Zelený úděl

Klimatická politika by měla prosadit do zákonů a do praktického života opatření, která buď zabrání změně klimatu nebo nám pomohou se této změně přizpůsobit. Pokud možno tak, aby se nenadělalo více škody než užitku.

Ve skutečnosti se však globálním oteplováním  spíše zdůvodňuje přesun peněz z kapes daňových poplatníků do kapes privilegovaných skupin (klimatická lobby). Politici schvalují zákony, které jistým podnikavým kruhům dávají mimořádná privilegia. Občan si nemá na olupování stěžovat, má se uskromnit. Uhlíková lobby si podporu pro své zájmy kupuje pomocí legální korupce, pomocí "zelených dotací".

Klima je ale jen záminka, na klima nemá tato politika sebemenší vliv. Adaptační opatření se zanedbávají. Ignoruje se hlavní zdroj, který dokáže snižovat emise, tedy jaderná energetika.