Pomalé umírání environmentalismu

05.03.2011 09:52

Ted Nordhaus and Michael Shellenberger. The Long Death of Environmentalism. The Breakthrough 25.února 2011

Ve svém projevu  na Yale University na téma "Pomalé umírání environmenalismu" zakladatelé ekologického Breakthrough Institute provedli překvapivě upřímnou sebereflexi. Ekologické hnutí zkrachovalo proto, že sešlo na scestí.

 

„… dnešní environmentální úsilí o řešení klimatické změny a vybudování zelené ekonomiky leží v troskách.“

Shellenberger a Nordhaus navrhují 12 bodů reformy "post-environmentálního hnutí". Jako bod dva reformy zní: „musíme přestat se snahami vystrašit americkou veřejnost k smrti - tyto snahy se obrátily proti nám." (we need to stop trying to scare the pants off of the American public. Doing so has demonstrably backfired. )

S&N dokonce přiznali, že jejich hnutí během svého neúspěšného úsilí nepravdivě vnucovalo tezi, že prý klimaskeptiky platí Big Oil. 

"Jak se naše hnutí začalo drolit, začali environmentalisté hledat viníka. A našli si obvyklého obětního beránka. Sváděli své neúspěchy na průmysl fosilních paliv, který prý masivně přeplatil chudinky environmentalistické skupiny. Ropné firmy si prý zaplatily podvodné vědce a klimaskeptiky, aby prý dezinformovali veřejnost a oblbovali média, která pak prý proto věnovala příliš pozornosti skeptickému hledisku na klimatickou změnu."

 "Ve skutečnosti však environmentální lobby obrovsky ve financích své protivníky převyšuje. Jen za dva posední roky podle našich hrubých odhadů environmentální organizace a nadace utratily něco přes 1 miliardu dolarů na protlačování klimatické akce. Naproti tomu U.S. Obchodní komora, Exxon-Mobil, Koch Brothers, uhelní magnáti a různí další hodně mediálně prezentovaní oponenti environmentalistických akcí mohli kolem a kolem utratit jen nepatrný zlomeček této sumy." 

"Ve skutečnosti většina U.S. energetického průmyslu včetně největších podniků pomáhala naopak publikacím a lobbismu za U.S. klimatickou legislativu."

 A pak přichází pravý šperk:

"Ve skutečnosti je tomu jinak. Ta  pestrá směs akademiků a blogerů, kteří tvoří klimaskeptickou komunitu, se dřela v poměrném ústraní a ignorována médii hlavního proudu. Skeptici však u mnoha Američanů přesto uspěli při upozorňování na podstatné nedostatky a díry v předkládaných teoriích o globálním oteplování. Přinejmenším se jim podařilo ukázat, že ekologická komunita otázky klimatu výrazně překroutila."

 

===========

https://thebreakthrough.org/about.shtml

Breakthrough Institute je levicový (liberal) ekologický think-tank založený v roce 2003. V roce 2006 sehrál klíčovou roli při prosazení a ochraně "Cape Wind", což byl jeden z největších projektů na výrobu větrné energie. V létě 2007 BI navrhl platformu pro investice do čisté energie za 300 miliard USD volebnímu týmu B.Obamy - o několik měsíců později president Obama oznámil, že během deseti let investuje 150 miliard USD do vývoje a zavádění čistých energií.


============

(hat tip: Mir. Pavlíček)