Moore

 
(Kredit: Wikipedia)
 
Patrick Moore patřil mezi zakladatele Greenpeace. Jako PhD student ekologie se v roce 1971 účastnil plavby, kdy aktivisté se svou lodí jeli protestovat proti jaderným testům. Z této akce se zrodila Greenpeace. Devět let byl předsedou Greenpeace Canada a sedm let předsedou Greenpeace International (1979-1986). Poté z Greenpeace vystoupil, protože se mu zdálo, že organizace dogmaticky odmítá realistická řešení. A příliš se soustředí na konfrontační akce pro média.
 
V roce 1991 založil organizaci Green Spirit, která prosazuje trvale udržitelný rozvoj průmyslu. Změnil i názor na jadernou energii a dnes je jejím zastáncem. Odmítá tezi "šetřte papírem, šetřte naše lesy" (viz) protože když lidé nebudou potřebovat dřevo, nebudou lesy pěstovat a lesy zmizí.
 
Moore: "Neexistuje vědecký důkaz, že lidské emise CO2 jsou dominantní příčinou onoho drobného oteplení zemské atmosféry, ke kterému došlo v posledních 100 letech. Kdyby takový důkaz byl, jistě by nám ho ukázali."