Jasnovidectví

 

Toto je prognóza z webu Dne země 2015: „Vědci varují, že klimatická změna by se mohla zrychlit natolik, že se vymkne kontrole. Pak by ohrozila naše přežití a naše nejbližší... Proto je nutné urgentně přijmout globální i národní závazky k radikální transformaci společnosti a ekonomiky na 100% čistou energii do roku 2050.“

Ve skutečnosti tyto strašidelné prognózy nevycházejí z pozorované reality. V éře oteplování se zatím lidem dařilo lépe a lépe. Počet podvyživených lidí v rozvojových zemích se od roku 1990 snížil téměř o polovinu, z 23,3 procenta v letech 1990-1992 na 12,9 procenta dnes (2014-2016). Budeme-li pokračovat jako dosud, tedy ve svobodné občanské společnosti a tržní ekonomice, tento pokrok může pokračovat.

Věrohodnost prognóz environmentalistů lze posoudit podle toho, jak úspěšné byly jejich předpovědi doposud. Když v roce 1970 – na sté Leninovy narozeniny – levicoví aktivisté vyhlásili první Den Země, předpovídali planetě strašnou budoucnost. A nic z toho se nestalo.


 • Harvardský biolog George Wald odhadoval, že „civilizace zanikne během 15 až 30 let, pokud nebudeme ihned řešit problémy, jimž lidstvo čelí.“
 • „Prožíváme ekologickou krizi, která ohrožuje přežití tohoto národa i celého světa jako místa obyvatelného pro lidi,“ napsal Barry Commoner, biolog z Washingtonovy University v časopise Environment.
 • Den po prvním Dnu Země úvodník New York Times varoval: „Člověk musí zastavit znečištění a chránit své zdroje. Nejen aby zvýšil kvalitu života, ale aby svou rasu zachránil před neúnosným úpadkem a možným vyhynutím.“
 • „Populace nevyhnutelně bude růst rychleji než zásoby potravin,“ prohlásil Paul Ehrlich v dubnu 1970. „Úmrtnost bude stoupat, a v příštích deseti letech bude ročně hladem umírat 100-200 milionů lidí.“
 • Ehrlich svůj nejděsivější scénář zveřejnil v roce 1970 v časopise The Progressive na Den Země. Varoval, že mezi lety 1980 a 1989 ve velké vlně hladomorů zahyne asi 4 miliardy lidí, včetně 65 milionů Američanů.
 • „Je již příliš pozdě, abychom odvrátili masový hladomor,“ prohlásil Denis Hayes, hlavní organizátor Dne Země, na jaře 1970 v časopise The Living Wilderness.
 • Peter Gunter, profesor z North Texas State University v roce 1970 napsal: „Demografové se shodují na následujícím pochmurném výhledu: do roku 1975 v Indii začnou rozsáhlé hladomory; do roku 1990 se hlad rozšíří do celé Indie, Pákistánu, Číny a na Blízký východ, do Afriky. Do roku 2000 či dříve Jižní a Střední Ameriku pohltí rozsáhlé hladomory… Do roku 2000, za třicet let, celý svět, s výjimkou Západní Evropy, Severní Ameriky a Austrálie, bude hladovět.“
 • V lednu 1970 časopis Life psal: „Vědci mají pevné experimentální a teoretické důkazy… pro následující předpovědi: Za deset let obyvatelé měst budou muset nosit plynové masky, aby přežili znečištění ovzduší… do roku 1985 se kvůli znečištění sníží sluneční svit na polovinu…“
 • Barry Commoner předpovídal, že rozkládající se organické znečišťující látky spotřebují všechen kyslík v amerických řekách, takže se sladkovodní ryby udusí.
 • Ekolog Kenneth Watt prohlásil: „Pokud současný trend bude pokračovat, budeme spotřebovávat ropu takovým tempem, že do roku 2000 žádná nezbude. Přijedete k benzínové stanici, řeknete si plnou, ale uslyšíte jen: „Sorry, už nic nezbylo.“
 • Harrison Brown, vědec z National Academy of Sciences zveřejnil v časopise Scientific American graf, kde analyzoval, že lidstvu dojdou zásoby mědi krátce po 2000. Olovo, zinek, cín , zlato a stříbro dojdou do roku 1990.
 • Dr. S. Dillon Ripley, šéf předního přírodopisného muzea Smithsonian Institute, v roce 1970 vyjádřil názor že do 25 let vyhyne 75 až 80 procent druhů živočichů.
 • Kenneth Watt varoval před blížící se dobou ledovou.“ Svět se posledních dvacet let prudce ochlazuje. Pokud tento trend bude pokračovat svět bude v roce 1990 asi o čtyři stupně chladnější. V roce 2000 dokonce o jedenáct stupňů chladnější. To je dvojnásobek toho, co stačí na spuštění nové doby ledové.“

Reference:

[1]  Ronald Bailey. „Earth Day Then and Now“ (Reason, 2000):