Jak fámy vznikají 

 

V sekci "novinářské kachny" najdete spousty a spousty mýtů, mystifikací a fám. Proč ale vznikají? V zásadě se nabízejí asi tři odpovědi.

a) Příčinou je odchýlení se od principů vědy. Utajování dat, zfixlované grafy, umlčování odborné kritiky a jiných vědeckých názorů, střety zájmů, nefunkční peer-review. 

b) Příčinou jsou finanční a mocenské tlaky lidí, kteří chtějí řídit životy druhých a chtějí jejich peníze. Cui bono. Kdo z alarmismu má prospěch?

c) Příčinou je iracionalita a pověrčivost. Těchto iracionálních sklonů lidí šarlatáni umějí chytře využívat.