Seznam afér

Glaciergate

Glacier je anglicky ledovec. Tato aféra vyplula na povrch v prosinci 2009 - lednu 2010. Šlo o tvrzení ze Čtvrté zprávy IPCC (2007), že většina himalájských ledovců roztaje do roku 2035. Ukázalo se, že je to jen novinářská kachna. IPCC toto tvrzení převzala bez ověření od eko-aktivistů z World Wildlife Fund. Ti to převzali z novin (New Scientist 1999), kde tento údaj byl v interview s glaciologem Hasnainem.

Ve skutečnosti to datum mělo být 2350 a nikoli 2035. Není jasné, zda překlep udělal novinář nebo Hasnain. Hasnain tehdy zřejmě zmínil studii ruského badatele Kotlyakova, ve které se říkalo, že kdyby se oteplovalo tím tempem jako dosud, tak by většina Himalájů roztála do 2350.

Deset let novinářská kachna o roce 2035 kolovala po médiích, převzala ji i IPCC a nikdy se žádný glaciolog neohradil. Ani Hasnain.

Toto přebírání informací z nerecenzovaných (non-peer-review) zdrojů je však jen špička ledovce. Nezávislý Citizen Audit spočítal, že celou třetinu zdrojů IPCC tvoří tvz. šedá literatura, tj. ne vědecké články, ale cosi, co nikdo nekontroloval.

Climategate

Klimatologická Watergate. Název aféry z listopadu 2009, kdy neznámá osoba vnikla do počítačů klimatologického ústavu CRU ve Východní Anglii. Neznámý odcizil a na internetu zveřejnil pracovní korespondenci klimatologů klimatického panelu OSN za léta 1996-2009 tedy za dobu přípravy Třetí a Čtvrté zprávy IPCC.

E-maily odhalily kontroverzní a ne příliš vědecké jednání klimatologů. Zatímco v Nixonově aféře Watergate šlo o odposlechy, zde jde o vlastní slova klimatologů z jejich korespondence.

 • "Radši ta data smažu, než bych je někomu vydal" (snaha utajit, jak vznikají grafy globálního oteplování)
 • "Mohl bys prosím smazat veškerou korespondenci ohledně Čtvrté zprávy IPCC?" (podle zákona o právu na informace má veřejnost právo znát, jak zprávy IPCC vznikaly - klimatologové se ale snažili zákon obcházet) 
 • "Nedovolím, aby se tyhle studie dostaly do příští zprávy IPCC... Nějak už je udržím mimo. I kdybych měl redefinovat, co je to peer-review."  (Jones, autor grafů globálních teplot, zneužívá svého postavení v IPCC, aby umlčel své kritiky)
 • "Právě jsem použil Majkův trik z Nature... abych zamaskoval pokles teplot" (snaha utajit, že letokruhy stromů neukazují v posledních desítkách let žádné alarmující oteplování) 
 • "Bylo by skvělé, kdyby se nám podařilo zneškodnit to sporné středověké teplé období" (snaha utajit, že ve středověku bylo stejně teplo či tepleji než dnes)
 • "Vím, že jsou tu tlaky, abychom vytvořili úhledný příběh o oteplování, jaké nemá za tisíc let obdoby, ale ve skutečnosti to není tak snadné... Věřím, že ve středověku bylo tepleji."
 • "Snažil jsem se najít rovnováhu mezi principy vědy a mezi požadavky IPCC, což často není totéž."

V souboru "Harry Readme" programátor klimatologického ústavu CRU píše o klimatologických datech: "Je o švindl za švindlem... Je to neuvěřitelný bordel... S cynickým pokrčením ramen jsem tedy přistoupil k tomuto – přiřadit každou stanici, která jde, ke kódům WMO a zbytek stanic přeměnit na jakoby nové stanice… Jinak řečeno, provedl jsem to, co obvykle dělává CRU. Tak se zajistí, že vadných databází si nikdo nevšimne a z dobrých databází se stanou špatné…"

Pár měsíců před propuknutím Climategate v létě 2009 ředitel CRU klimatolog Phil Jones na množící se žádosti o zveřejnění dat reagoval oznámením, že data nikomu neukáže. Prý je ztratil. Jonesův kritik Michaels na to téma pak napsal článek "Globální oteplování sežral pes". Nevíme tedy, jakými výpočty v CRU dospěli ke svým grafům globálních teplot. Toto zmizení dat bylo asi příčinou, proč se neznámá osoba rozhodla zveřejnit korespondenci klimatologů. Toto zmizení byla poslední kapka.

Whitewash

Whitewash je anglický termín pro "zametání afér pod koberec".

Průběh vyšetřování skandálů IPCC je skandál sám o sobě. Podezřelé osoby byly vyšetřovány svými přáteli. Organizace vyšetřovaly samy sebe. Kritici práce těchto podezřelých nebyli přizváni ani jako vyšetřovatelé ani jako svědci ani jako žalobci. Klíčovým obviněním se šetření vyhnulo, přesto byl vydán očišťující verdikt.

 • Pracovní postupy IPCC byly vyšetřovány agenturou zvanou IAC (Inter Academy Council). Tu ale kdysi založila sama OSN. Takže jedno těleso OSN (IPCC) je vyšetřováno jiným tělesem OSN (IAC). OSN vyšetřuje sama sebe.
 • Aféra Climategate propukla na Universitě ve Východní Anglii (UEA). CRU je součástí této university. Provinění klimatologů (utajování, obcházení zákona o právu na informace) však vyšetřovaly komise, které zřídila sama universita (UEA). Ta však sama klimatologům v obcházení zákona napomáhala. Takže UEA vyšetřovala sama sebe. Oxburghova i Russelova komise skládaly svou zprávu do rukou vice-kancléře Actona, který byl sám do afér namočen.
 • Michael Mann, autor hokejkového grafu, byl předmětem jen interního vyšetřování na Penn State University, kde pracuje. Vyšetřovali ho kolegové, kteří mají zájem, aby pověst university neutrpěla. Šetření spočívalo v tom, že se ho zeptali, zda něco provedl a on řekl, že ne. Nic dalšího se nešetřilo.
 • Novináři u nás i ve světě o tomto zmanipulovaném vyšetřování referovali naprosto neinvestigativně. Pouze bez otázek přetiskli oficiální prohlášení, které publikovali ti, kteří sami sebe vyšetřili a sami sebe osvobodili.

Celé to vyvolává dojem, že klimatologové jsou vinni. Kdyby neměli co skrývat, pak by připustili skutečné vyšetřování.

Amazongate

IPCC ve své Čtvrté zprávě 2007 tvrdila, že i při nepatrném oteplení zmizí 40% amazonského pralesa. Pak ale nebyli schopni doložit, odkud toto tvrzení vzali. Nejprve se zdálo, že ve své zprávě nemají žádný zdroj, který by to podporoval. Pak se zjistilo, že tam jedna taková studie je - novináři ze Sunday Times se pak IPCC tedy omluvili. Jenže pak se ukázalo, že tato studie nemluví o úbytku pralesa kvůli oteplování, ale kvůli kácení. Nakonec se tvrzení o 40% podařilo vystopovat... na popularizační web IPAM pro děti.

Africagate

 

Klimatický panel OSN ve své Čtvrté zprávě 2007 píše, že úrody v Africe do roku 2020 poklesnou o 50%. Ve skutečnosti existuje jen jediná studie, která něco podobného říká, netýká se celé Afriky, ale jen tří zemí a napsal ji nějaký africký obchodník z emisními povolenkami (Agoumi) pro kanadskou eko-organizaci, něco jako je  Greenpeace. Agoumi čerpal nikoli z vědeckých studií, ale ze zpráv, které úředníci tří severoafrických států posílali do OSN. OSN tedy oklikou cituje sama sebe! Tyto úřední zprávy ale nepodporují závěr, že by Africe hrozil 50% pokles úrod - některé tyto zprávy naopak očekávají zvýšení úrodnosti, protože větší teploty znamenají větší vypařování a srážky.

Sealevelgate

 

IPCC ve své Čtvrté zprávě 2007 píše, že  55% Nizozemí je pod úrovní hladiny moře. Ve skutečnosti je pod úrovní moře jen čtvrtina Nizozemí. IPCC měla na mysli, že 55% území Nizozemí je ohroženo zaplavením - tj. oblasti pod úrovní moře PLUS záplavová území kolem řek.

Nepohodlná pravda

V roce 2007 britský občan pan Dimmock požadoval soudní zákaz promítání filmu "Nepohodlná pravda" ve školách. Považoval to za mystifikaci mládeže. Jde o dokumentární film o globálním oteplování, který natočil bývalý viceprezident USA Al Gore. Nejvyšší britský soud (soudce Burton) panu Dimmockovi vyhověl na půl. Promítání filmu nezakázal, ale nařídil, že studenti musejí být informováni, že film obsahuje 9 nepravd.

 

 1. Grónsko: Představa, že Gronsko roztaje a hladiny moří stoupnou "v blízké budoucnosti" o metry je nereálná. Leda za tisíce let.
 2. Tichomořské ostrovy: Případ, kdy ostrované byli evakuováni kvůli růstu hladin moří (zaviněnému oteplováním) si Gore vymyslel.
 3. Golfský proud: Je nereálné, že by se Golfský proud kvůli oteplování mohl v dohledné době vypnout.
 4. CO2 řídí teploty: Ve skutečnosti je to naopak, než jak říkal Gore. Ve skutečnosti se nejprve mění teploty a teprve POTOM hladiny CO2.
 5. Kilimanžáro: Úbytek ledu na Kilimanžáru se dle vědců nedá připsat jednoznačně oteplování, ale jiným faktorům jako změny krajiny.
 6. Jezero Čad: Vysychání jezera Čad nelze připsat vině oteplování. Spíše jde o vliv zvýšení populace a změn krajiny.
 7. Hurikán Katrina: Tento hurikán nelze připsat za vinu globálnímu oteplování. Hurikány byly vždycky.
 8. Utopení polární medvědi: Byl opravdu případ, kdy se medvědi utopili. Ale ne kvůli tomu, že pod nimi roztál led, ale utopili se v bouři.
 9. Bělení korálů: Za bělení korálů mohou spíše jiné faktory jako znečištění vody. Nelze to připsat jednoznačně oteplování.

Hokejkový graf

 

Hokejkový graf vydal Michael Mann v roce 1998 v časopise Nature. Do té doby věda soudila, že ve středověku bylo tepleji a že ve 14-18.století panovala malá doba ledová. Tak se to říkalo i v první zprávě IPCC 1990. Mannův graf obojí vymazal a tvrdil, že klimatické změny v uplynulých 1000 letech fakticky neexistovaly - klima se prý začalo měnit až díky průmyslové revolucie a emisím skleníkových plynů.

Nature otiskla graf bez prověření. Ještě 7 let poté se Mann v interview pro Wall Street Journal chlubil, že nikomu neukáže, jak ke svému grafu dospěl. Prý je to jeho copyright.

Klimatolog Jones zase v uniklém e-mailu píše o hokejkovitých grafech:  "Recenzenti tehdy data nepožadovali ani nepožadovali počítačové programy. Takže přistoupit na tuto žádost o kontrolu teď by představovalo VELMI nebezpečný precedent.“

Přesto byl hokejkový graf hlavní hvězdou Třetí zprávy klimatického panelu OSN v roce 2001. Ani tam hokejku nikdo nekontroloval. Mezi vedoucími autory dané kapitoly byl sám její autor Mann. Takže "nezávisle" hodnotil svou vlastní práci a schválil si ji. Peer-review stylem urob si sám.

Mannovi kolegové (např. Jones z CRU) se snažili hokejkový graf ověřit. Vždy ale naráželi na problém, že letokruhy stromů v posledních desítkách let žádné velké oteplení neukazují. Vyřešili to tak, že Jones použiĺ "Majkův trik z Nature... na zakrytí poklesu teplot" (Mike's Nature trick... to hide the decline). Nepohodnou část grafu prostě vygumovali a zatajili před veřejností.

Neexistují žádné nezávislé rekonstrukce, která by hokejku potvrzovaly. Veškeré "potvrzující" studie si dělal hokejkový tým sám (Mann, Jones, Briffa a kol.) právě pomocí metody "Majkova triku z Nature".

V roce 2006 hokejkový graf byl posuzován komisí americké akademie (NAS). Tzv. Northova komise. Verdikt zněl, že malá doba ledová existovala. O středověkých teplotách komise uvedla, že mohly odpovídat hokejkovému grafu, ale pozor: Tím mysleli okraj "pole nejistoty", které hokejku obklopuje. Horní okraj tohoto pole nejistoty ve středověku sahá až k dnešním teplotám.

 

Judithgate

Sluneční konstanta (TSI) se měří ve Wattech na metr čtvereční. Je to tepelná energie dopadající na zemský povrch. Od konce 70.let ji měříme satelity. Tým satelitů ACRIM uvádí, že TSI rostla i mezi 80. a 90.léty. Pak ale alarmisté Judith Leanová a Claus Fröhlich vytvořili konkureční graf, kde tento růst sluneční činnosti vymazali. Tým satelitů ACRIM dodnes proti tomuto přepsání grafů protestuje.

Podle nových grafů to vypadá, že toto oteplování se nedá vysvětit růstem sluneční činnosti, protože ta prý nerostla.

Nezávislé a nestranné posouzení tohoto sporu IPCC svěřila do rukou Judith Leanové, autorky nových grafů. Ta dala za pravdu sama sobě.

Za pozornost stojí, že v dané solární kapitole Čtvrté zprávy IPCC chybí grafy všech ukazatelů sluneční aktivity, které v době oteplování (70-90.léta) rostly. Chybí tam graf aa-indexu geomagnetismu, chybí tam graf kosmického záření, chybí tam graf délky solárního cyklu. Chybí tam i další grafy solárních / klimatických cyklů jako je Suessův cyklus (cca 200 let) a Halštatský cyklus (cca 2400 let).

V IPCC o vlivu slunce a solárních cyklů na klima neradi slyší. Chtějí všechny klimatické změny připsat za vinu lidem. Laickému čtenáři a politikům (kterým jsou zprávy IPCC určeny) proto přírodní faktory zatajují.