Climategate: Nové vyšetřování potvrdilo mazání e-mailů

10.03.2011 16:04

Při aféře Climategate na podzim 2009 se na veřejnost dostaly pracovní e-maily vedoucích pracovníků IPCC. Britský klimatolog Jones v jednom z e-mailů žádal Manna (který tehdy pracoval na University of Virginia):  “Mohl bys smazat všechny e-maily, které sis vyměnil s Keithem ohledně Čtvrté zprávy IPCC?...  Můžeš také napsat Genovi, aby udělal totéž?” (květen 2008)

(Can you delete any emails you may have had with Keith re AR4? Keith will do likewise. He's not in at the moment - minor family crisis. Can you also email Gene and get him to do the same? I don't have his new email address.We will be getting Caspar to do likewise)

https://www.eastangliaemails.com/emails.php?eid=893&filename=1212073451.txt

Šlo o snahu utajit před veřejností, jakým způsobem vznikají zprávy mezivládního panelu OSN pro změny klimatu.

Na Penn State University byl Mann podroben svými kolegy stručnému internímu dotazování ohledně této záležitosti, zda se skutečně účastnil utajování informací před veřejností. 

Komise se Manna ptala: “Účastnil jste se, byl jste zapojen, přímo či nepřímo, do jakéhokoli konání s cílem smazat, skrýt či jinak zničit e-maily, informace a/nebo data týkající se AR4, jak to požadoval Phil Jones? 

Komise uvádí: “Mann vysvětlil, že nikdy nesmazal e-maily na žádost žádného vědce, specificky včetně dr. Phila Jonese a nikdy nezadržoval žádná data s cílem klást vědě do cesty překážky.”

Mann odpověděl jen na otázku, za sám něco smazal. Neodpověděl na otázku, zda byl do podobného konání zapojen přímo či nepřímo. Vyšetřovatelům prý předložil svůj archiv e-mailů a komise říká, že archiv obsahoval prý i emaily týkající se AR4 (The archive contained e-mails related to AR4). Není však řečeno, zda obsahuje ty e-maily s Keithem, které měl smazat.

Nyní počátkem roku 2011 na žádost Republikánků z US Kongresu provedl Generální inspektor při ministerstvu obchodu (Commerce Department’s Inspector General) nové prošetření CRU e-mailů.  Jen těch, které se nějak týkají Amerického úřadu pro oceány a atmosféru (National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA).  

Inspektor mj. vyslechl i klimatologa Eugene Wahla, který je nyní zaměstnancem NOAA. To je člověk, který před léty obhajoval “hokejkový graf” proti kritikům. Wahl inspektorovi přiznal, že na žádost, kterou mu přeposlal Michael Mann, smazal nějaké e-maily ohledně Čtvrté zprávy IPCC, aby se nedostaly do rukou klimaskeptiků. 

 

Otázka: Dostal jste někdy od Michaela Manna nebo od jiných nějakou žádost, abyste smazal nějaké emaily?

Odpověď: Takový e-mail jsem dostal. Je to posledni tady na vašem seznamu. Dostal jsem ho.

Otázika: Jak jste s tou žádostí naložil? Skutečně jste… on vám ten mail jen přeposlal – Michael Mann – byl to Mann, ne?

Odpověď: Ano

Otázka: Od něj jste dostal ten email?

Odpověď: Správně… Co vím, on mi to jen přeposílal

Otázka: A co jste udělal?

Odpověď: No, pokud si vzpomínám, tak jsem ty emaily smazal.

Otázka: Připadala vám ta žádost neobvyklá? Že vás žádají, abyste smazal takové emaily?

Odpověď: Inu, nikdy dříve jsem takový email nedostal. Takže ano, dá se říci, že byl neobvyklý.  

 

 

(Ken Cucinelli - Mannova Nemesis)

 

Michael Mann nejnovější vývoj komentoval z Havaje, kde je na dovolené.

Žádné z dosavadních vyšetřování (Penn State, Oxburgh, Muir Russel) Wahla k výslechu nepředvolalo, až nyní.

Vyšetřování z roku 2010 klimatology očistila a prohlásila za nevinné, aniž by tato obvinění nějak prošetřovali.

V době onoho mazání e-mailů byl M.Mann pracovníkem Virginské university (UVA). Ta už mnoho měsíců vede nákladný spor s virginským prokurátorem Kenem Cuccinellim, který po UVA požaduje dokumenty z doby Mannova působení. Universita odmítá informace vydat.

 

 

Zdroje:

https://climateaudit.org/2011/02/24/solomons-divergence-problem/  (NOAA v roce 2007 zacházela s žádostmi o informace dle FOIA tradičním způsobem a zákon obcházela)

https://motls.blogspot.com/2010/05/virginia-vs-michael-mann-ken-cuccinelli.html (Prokurátor chce vyšetřovat Manna) 

https://climateaudit.org/2011/03/08/wahl-transcript-excerpt/   (Přepis Wahlova výslechu)

Zpráva generálního inspektora ke stažení ZDE