Cenzura

 

Ve skutečné vědě nejsou názory vědců potlačovány a kdo má jiný odborný názor, není terčem nadávek do popíračů. Ve skutečné vědě spolu vědci vedou zdvořilou diskusí pomocí věcných argumentů. Ve skutečné vědě nejsou otevřené hypotézy povýšeny na nekritizovatelné dogma.

 

Svoboda slova je základním předpokladem k hledání pravdy. Lidé musejí mít možnost slyšet argumenty a informace od obou stran. Strana, jejíž argumenty jsou slabší, se bohužel zpravidla snaží svobodu slova omezit. Stížnosti na upírání svobody slova byly jádrem Charty 77 [1].

 

Příklady cenzury:

  • Climategate: Do našich masmédií se dodnes nedostala aféra Climategate. Neviděl jsem o tom na ČT žádný dokumentární pořad ani žádný diskusní pořad. Ačkoli daleko menším aférám se věnuje velká pozornost. Kritikům alarmismu není poskytován prostor v médiích. Nebýt internetu, občané by se nedozvěděli nic. Přitom daleko menší aféra Wikileaks prostor v médiích dostala.  [2]
  • Diskuse v ČR: Od vlny skandálů klimatického panelu (Climategate, Glaciergate atd.) dodnes neproběhla žádná velká debata o alarmismu v Akademii věd, ačkoli byla řada příležitostí, například Týden vědy a techniky. Ti, kteří mají v naší klimatologii rozhodující slovo, nemají zájem o těchto věcech mluvit.
  • Fred Singer cenzurován: Když měl Singer mít přednášku v září 2011 v Bruselu, jeden z šéfů IPCC (Yperselle) zatelefonoval a výhrůžkami organizátora donutil Singerovo pozvání zrušit. [3]
  • Lord Monckton cenzurován: Australští vědci v roce 2011 sepsali petici, kde žádali universitu, aby neumožnila Moncktonovi mít přednášku na universitní půdě. [4]
  • Richard Lindzen cenzurován: Klimatolog Richard Lindzen kdysi pracoval v IPCC. V článku "Climate of Fear" ve Wall Street Journal 2006 obsáhle popsal, jak nerady vědecké časopisy publikují cokoli, co jde proti doktríně oteplování. "Ve Science  a Nature jsou takové články běžně odmítány jako nezajímavé. A když jsou přece jen otištěny, měří se dvojím metrem... Normálně se kritika článků objevuje ve formě dopisů redakci a autoři na ně mohou promptně reagovat. V našem případě se však místo toho objevila záplava horkou jehlou šitých článků, které tvrdí, že v našich studiích našly chyby. A nám celé měsíce bylo odpíráno právo na odpověď." [5]
  • Michaels a McKitrick cenzurováni: Britský klimatolog Phil Jones z CRU zneužil své postavení v čele IPCC, aby se studie Michaelse a McKitricka, která kritizuje vliv městských tepelných ostrovů, nedostala do zprávy IPCC. V Climategate e-mailech jsme četli: "Nepřipustím, aby se kterýkoli z těchto článků dostal do příští zprávy IPCC. Kevin a já je nějak udržíme mimo – i kdybychom měli redefinovat, co je to vědecká literatura" (8.červenec 2004). Jones docílil, že zmínka o této studii se dostala do textu až na poslední schůzi v Bergen a tedy obešla recenzní řízení. Text o této studii formuloval Jones, který dal přirozeně za pravdu sám sobě a nikoli Michaelsovi a McKitrickově studii. [6]
  • Soon a Baliunasová cenzurováni: V roce 2003 v časopise Climate Research vyšla studie Soona a Baliunasové, která dokumentuje, že středověké teplé období existovalo. Alarmisté neměli radost a domlouvali pomstu, že časopis za to zničí. Donutili vedení časopisu odstoupit. Výmluvně o tom svědčí Climategate emaily. Mann:  "Tak co s tím uděláme! Myslím, že musíme přestat pokládat Climate Research za legitimní recenzovaný časopis. Možná bychom měli přesvědčit kolegy v klimatologické komunitě, aby tam už nic nepublikovali a aby odtud nic necitovali." Wigley: "Musíme se zbavit také redaktora Storcha". [7]
  • Cenzura v BBC: Alarmistická agentura CMEP řízená specialistou BBC na otázky klimatu a placená Climategate universitou organizovala  školení o změnách klimatu pro managery BBC. BBC v roce 2007 deklarovala, že nebude dávat skeptikům vyváženě stejný prostor jako tzv. konsensu. Audit v roce 2011 ukázal, že BBC levně nakupuje a vysílá agitační pořady, které sponzor pořadu natočil sám o sobě. Což není moc objektivní. BBC dostala Climategate emaily jako první, ale rozhodla se, že o aféře veřejnost nebude informovat - veřejnost se o aféře nakonec dozvěděla, odjinud, z internetu. Bývalý šéf zpravodajství BBC Peter Sissons ve svých pamětech klimatický alarmismus BBC odsoudil. [8]
  • NIPCC: Jelikož klimatický panel OSN nepřipustí, aby se do zpráv IPCC dostaly politicky nepohodlné názory, vědci si museli založit vlastní organizaci. Tzv. Tým B neboli Nevládní mezinárodní panel pro klimatické změny NIPCC. A v roce 2009 vydali vlastní nezávislou zprávu. [9]
  • Lewis: Fyzik Harold Lewis vystoupil v roce 2010  z Americké fyzikální společnosti APS na protest proti snahám vedení umlčovat kritiky klimatického panelu OSN. Skeptičtí členové chtěli v APS nechat kolovat petici, ale vedení to zablokovalo. [10]

 

Reference:

 

[1] Text Charty 77 https://charta77.wordpress.com/

[2] V.Kremlík. Wikileaks vs Climategate (Blog iDnes.cz 8.prosince 2010)

[3] Velký bratr zakázal diskusi o klimatu v Bruselu (Klimaskeptik.cz)

[4] V.Kremlík Opravdu o Klause v Austrálii nikdo nestojí?

[5] Richard Lindzen. Climate of Fear. Wall Street Journal 2006

[6] "The Independent Climate Change E-mails Review". July 2010 (Muir Russel Report: této záležitosti se věnuje část 9.3.4)

[7] Climategate česky (český překlad emailů)

[8] V.Kremlík. Climategate v BBC: Jak alarmisté platí média. 23.11.2011

[9] Climate Change Reconsidered. 2009 Report of the Nongovernmental International Panel on Climate Change. Červen 2009

[10] Vědec vystupuje z Akademie na protest proti korupci v klimatologii (Klimaskeptik.cz 12.10.2010)

 

(c) Vítězslav Kremlík 2011, Klimaskeptik.cz, kremlik.blog@seznam.cz