Další vědec rezignuje na protest proti politizaci vědy

17.02.2011 22:35

(JoNova) Po Hal Lewisovi, který na protest proti politizaci klimatologie vystoupil z APS (viz),se situace opakuje v Americké chemické společnosti. Někteří členové už mají po krk toho, jak politika vědcům diktuje, co si smějí myslet a co mají říkat. V Americké meteorologické společnosti je situace podobná (viz). Vedení jde na ruku politikům a členů se na názor neptá.

===================================

Text rezignačního dopisu:

Madeleine Jacobs
Executive Director and CEO
American Chemical Society
Membership and Subscription Renewal
PO Box 182426
Columbus , OH 43218-2426
Phone: 800-333-9511
Fax: 614-447-3671
service@acs.org

 

Milá Madeleine, 

Gratuluji! 

Podařilo se ti završit transformaci, kterou jsi začala už před dlouhou dobou, když jsi usedla do své současné funkce. Americká chemická společnost – American Chemical Society ACS – bývala největší vědeckou společností. Nyní se však změnila z respektované, důvěryhodné vědecké organizace na politicky aktivistický agitační výbor. 

Úctyhodnost a věrohodnost ACS se vytrácela už drahnou dobu, i před tím, než jsi v ní převzala vládu jako Výkonná ředitelka a CEO. Rudy Baum jako redaktor C&E News, magazínu naší organizace, odvedl kus práce a pokračoval v tvém odkazu. Stále více je obsah tohoto periodika založen na drbech z druhé ruky a na nedokázaných tvrzeních, jako je zpráva z minulého podzimu o „znečisťujícím spadu“ z „podmořského výronu ropy“ z havárie BP v Mexickém zálivu vloni na jaře. Nebyla poskytnuta žádná data. Nevyžadoval se žádný důkaz. Jen spekulativní tvrzení o katastrofě od štědře placených autorů katastrofického žánru. Takovéto články jsou teď typické. Jsou důkazem úpadku vědeckého žurnalismu C&E News a tudíž i ACS. 

V roce 2009 jsem se v C&E News pokusil upozornit na jasné přestupky proti vědecké metodě, kterých se dopouštěl Rudy Baum ve věci antropogeního globálního oteplování (AGW).  Moje snahy se však z Rudyho strany setkaly jen s arogantním odmrštěním. Moje připomínky odbyl tím, že mě přirovnal k lidem, co popírají kulatost Země. Když jsem se v té věci obrátil na tebe, postavila jsi se zcela na jeho stranu a podpořila jeho metody. Musím ocenit, že Rudy s námi diskutoval. A reagoval na řadu dopisů od dalších členů ACS, kteří vyjadřovali postoj podobný mému. Přesto ale pokaždé končil stejnými neudržitelnými vyjádřeními: „Nicméně věda má jasno … led v Arktidě taje ...“ Jako kdyby bylo JEDINÉ možné vysvětlení takovéto události byl vliv člověka. Jako by tání bylo v historii Země něčím neobvyklým. 

I přes zcela zjevnou jednostrannost pohledu funkcionářů u vedení ACS a jejich zjevné loajalitě k doktríně AGW, navzdory jejich přezíravosti k vědecké metodě, mnoho z nás přesto věřilo, že lze dosáhnout změn zevnitř organizace. Jeden náš člen, Peter Bonk, se ujal formulace rozporu mezi Politickým prohlášením ACS ohledně AGW a vědeckou realitou. Publikoval své stanovisko formou otevřeného dopisu vedení společnosti. 

 

Vyjádření ke stanovisku Americké chemické společnosti ke klimatické změně:

Otevřený dopis Výkonnému výboru Americké chemické společnosti 

(Regarding the American Chemical Society Public Policy Statement On Climate Change:

An Open Letter to Board of Directors of the American Chemical Society) 

 

Poté, co Peter pod petici získal podpis 150 členů, slíbil Rudy Baum, že dopis bude publikován v C&E News, ale na schůzi s tebou, Rudym a dalšími ve Washigtonu DC, kde se tato záležitost diskutovala, jste se pak všichni z daného slova vykroutili a dopis jste odmítli publikovat. Jako výmluvu jste použili, že prý 25 z uvedených podpisů bylo zpochybněno. Na podporu tohoto obvinění ale nebyl nikdy zveřejněn žádný dokument i přes opakované žádosti pana Bonka. Poté, co byl jeden člen informován o této věrolomnosti, okomentoval to následujícím způsobem: 

Petře, moje zkušenost s Rudym Baumem je podobná. Slibuje, ale sliby neplní. Můžeš mi poslat kopii konečné verze dopisu / petice, kterou jste předložili? Plánuji rozhovor s presidentem ACS Joe Franciscem buď v SF nebo v Purdue. Vůbec nic z toho mě nepřekvapuje, podobá se to chování Americké fyzikální společnosti APS, speciálně odpovědi Physics Today, která je podobná C&E News. Je to vysoká politická hra. Obamův vědecký poradce Holdren vyslal signál do managementu všech amerických vědeckých společností, aby koukali zůstat v jednom šiku s administrativou nebo jinak…, v sázce je spousta peněz na výzkum a vývoj.  Existuje prohlášení pocházející ze zasedání AAAS v San Diego zrovna z tohoto měsíce, ve skutečnosti z minulého víkendu, které znovu ujišťuje, že věda IPCC je to pravé ořechové, držte se jí dál, jako by se nic nestalo.“ 

Shledáváme tedy, že ACS se stala agitační kanceláří, která má jediné poslání. Šířit politickou ideologii AGW, usilovat o vládní dotace pro výzkum a „zelenou chemii“ (ať už to znamená cokoli). Jinými slovy úkolem vědce je nyní naprostá oddanost k levicové agendě. Vědci jsou živeni státem a na oplátku publikují texty, které legitimizují vládní zásahy do emisí CO2, výroby energií, těžby minerálů i soukromého majetku. Jinak řečeno vědci mají být povolným nástrojem k prosazení radikálních ekologistických politik, které podlomí hospodářský růst , aby dosáhli konečného cíle těchto lidí – což je docílit snížení populace. Však jen si přečtěte jaké dopisy Rudy zvolil k otištění v posledním vydání (17. ledna 2011) v C&E News. 

ACS jako vědecká společnost je mrtvá. Potvrzení této skutečnosti přišlo do mé e-mailové schránky 20. ledna v podobě ACS elektronické instruktáže o diverzitě „ACS Diversity eBrief“. Misí ACS už zjevně není trvat na důkladném přezkoumání skutečných vědeckých problémů jako AGW. Abiotická teorie vzniku ropy zjevně u členů ACS nebudí žádný zájem nebo vědeckou věrohodnost. Před lety jsem o tomto tématu poslal Rudymu Baumovi články pro C&E News a marně. „Vzdělávání“ členů ACS ve věci „porozumění důležitosti diverzity“ a závazek mít ve stavu pracovníků ženu - to jsou nyní priority osvícené ACS. Když jsem se naposledy ale díval, vědecká metoda znamenala zkoumat fakta, bez ohledu na rasu, pohlaví, barvu očí či sexuální orientaci. 

Oni si asi o vědeckou metodu ani nestojí. Vždyť je tak nudná! 

Madeline, ty a Rudy jste dali najevo víc než hojně, že elity, které řídí ACS, se o názory členské základny pranic nezajímají. 

Vím, že mnoho z vás mě nepovažuje za skutečného člena nebo vědce z toho důvodu, že mám je bakalářský titul. Moje nepříjemné dotazy jsou pro vás navíc jistě jen osina v zadku. Jsem si tedy jist, že se vám z tohoto důvodu po mně nebude stýskat. 

Co ale budete postrádat, je mých 151 dolarů členských příspěvků, které bych platil plus mé příspěvky v každém následujícím roce. Rovněž budete postrádat všechny příspěvky ode všech dalších členů, kteří budou následovat mého příkladu a ACS opustí. 

Tento můj rezignační dopis bude publikován na mnoha místech celého světa. Bude rovněž poslán přímo široké síti členů ACS a dalších vědců v mém e-mailovém archivu a pak s mým svolením přeposlán komukoliv dalšímu, koho uznají za vhodného adresáta. Všichni mají mé povolení. 

Americká chemická společnost vypadá opravdu beznadějně. Ty a tvoje klika jste systematicky sabotovali vědecké poslání ACS a přivedli jste ji k tomuto morálnímu bankrotu. 

Věřím, že vědci, kteří opustili ACS nebo Americkou fyzikální společnost a další kdysi vědecké organizace, ze kterých se staly politické agitační organizace, nyní vytvoří nové vědecké organizace. Skutečně vědecké organizace rigorózně dodržující vědeckou metodu a skutečně lpící na etických principech, díky kterým by vědecké bádání vzkvétalo. Stáhl jsem své osobní financování z ACS a v nadcházejících letech plánuji udělat všechno, co je v mých silách, abych zajistil, že jakékoliv a veškeré veřejné financování, které ACS dostává, bylo zrušeno. 

Řekni však prosím Rudymu, že můj slib, že dostane padáka, trvá. Jenže jsem dospěl k závěru, že ACS je nereformovatelná, musí zaniknout a být nahrazena organizací jinou. Tím se tedy vlastně můj slib nakonec splní.

 

S pozdravem 

Steven J. Welcenbach BS (Chemie, University of Wisconsin)

 

(Překlad M.Pavlíček, korektura V.Kremlik)