Porušování vědeckých zásad

Etický kodex vědce

AV ČR má kodex, jak se má chovat vědec. Víme, že alarmisté z Climategate, IPCC a jejich kolegové Mann, Briffa, Jones, Pachauri a kol. se podle těchto pravidel nechovají. Přesto nejsou kázeňsky řešeni a prochází jim to.

OSN si objednala audit, jak IPCC dodržuje postupy řádné vědy. Ukázalo se, že IPCC nemá předpisy proti střetu zájmů. Některé předpisy IPCC jsou korektní, ale nedodržují se.

 

Climategate

Na podzim 2009 na veřejnost unikly pracovní e-maily předních klimatologů IPCC. Ukazuje se, že se nechovali jako vědci. Majkův trik na zfixlování grafů. Utajování dat... Pořídili jsme český překlad těchto emailů, které nám dávají nahlédnout do zákulisí přípravy zpráv IPCC. A není to hezký pohled.

Popper a Kuhn

Hlavními teoretiky vědecké metody jsou Karl Popper a Thomas Kuhn. Podle jejich kritérií klimatický alarmismus není vědou. Utajování dat, fixlování grafů ani dogmatismus ("o tom se nediskutuje") - to nemá ve vědě co dělat. Ve vědě rozhodují důkazy a ne konsensus.

Cenzura

Věda je založena na svobodné soutěži myšlenek a argumentů. Alarmisté se ale snaží ovládnout různé instituce a časopisy a opozici se snaží umlčet cenzurou. Vědci jsou umlčováni.

I v České republice jsme viděli, jak ministerstvo vyhodilo vědce jen proto, že se odvážil nesouhlasit s politickým tvrzením aktivistů Greenpeace ohledně uhelné elektrárny Prunéřov. Dr.Pretel byl v létě 2009 sesazen z funkce zástupce IPCC (focail point) a na jeho místo byl dosazen pan Metelka.

 

Kouzla s grafy

Skutečný vědec nemůže grafy ohýbat tak, aby dospěl k předem zvolenému výsledku. Musí postupovat padni komu padni. Hledat pravdu a publikovat svoje nálezy, i když se mu třeba nelíbí či nehodí. V alarmismu však vidíme něco jiného.

 

Cherrypicking. Klimatolog Briffa z letokruhů stromů na Sibiři nenašel žádné alarmující oteplování. Jen u jednoho stromu. Tak vzal tento strom a založil své grafy na něm. Desítky ostatních stromů ignoroval, protože se mu nehodily do alarmistického záměru.

Znepokojivé je, že alarmističtí klimatologové přepisují dějiny. Výrazné ochlazování ze 40-70.let se nehodí do jejich AGW teorie, protože protiřečí názoru o silném vlivu CO2 na teploty. A tak toto ochlazení postupně v grafech bledne.

Existují názory, že globální grafy teplot z 70-90. let jsou chybně nadhodnocené. Možná je to tím, že pánové, kteří mají na starosti databázi stanic, si z nich vybírají jen ty teplejší.

Otázka zní, proč bychom měli věřit globálním grafům teplot, když víme jak lajdácky se vyrábějí.

Přehodnocením dat grafů Hansen z NASA-GISS dokázal uměle prohodit pořadí nejteplejších roků v USA (1934/1998).

Přebírají drby bez ověření

Kontroloval někdo správnost grafů globálních teplot CRUTEM?  Ne. Vědecká veřejnost prostě autorům věřila na čestné slovo. Podklady nebyly 20 let zveřejněny. A jakékoli žádosti o zveřejnění autoři zuřivě odmítali. Nakonec autoři radši oznámili, že data prý ztratili. Aby je nikdo nemohl zkontrolovat.

Nelze říkat, že v hokejkový graf věří konsensus milionů vědců, kteří ho prozkoumali a shledali že je solidní. Nikdo totiž neviděl jeho podklady, na kterých je ten graf založen.

Třetinu zdrojů IPCC tvoří nevědecká, tj. neověřená literatura. Převzaté věci, které nikdo nezkontroloval. Jako třeba články z horolezeckého časopisu apod. Přitom léta jsme poslouchali, že prý jde o rigorozní shrnutí jen té nejlepší vědecké recenzované literatury.

Známým příkladem nefunkční peer-review byla aféra Glaciergate. IPCC převzala z druhé ruky bez ověření novinářsku kachnu, že prý Himaláje roztají do roku 2035. Správně to mělo být 2350.

Briffovy teplotní grafy ze sibiřského Jamalu byly podkladem pro hokejkovité grafy. Ale autor 9 let tajil, jak ke grafům dospěl. A redakce mu to tolerovaly. Prostě mu věřili na čestné slovo.

Zfalšované vyšetřování

Spousta takzvaných vědců se namočila do tzv. vyšetřování afér IPCC. Pomáhali zfixlovat vyšetřování, aby se utajila pravda. Kritici IPCC nebyli přizváni ani jako vyšetřovatelé ani jako žalobci ani jako svědci. Hlavní svědek, Steve McIntyre, nebyl přizván žádnou komisí.

Nakonec ale pravda stejně vyšla najevo. Nezávislé vyšetřování uznalo, že vědci opravdu obcházeli zákon a utajovali data. Byli uznáni vinnými, ale už je to promlčené. Vtipné bylo, když se ukázalo, že si najali bulvárního novináře přezdívaného Vlkodlak, aby jim pomohl aféry utlutlat. Nejspíše to byl on, kdo vymyslel nápad zinscenovat divadelní vyšetřování ve stylu "vyšetřím se sám".