Oceánské cykly

Za délku jednoho lidského života je nejvýraznějším klimatickým cyklem ten šedesátiletý. Je znám jako "pacifický dekadální cyklus" PDO. 20-30 let ochlazování a pak 20-30 let oteplování. Takto kolísají i globální teploty, ale i úlovky ryb v oceánech.

Panika kolem tzv. globálního oteplování z 70-90.let se dá vysvětlit přinejmenším z části jako projev tohoto přírodního cyklu. Kolem roku 1998 se tento cyklus přepnul do chladné fáze, proto v dalších desítkách let čekáme spíše ochlazování. [1]

 

GRAF 1: Teploty kolísají v 60-letém cyklu v závislosti na měnící se rychlosti rotaci planety. Mechanismus neznáme. dT jsou detrendované teploty.  LOD je délka dne (length of day), která kolísá o několik milisekund. [2]

 

GRAF 2: Podle  60-letého cyklu kolísají i úlovky ryb nebo populace planktonu. Právě podle kolísání úlovků lososů byl Pacifický dekadální cyklus v 90.let 20.století vědci objeven. [2]

 

GRAF 3: Vědci usuzují, že pokud by dlouhodobý trend oteplování zůstal stejný jako dosud a pokud by PDO fungoval jako dosud, vývoj teplot ve 20.století by vypadal asi takto. Nikoli tak jak to líčí IPCC, která má sklon extrapolovat aktuální fázi PDO, jako by měla trvat věčně. [6]

GRAF 4: Jak upozornil N.Scafetta, 60-letý cyklus je patrný i v polárních zářích, jejichž katalog sestavili Křivský a Pejml. [7]

GRAF 5: Jevrejeva konstatovala, že 60-letý cyklus je patrný i v kolísání hladin oceánů. [8]

 

Klimatické modely, které IPCC používá k předpovídání vývoje klimatu, však 60-letý cyklus ignorují. Možná proto, že jeho příčinu dosud neumíme vysvětlit. Proto tyto modely nedovedou reprodukovat minulý vývoj klimatu ani budoucí. Proto také IPCC nepředvídala, že po roce 1998 se oteplování zastaví. IPCC mylně tvrdí, že veškeré oteplení od roku 1975 je způsobeno člověkem. Jejich modely totiž neberou v úvahu oceánský cyklus PDO.

 

GRAF 6: Nahoře skutečný vývoj teplot, ve kterém zjevně vidíme 60-letý cyklus. Dole je vadný klimatický model používaný alarmisty, který nedokáže tuto cykličnost reprodukovat. [7]

 

 

Reference:

 

[1] V.Kremlík. Tichý oceán promluvil: Do roku 2030, se bude ochlazovat (11.únor 2010)

[2] L. B. Klyashtorin. “Climate Change and Long-Term Fluctuation of Commercial Catches” (FAO, 2001).

[3] https://en.wikipedia.org/wiki/File:PDO1000yr.svg (GRAF)

[4] McLean, deFreitas, Carter: Influence of the Southern Oscillation on tropospheric temperature. Journal of Geophysical Research, vol. 114 (July 2009) ; Bryan Leyland. El Nino/La Nina effect (SOI) predicts global cooling by the end of 2010 (Jo Nova  6. srpen 2010)

[5] V.Kremlík. La NiŇa věští ochlazení na půl roku dopředu (27.srpen 2010)

[6] Syun-Ichi Akasofu. Two natural components of the recent climatechange. The recovery from LIA. The Multidecadal oscilation. https://selectra.co.uk/sites/selectra.co.uk/files/pdf/two_natural_components_recent_climate_change%20(1)%20(1).pdf

[7] N.Scafetta. A shared frequency set between the historical mid-latitude aurora records and the global surface temperature (Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics 2011)

[8] Jevrejeva S, Moore JC, Grinsted A, Woodworth PL. Recent global sea level acceleration started over 200 years ago? Geophys Res Lett 2008.

[9] https://www.junkscience.com/MSU_Temps/Arctic1880-2003.gif`; https://www.arctic.noaa.gov/report08/atmosphere.html; https://www.appinsys.com/globalwarming/arcticcycles.htm

 

(c) Vítězslav Kremlík 2012, Klimaskeptik.cz, kremlik.blog@seznam.cz