Lindzen

 
Profesor Richard Lindzen napsal přes 200 vědeckých publikací. Do roku 2013 působil na MIT, kde vyučoval meteorologii a fyziku atmosféry. Pracoval pro klimatický panel OSN (tzv. IPCC) a byl vedoucím autorem jedné z kapitol Třetí zprávy IPCC (2001) zabývající se zpětnými vazbami v klimatu. Kritizoval ale shrnutí Třetí zprávy, které je výsledkem kompromisu mezi vědci a mezi politiky.
 
Jako vědec zdůrazňuje, kolik je v klimatických modelech neznámých faktorů. Tento názor vyjádřil například v úvodníku Wall Street Journal s názvem The Climate Science Isn't Settled.(2009).
 
Je autorem hypotézy "iris", která předpokládá, že klimatický systém je samoregulující. Podobně jako lidské zorničky (iris) se ve tmě rozšíří a na světle zúží. Pokud se oteplí, ubude v tropech jistého druhu mraků (cirrus) a do vesmíru ze Země bude unikat více radiace, čímž se planeta ochladí.
 
Už v roce 1992 podepsal Heidelberský apel proti ekologickému alarmismu. A v roce 2017 napsal presidentu Trumpovi známý otevřený dopis, kterým ho vyzývá, aby odstoupil od Pařížské klimatické dohody. Načež asi 20 jiných vědců z Lindzenovy university (MIT) se veřejně od tohoto názoru distancovalo.