Iracionalita

Na první pohled by vám mělo být podezřelé, jak nápadně se učení o lidmi zaviněné změně klimatu podobá pradávným náboženským apokalyptickým sektám. Této iracionalitě bychom se měli bránit, je nebezpečná.

 

"Podstatou civilizace je hledání pravdy, racionální rozpoznání reality ve všech jejích podobách a přizpůsobení lidského chování zákonům přírody. Dokud se držíme rozumu, nemůžeme sejít příliš daleko z osvětlené stezky civilizace. Její nepřátelé vždy leží mezi těmi, kdož z jakéhokoli důvodu popírají, zkreslují, přehánějí či otravují pravdu a falšují procesy rozumu."  (Paul Johnson, Nepřátelé společnosti, 1977)

 

Pomsta boží

Gilles Kepel v knize "Pomsta boží" (La Revanche de Dieu)  v 90.letech upozornil, že nástup islámského fundamentalismu od 70.let je součástí širšího rámce. Celkové globální vlny iracionality a nechuti vůči civilizaci a technice. Na Západě se to projevilo příklonem k novopohanství, uctívání přírody, New Age, čarodějnictví, alternativní medicíně. [1]

 

Čarodějnice

K nástupu novopohanství patří i návrat pradávné víry, že za špatné počasí mohou čarodějnice. I když tentokrát se tento mýtus vrací v zmodernizované podobě. Prý zlí lidé vypouštějí do ovzduší čarodějné plyny a tím způsobují špatné počasí. [2]

 

Co je New Age

Jde o hnutí, kteří věří, že se blíží konec světa, tak jak ho známe. Podle optimitické interpretace tento zkažený svět bude sice zničen, ale na jeho místě vznikne báječný nový svět. Ráj na zemi. Bude to nový věk (New Age). Někteří ho nazývají podle astrologie věkem vodnáře, zatímco doposud jsme žili ve věku ryb (ryba byla symbol raných křesťanů).

 

Klima jako nové náboženství

OSN se snaží idejí New Age využít pro posílení svého vlivu. Halleova zpráva OSN píše: "Životní prostředí by mělo soupeřit náboženstvím o postavení jediného vůdčího pohledu na svět, který lidstvo má."

Zakladatel eko programu OSN (UNEP) Maurice Strong spolu s Gorbačovem sepsali ekologickou "Chartu Země", jakési nové Desatero, které po vzoru Mojžíše vložili do "Archy naděje". Snaha imitovat náboženské rituály je zjevná.

Existuje dokonce už přecedens, v případu Tima Nicholsona soud uznal klimatické změny za náboženskou víru. [3]

 

Klub skeptiků

V reakci na vlnu iracionality v roce 1976 v USA vznikl CSICOP, dnes zkráceně jen CSI (Committee for Skeptical Inquiry). Klub zaměřený na vyvracení pověr a odhalování šarlatánů, ať už jde o homeopatii, údajné paranornální jevy apod.

V roce 1995 vznikla česká pobočka, klub skeptiků Sisyfos. K předním členům patří astronom Jiří Grygar nebo klimaskeptik Miroslav Kutílek. Grygar je letitým místopředsedou  Evropského klubu skeptiků ECSO.

 

UNEP a čaroděj z Baca Grande

Ekologický program OSN (UNEP) byl založen v roce 1972 Mauricem Strongem. Strong je kanadský ropný magnát (Petro Canada) a člen Římského klubu.

V roce 1978 Strong s manželkou Hanne v Coloradu založil duchovní společenství na ranči Baca. Tato sekta vychází z proroctví, které Hanne přinesl místní prorok Glenn Anderson. Prý se blíží konec světa a jen toto místo ho přečká. Proto Strongovi zde shromáždili příslušníky všech hlavních náboženství světa, aby duchovní dědictví lidstva tuto Apokalypsu přežilo. Jako na Noemově arše.

Strongovým nástupcem v čele UNEP byl Mostafa Tolba, kterého si Strong vybral jak svého zástupce a pak nástupce. Tolba byl šéfem UNEP velmi dlouho a byl to on, kdo založil v roce 1988 klimatický panel OSN. Z Tolbových projevů je zjevné, že i on věří na blížící se konec světa.

Strong svou víru v apokalypsu vtělil i do své knihy "Where On Earth Are We Going", kde líčí postapokalyptický svět roku 2030. V roce 1989 v interview pro magazín West ("The Wizard of Baca Grande") mluvil o nápadu na román o tom, jak by se světoví vůdci spikli s cílem přivodit hospodářský kolaps civilizace. Aby se zastavil hospodářský růst, protože ten je spojen s rabováním přírody a ničením klimatu. [4,5]

 

Universita OSN a Prorok

Universitu míru v Costa Rice založil Robert Muller, dlouholetá pravá ruka generálních tajemníků OSN. Tento duchovně založený člověk, přezdívaný Prorok, věnoval život vizi New Age, že se blíží nová epocha, kdy lidstvo dosáhne vyšší úrovně bytí a duchovního vcítění. Umístění sídla university si vybral podle dávného proroctví o hoře Rasur. Muller je autorem učiva a hodnot, které OSN prosazuje do škol (World Core Curriculum). [6]

"Jednoho dne ve vesnici Quisar všechny děti zmizely... Rodiče slyšeli jejich hlasy z podzemí a sledovaly ty hlasy. Když dorazili na místo, kde země děti vydala, zjevil se Rasur, bůh domorodých dětí, a pravil: Jednoho dne z této hory uzříte zrod civilizace míru a budete sledovat, jak se odtud šíří do celého světa."

 

Paul Ehrlich

Biolog ze Stanford University v Kalifornii, apokalyptický neo-malthusián.  V roce 1968 napsal knihu "Populační bomba". Předpovídal, že v 70.a 80. letech kvůli přelidnění propuknou devastující hladomory a civilizace se zhroutí. "Jsem přesvědčen, že v roce 2000 už Anglie nebude existovat." [7] Konec světa ale nepřišel.

 

 

Římský klub a rok 2012

Do vizí o konci světa zapadá i konec mayského kalendáře, který podle některých prý značí konec věků. Znamení blížícího se konce prý už vidíme všude kolem sebe - nárůst přírodních katastrof. O roce 2012 mluví i pobočka Římského klubu, tzv. Club of Budapest,

V říjnu 2008 zakladatel CoB Ervin Laszlo vydal dokument „State of Global Emergency“, který se dodnes skví na titulní straně klubového webu. Zde se píše: „Zrychlující se kritické trendy a jejich nebezpečná souhra naznačují, že časové okno, kdy ještě máme čas vyváznout ze současné globální krize a nastolit více mírový a trvale udržitelný svět pravděpodobně nepotrvá více než čtyři až pět let od konce roku 2008. To je blízko mayskému proroctví, že v roce 2012 dojde ke konci světa, jak ho známe. Období kolem konce roku 2012 bude turbulentní z mnoha důvodů… Dle esoterických tradicí konec roku 2012 přinese konec světa, jak ho známe, avšak optimističtější interpretace říkají, že místo starého světa se zrodí svět nový… Ač většina lidí tohoto světa si dosud nepřipouští možnost světového kolapsu, miliony přemýšlivých lidí a skupin aktivně řeší tyto kolektivní hrozby už dlouhá léta.“ [8]

 

OSN a Kjótský protokol 2012

Kjótský protokol vyprší: 31.prosinec 2012

Mayský kalendář končí: 21. prosince 2012

Zřejmě když OSN plánovala období Kjotského protokolu, měli to na starosti lidé, kteří věří v údajné mayské proroctví o konci světa, jak ho známe.

 

Zjevení sv. Jana

Ideologie klimatických změn navazuje na dávnou duchovní tradici západního křesťanství. Zjevení sv. Jana [9] neboli Apokalypsa je jedna z knih Bible. Autor informuje, že blížící se Konec světa poznáme podle nárůstu přírodních katastrof a někteří věřící takto interpetují dnešní zvěsti o ekologických škodách: „Zatroubil první anděl: Nastalo krupobití a na zem začal padat oheň smíšený s krví. Třetina země, třetina stromoví a veškerá zeleň byla sežehnuta.“ (globální oteplování). „Zatroubil druhý anděl; a jakoby mohutná hora hořící ohněm byla vržena do moře. Třetina moře se obrátila v krev  zahynula třetina mořských tvorů a byla zničena třetina lodí.“ (okyselování moří).

Dosti zjevnou inspiraci si ze Sv. Jana brali autoři videa "Please help the world", kterým byla zahájena klimatická konference v Kodani 2009. Nejde ale o vědu, jde o mýty. [10]

 

Autistická holčička radí, abychom propadli panice

V roce 2018 se mediální celebritou stala švédská dívka Greta Thurnberg, která je postižená autismem. Začala každý pátek chodit za školu a stávkovat před parlamentem proti klimatu. Napodobovat ji začalo rozsáhlé hnutí Fridays for Future, kdy záškoláci také demonstrují proti klimatu. Vystoupit ji nechali na ekonomické konferenci v Davosu, kde řekla: "Dospělí říkají, že mladým musíme dávat naději. Ale já nechci vaši naději, chci abyste zpanikařili. Chci abyste cítili strach každý den. A abyste pak přikročili k činům, jako v čase krize. Chci abyste jednali, jako by váš dům byl v plamenech, protože je." [11]

Reference:

 

(c) Vítězslav Kremlík 2011, Klimaskeptik.cz, kremlik.blog@seznam.cz