Happer

William Happer je (dnes už emeritní) profesor fyziky na Princetion University v USA se zaměřením na fyziku atomů, spektroskopii a optiku. Za presidenta Bushe staršího měl na ministerstvu energetiky na starosti odbor vědy, včetně klimatologie. Ale už od 70. let je v organizaci JASON, která sdružuje vědecké poradce americké vlády v citlivých otázkách národního významu.
 
V roce 2015 byl jedním ze zakladatelů CO2 Coalition, která odmítá kriminalizaci uhlíku. V tomto smyslu také už 2013 napsal do Wall Street Journal článek "In Defense of Carbon Dioxide".
 
President Donald Trump ho v roce 2018 jmenoval do National Security Council (národní rada pro bezpečnost), kde měl připravit nezávislé vyhodnocení klimatologické vědy. Tak aby proběhla vědecká diskuse a ukázalo se, co z tvrzení OSN je vlastně pravda. Nakonec si to ale president Trump rozmyslel. Načež Happer z úřadu odešel.