo ne. Lze mluvit o nezávislosti, když jsou finančně závislí na výrobě "strašidelných scénářů"? Porušování etiky a principů slušnosti má devastující dopady i na ekonomiku. Snižování skleníkových plynů je drahé a zaplatí to ti nejchudší.