Vědecký aktivismus

 

Skutečný vědec je objektivní a nestranný. Dovede disciplinovaně potlačit své pocity a uzná i takovou pravdu, která se mu nelíbí. Opustí i svou milovanou hypotézu, pokud se nepotvrdí.

Jak říká Tacitus, učenec by měl hledat pravdu bez hněvu a zaujatosti,"sine ira et studio".

Vědec nepředepisuje lidem daně a zákony, to je úkolem politiků. Vědec jen popisuje přírodu.

Pokud se vědec plete do politiky, aby podpořil nějaké daně, zákazy či zákony, přestává být vědcem a stává se politikem. To jsou tzv. uvědomělí vědci (concerned scientists). Tu něco diplomaticky zatají, tu něco přehání,  Když se vědci chovají jako politici, i jejich důvěryhodnost se začne blížit důvěryhodnosti politiků. A ta není velká. [1]

To byl třeba příklad vědců za komunistického režimu, kteří publikovali jen to, co podporovalo komunistickou politiku. Psali jen o útlaku pracujících v USA, nepsali o pozitivních přínosech kapitalismu.

 

Preskriptivní nikoli deskriptivní:

 • James Hansen, ředitel Goddardova ústavu NASA: V článku "Where should humanity aim?" (2008) předepisuje jaká by měla být hladina CO2. Zapojil se do demonstrací za zákaz uhlí (dokonce byl na demonstraci zatčen). Chválil Farnishovu knihu vyzývající k ekoterorismu. Jindy chválil čínský totalitní režim a vyzýval ke ke zrušení demokracie. Napsal také alarmistickou knihu "Bouře mých pravnoučat, aneb pravda o blížící se klimatické katastrofě a poslední šanci zachránit lidstvo" [2, 3, 4]

 • Předseda klimatického panelu OSN Rajendra Pachauri: V interview pro Environment 360 Magazine Pachauri prohlásil  „Na státy celého světa bych uvalil vysokou uhlíkovou daň… Myslím, že rozvinuté země musí přijmout urgentní a rasantní opatření ke snížení svých emisí skleníkových plynů." [5]

 • Jan Holan, mluvčí brněnského klimatologického ústavu CzechGlobe: V rozhovoru pro Ekolist v dubnu 2011 říká, že chce snižovat emise. „Evropa musí být schopná v tomto století dosáhnout nulové emise. Ale nemůže to být jen Evropa, ale musí to být i další bohaté země. Ty musí ukázat, že tudy jde cesta vývoje, která je žádoucí, že se to daří. Bohaté státy musí jít příkladem, nemohou říkat, že něco udělají až začne něco dělat Čína... Evropa ale musí jít příkladem, bez toho to nejde. Samozřejmě kdybychom snížili jenom české emise, tak to nestačí. Ale jde o náš morální závazek." [6]

 • Hans Joachim Schellnhuber, poradce německé kancléřky: V roce 2011 zpracoval plán "Velké transformace", kde navrhuje program globálního politického převratu v zájmu záchrany klimatu. Součástí plánu je uvalení uhlíkové daně. [7]

 • Klimatický panel OSN: Protože nafukuje negativní dopady růstu CO2/teplot a zamlčuje pozitivní dopady, vychází jim, že oteplení přinese více škod než užitku. Takovýto tendenční popis (deskripce) je vlastně preskriptivní. Když deskriptivně popíši, že X je špatné, je to stejné jako bych přímo vyzýval, že proti X musíme něco udělat. IPCC do své Čtvrté zprávy (bez recenze, po uzávěrce) zařadila citace ze Sternovy zprávy, která radí, abychom bojovali s klimatem, že prý se to ekonomicky vyplatí. To není deskriptivní, ale preskriptivní.

 

Postoj k přehánění:

Přírodní vědy mají být exaktní, přesné, z toho plyne jejich důvěryhodnost. Bohužel nejen politici, ale i vědci se dopouštějí nepravdivého přehánění. Přehání se míra jistoty nejistých tvrzení. Nejisté odhady prezentují jako fakta.  [8]

 • Klimatolog Stephen Schneider z IPCC v roce 1989 v interview pro magazín Discover: „Abychom si získali pozornost veřejnosti, musíme líčit strašidelné scénáře, dělat zjednodušená a dramatická prohlášení a co nejméně zmiňovat, jak nejisté důkazy máme. Každý vědec si musí sám najít tu správnou rovnováhu mezi tím, co je pravdivé a co zabírá.“ [9]

 • Al  Gore v interview 9. května 2006 pro Grist řekl: „Věřím, že je správné (appropriate) přehánět nebezpečnost globálního oteplování. Jen tak přimějeme veřejnost, aby začala naslouchat, jaká nabízíme řešení.“ [10]

 • Bývalý šéf IPCC po sérii afér (Climategate, Glaciergate, Amazongate, Africagate) konstatoval, že Pachauriho klimatický panel OSN alarmisticky přehání: „Všechny odhalené chyby mají znaménko plus, všechny přehánějí závažnost klimatických změn a nadhodnocují její dopady. To je znepokojivé. IPCC by se měla ptát, jak k tomu mohlo dojít.” [11]

 

Environmentalisté z Breakthrough Institute komentují, že tato strategie strašení se míjí účinkem. Jako v bajce o chlapci a vlku (The Boy Who Cried Wolf).  Můžete sice několikrát získat pozornost vyvoláním falešného poplachu. Pak vám ale lidé přestanou věřit. A příště už vás budou ignorovat, i kdybyste tentokrát měli pravdu. [12, 13]

 

Příklady přehánění:

 • Šéf klimatologů NASA James Hansen přehnal v roce 1988 svůj odhad, jak se bude oteplovat, pokud hladiny CO2 porostou jako dosud. Jeho scénář A je dnes už o půl stupně Celsia nad současnou realitou. [14]

 • Glaciergate: IPCC přehnala svůj odhad, kdy roztaje většina himalájských ledovců, pokud se bude oteplovat tak jako doposud. Uvedli, že do roku 2035. Správně to mělo být 2350. [15]

 • V roce 1959 Bert Bolin (později první šéf IPCC) přehnal svůj odhad, o kolik se v letech 1900-1950 oteplilo a přehnal i odhad, za kolik z toho oteplení mohou lidé. Podle toho, co IPCC říká dnes, se mýlil [16]

Climategate

Iluze o nestranných a objektivních seriozních vědcích hodně narušila aféra Climategate. Na podzim 2009 na veřejnost unikla korespondence klimatologů OSN. Odhalila neetické chování klimatologů. Zejména podvod s tzv. hokejkovým grafem, ale i další věci. Utajování dat, snahu cenzurovat nepohodlné vědce, manipulovat recenzním řízením, nadávky oponentům. 

 

O dva roky později, v listopadu 2011, před klimatickou konferencí v Durbanu, na veřejnost uniklo dalších asi 5000 emailů klimatologů OSN.

 

Sine ira et studio

Vědci z řad klimatických alarmistů se snižují k tomu, že místo věcné diskuse svým názorovým odpůrcům sprostě nadávají do popíračů (denialist). Ačkoli vědecký styl má být neutrální a věcný, tyto nadávky pronikly i do prestižního časopisu Nature, viz třeba žlučovitý úvodník "Climatologists under pressure" z prosince 2009. [17]

V českém prostředí emotivním postojem a ad hominem nadávkami vůči svým oponentům proslul třeba klimatolog L. Metelka, český zástupce IPCC. [18]

Tito vědci se neřídí zásadou "sine ira et studio" a nadřazují své osobní emoce hledání vědecké pravdy. A někdy odmítají uznat fakta jen proto, že jsou uraženi a nechtějí svému oponentovi dopřát radost z vítězství. Tento postoj výstižně charakterizuje výrok autora hokejkového grafu z jeho korespondence.

"Pokud zveřejníme Keithův graf, budeme muset říci, že za odlišnost tohoto grafu od ostatních může „něco jiného" … To pak skeptici budou zpochybňovat naši schopnost porozumět faktorům, které ovlivňují tyto odhady a to by mohlo podkopat víru (undermine faith) v rekonstrukce teplot… Já odmítám být ten, kdo bude skeptikům dávat munici!" A kvůli této zášti k názorovým oponentům se rozhodli odlišný graf zatajit. Právě proto je tak důležité, aby se vědec nedal ovládat emocemi a udržel si objektivitu a nestrannost.

 

 

Reference:

 

[1] V.Kremlík. Nesou klimatologové odpovědnost za uhlíkovu daň?

[2] Hansen, J., Sato, M., Kharecha, P., Beerling, D., Berner, R., et al (2008): Target atmospheric CO2: Where should humanity aim? Open Atmos. Sci. J., 2, 217-231.

[3] V.Kremlík. Vedeme džihád proti globálnímu oteplování (Hansen chválí knihu, která vyzývá k ekoterorismu)

[4] V.Kremlík. Klimatologové vkládají naději do totalitních režimů (Hansen chválí čínský režim)

[5] A Conversation with Nobel Prize Winner Rajendra Pachauri. Environment 360, 3.června 2008

[6] Jan Hollan: Změny klimatu postupují rychleji, než kdo čekal. Ekolist 19.dubna 2011

[7] V.Kremlík. 66 let po válce němečtí vědci znovu volají po diktatuře“.

[8] V.Kremlík. Pouťový dům hrůzy OSN

[9] Interview with Stephen Schneider. Discover Magazine, říjen 1989. https://stephenschneider.stanford.edu/Publications/PDF_Papers/DetroitNews.pdf

[10] An interview with accidental movie star Al Gore. GRIST, 9.května 2006. https://www.grist.org/article/roberts2/

[11] UN must investigate warming ‘bias’, says former climate chief. The Times. 15. únor 2010. https://www.timesonline.co.uk/tol/news/environment/article7026932.ece#cid=OTC-RSS&attr=797093

[12] Ted Nordhaus and Michael Shellenberger. The Long Death of Environmentalism. The Breakthrough 25.února 2011

 
[13] Pomalé umírání environmentalismu (Klimaskeptik.cz 5.3.2011)
 
[14] https://www.skepticalscience.com/pics/Hansen_1988.gif (ve skutečnosti CO2 rostla ještě rychleji než tempem 1,5% ročně, jak očekával scénář A)
 
 
 
 
 
 

 

(c) Vítězslav Kremlík 2011, Klimaskeptik.cz, kremlik.blog@seznam.cz