Vědec vystupuje z Akademie na protest proti korupci v klimatologii! (AKTUALIZACE)

12.10.2010 21:10

(Aktualizace: Mediální blokáda alarmistů povoluje. Zpráva o protestu Hala Lewise dorazila na přední stránky sledovaného serveru Novinky.cz https://www.novinky.cz/veda-skoly/213857-globalni-oteplovani-je-nejvetsi-podvod-protestuje-uznavany-fyzik.html)

 

Jeden z předních amerických vědců Hal Lewis, vystupuje z “Americké fyzikální společnosti” (APS) na protest proti vědecké korupci. Někteří to přirovnávají k počátku reformace, kdy Jan Luther přibil svoje teze na dveře kostela ve Wittenburgu.

Harold Lewis emeritní profesor fyziky, University of California, Santa Barbara, bývalý předseda; bývalý člen Vědecké rady obrany, předseda Technologického panelu, předseda DSB studie o Nukleární zimě, bývalý člen Poradní komise o bezpečnosti jaderných reaktorů; bývalý člen Presidentské dozorčí komise nad nukleární bezpečností, předseda Studie APS o bezpečnosti nukleárních reaktorů, předseda Skupiny pro přehled vyhodnocování rizik; spoluzakladatel a bývalý předseda JASON; bývalý člen Vědeckého poradního výboru USAF; za WW II sloužil v US Navy;

 

 

(Přeložil M.Pavlíček, korektura V.Kremlík) 

 

Odesláno: v pátek 8. října 2010 v 17:19 h Hal Lewis

Odesilatel: Hal Lewis, University of California , Santa Barbara
Adresát: Curtis G. Callan, Jr., Princeton University , President of the American Physical Society

6. října 2010

Milý Curte:

Když jsem do American Physical Society poprvé před sedmašedesáti lety vstoupil, byla mnohem menší, mnohem zdvořilejší a ještě nezkorumpovaná toky peněz (hrozbou, před níž už před půl stoletím varoval Dwight Eisenhower).

Vybrat si fyziku jako povolání tehdy znamenalo zvolit si život v chudobě a odříkání – to změnila až 2.světová válka Jen málo fyziků motivoval výhled na hmotný prospěch. Ještě nedávno před pětatřiceti lety, když jsem předsedal první studii APS o jistém aktuálním sociálně-vědeckém problému, studii o bezpečnosti reaktorů, existovalo sice hodně agitátorů, na nás jako fyziky ale neexistoval ani náznak nadirigovaného nátlaku. Tehdy jsme byli schopni vytvořit dle mého soudu poctivé vyhodnocení situace. Naše práce byla schválena revizní komisí ve složení Pief Panosfsky, Vicki Weisskopf a Hans Bethe, všechno mimo jakýchkoliv pochybností renomovaní fyzikové. Byl jsem hrdý na to, co jsme v tehdejší napjaté atmosféře udělali. Nakonec revizní komise ve své zprávě presidentovi APS poznamenala, že jsme svou práci vykonali úplně nezávisle a předpovídali, že zpráva bude z obou stran napadena. Jaké větší ocenění tehdy mohlo přijít?

Jak je to dnes jiné! Po zemi již nekráčejí tehdejší titáni vědy a toky peněz se pro většinu fyzikálního výzkumu staly hlavním důvodem jeho existence, pro mnoho dalších životní nutností a poskytují základnu pro nesčetné množství kvalifikovaných pracovních míst. Z důvodů, které za chvíli objasním, se má dlouholetá hrdost na členství v APS, změnila na hanbu a jsem nucen bez jakéhokoliv nátlaku nabídnout Společnosti svou rezignaci.

Mám na mysli samozřejmě podfuk s globálním oteplováním a s doslova biliony dolarů, které ten obor zcela pokřivily a ovládly i APS. Je to největší a nejúspěšnější pseudovědecký podfuk, jaký jsem během svého dlouhého života jako fyzik viděl. Kdokoliv, kdo o tom má tu nejmenší pochybnost, by se měl přinutit přečíst si dokumenty z ClimateGate.  (Například Montfordova kniha to vyložila velmi jasně.) Nevěřím, že kterýkoliv skutečný fyzik, natož pak vědec, tohle může číst bez zhnusení. Téměř bych řekl, že otázka, zda jste tím zhnusen, je ukazatel, zda jste vědec.

A co APS jako organizace udělala tváří v tvář této výzvě? Smířila se s touto korupcí jako s normou a postupuje podle ní. Například:

1. Asi před rokem několik z nás poslalo o tomto předmětu části členstva e-mail. APS tuto záležitost ignorovala, ale tehdejší president okamžitě spustil nepřátelské vyšetřování, komu jsme ten e-mail adresovali. Ve svých lepší dnech APS povzbuzovávala diskuse o  důležitých problémech a ve skutečnosti to její Stanovy uvádí jako její principiální smysl existence. Ale už to tak není. Všechno, co se v tomto roce udělalo, bylo směřováno k umlčení této debaty.

2. Hrozivě tendenční prohlášení APS ke Klimatické změně zjevně napsala ve spěchu skupinka lidí během oběda a určitě nereprezentuje názory členů APS, které tak dlouho znám. Takže několik z nás napsalo petici Výboru, aby to znovu uvážil. Jedním ze zjevných příznaků neserioznosti Prohlášení bylo ono ve vědě nepřípustné slůvko "nezvratný". To je ve fyzice vyhrazeno jen málo faktům, určitě ne sporné hypotéze o oteplování. V odpovědi na to APS jmenovala tajnou komisi, která nikdy nekontaktovala, nikdy se obtěžovala mluvit s kterýmkoliv skeptikem, jen prostě potvrdila toto Prohlášení. (Připustili, že tón byl trochu silný, ale kupodivu to toxické slovo "nezvratné důkazy" ponechali, ačkoli toto jejich tvrzení není ničím podepřeno.) Nakonec výbor slovo od slova ponechal původní prohlášení, jen k tomu připojil mnohem delší „vysvětlující“ omáčku, která připouštěla, že existují nejistoty, ale bagatelizuje je, aby mohla oklikou zase schválit původní text. Originální Prohlášení, které pořád platí jako stanovisko APS obsahuje pompézní a nabubřelou radu všem vládám světa, jako by snad APS byla ředitelem vesmíru. Tím není a jsem zahanben, že jako to tak vypadá, naši vůdci si to myslí. Tohle není legrace ani hra, tohle jsou vážné záležitosti ovlivňující velkou část naší ekonomiky. Reputace Asociace jako vědecké společnosti je teď v sázce.

3. Mezi tím v novinách propukl skandál ClimateGate a machinace hlavních alarmistů byly světu odhaleny. Byl to podvod v rozsahu, jaký jsem ještě neviděl, a nedostává se mi slov k popisu jeho obrovitosti. A vliv na postoj APS: žádný. Vůbec žádný. Tohle není věda; pracují tu zcela jiné síly.

4. Tak několik z nás zkusilo uvést soukolí vědecké metody do pohybu (to je konec konců původně zamýšlení účel APS) a posbíralo nezbytných více než 200 podpisů, aby byl vznesen návrh Výboru zřídit Tématickou skupinu o klimatické vědě. Zde jsme chtěli otevřít diskusi o tomto vědeckém problému v duchu nejlepších tradic fyziky. Diskuse by tomu mohla prospět a prospěla by i naší veřejnosti. Můžete si představit, že tyto podpisy nebylo snadné posbírat, jelikož nám odepřeli použití seznamu členů APS. My jsme všemi způsoby postupovali podle požadavků Stanov APS a velice detailně jsme popsali, co máme na mysli – jednoduše, abychom tuto záležitost otevřeli.

5. K našemu překvapení byly Stanovy pošlapány, vy jste odmítli naši petici přijmout. Místo toho jste zneužili, že máte v rukou seznam adres členů a rozeslali jste dotazník, zda členové mají zájem o zřízení pracovní skupiny o klimatu a životním prostředí. Vyzvídali jste na členech, zda by podepsali petici, která by byla pro zřízení takové pracovní skupiny. Avšak nedefinovali jste, čeho by se činnost skupiny týkala a vlastní petici jste nerozeslali. Tudíž není divu, že jste nedostali moc kladných odpovědí (Kdybyste se ptali na sex, dostali byste více projevů zájmu.) Ovšemže taková petice nebo její návrh nevznikla a nyní jste navíc vyhodili její Environmentální část, což je právně absurdní (Každý právník vám řekne, že k ještě nenapsané petici nemůžete sbírat podpisy, ani si do ní dodatečně po posbírání podpisů nemůžete přidávat, co libo.) Celý účel této hry byl vyhnout se stanovám, které stanoví povinnost, že Výbor musí naši petici převzít.

6. A nyní jste vytvořili jste ještě další tajnou a nevolenou komisi, abyste zorganizovali svou vlastní pracovní skupinu. Zkrátka abyste mohli ignorovat naši zákonnou petici.

Vedení APS s tímto problémem od začátku hrálo tak, aby potlačilo seriózní diskuse k podstatě tvrzení o klimatické změně. Divíte se, že jsem k této organizaci ztratil důvěru?

Cítím potřebu přidat ještě jednu poznámku. Jde o domněnku, ačkoliv je vždy riskantní spekulovat o motivaci jiných lidí. Tyhle pletichy vedení APS jsou tak bizarní, že pro ně nemůže být jednoduché vysvětlení. Někdo by si mohl myslet, že dnešní fyzikové nejsou tak chytří, jak bývali, ale nemyslím si, že je tomu tak. Myslím si, že jde o  peníze, přesně to, před čím Eisenhower varoval před půl stoletím. Opravdu se jedná o biliony dolarů, ani nemluvě o slávě (a častých výletech na exotické ostrovy), které přichází s členstvím v tomto klubu. Tvoje vlastní Fyzikální oddělení (jehož jsi předsedou) by ročně přišlo o miliony, kdyby praskla bublina s globálním oteplováním. Když Penn State UNiversity osvobodila Mika Manna z obvinění a University of East Anglia provedla to samé, tak nemusíš být meteorolog, abys věděl, odkud fouká vítr. Jelikož nejsem filosof, nebudu zkoumat, v jakém momentu uvědomění si vlastních zájmů přerostlo ve vědeckou korupci, ale pečlivé čtení e-mailů klimatologů ClimateGate je důkaz, že to není jen akademická otázka.

Neočekávám žádnou odpověď, jen prosím přijměte mou rezignaci. APS mě už nereprezentuje, ale doufám, že ještě zůstáváme přáteli.

Hal

==========================================================

Komentáře A. Wattse:

Je to důležitý moment v historii vědy. Popsal bych ho jako dopis s dopadem stejným jaký mělo prohlášení Martina Luthera, který přibil svých 95 tezí na vrata Wittenburgského kostela (https://en.wikipedia.org/wiki/The_Ninety-Five_Theses ). Stojí to zato tento dopis zopakovat na každém blogu, kde se diskutuje věda.

Co by se mi však opravdu líbilo, kdybych viděl, jak jeho veřejná rezignace dostává stejný prostor v reportážích jako dnešní článek Michaela Manna v dnešním Washington Post (https://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/10/07/AR2010100705484.html ).

Čtenáři, můžeme toho dosáhnout. Tady je WaPo místo, kde o to lze požádat. (https://www.washingtonpost.com/wp-srv/contactus/index.html) Rozšiřte tato slova na další blogy. Podívejme se, zda mají dostatečnou integritu, aby zajistili i protistanovisko. - Anthony

 

Reference:

 

https://wattsupwiththat.com/2009/12/07/dissenting-members-ask-aps-to-put-their-policy-statment-on-ice-due-to-climategate/)  

  

https://wattsupwiththat.com/2010/10/08/hal-lewis-my-resignation-from-the-american-physical-society/

 

https://www.aip.org/history/ohilist/4630.html (o Lewisovi a projektu JASON)