Bondův cyklus

 
Posledních 150 let se vynořujeme z tzv. malé doby ledové (15-19.století). Takové malé doby ledové přicházejí pravidelně každých cca 1500 roků. Říkáme tomu "Bondův cyklus". Zřejmě je řízený kolísáním sluneční aktivity. Tato ochlazení mají na agrární společnost devastující vliv, protože dochází ke zhoršení úrod a zkrácení vegetačního období.
 
  • Malá doba ledová je nultý Bondův cyklus. V Anglii si adaptace vynutila tzv. agrární revoluci.
  • Na zániku říše římské a mayské se podepsal první Bondův cyklus, 
  • Homérské temno přivodil druhý Bondův cyklus,
  • První přechodné období v Egyptě přivodil třetí Bondův cyklus
  • Vyschnutí Sahary a začátek civilizace v Egyptě byl důsledek čtvrtého Bondova cyklu.
 

GRAF 1: Klimatický cyklus o délce cca 1500 let, tzv. Bondův cyklus (Bond events). Horní graf ukazuje kolísání teplot v Severním Atlantiku. Výzkum Geralda Bonda. Odvozeno z mořských sedimentů. Spodní graf ukazuje rekonstrukci sluneční aktivity odvozenou z produkce izotopů. Ze studie Beer 2006. Produkce izotopů je ovlivňována nejen Sluncem, ale i vnitřním kolísáním magnetického pole Země - a tento zkreslující vliv je zde odfiltrován. [1, 2, 3]

 

Reference

 

[1] V.Kremlík. Nezastavitelné globální oteplování - každých 1500 let (Osel.cz 3. 2. 2013)

[2]  Beer J. et al. Solar variability over the past several millenia (Space Science Reviews, 2006

[3] Bond, G.; et al.(1997)."A Pervasive Millennial-Scale Cycle in North Atlantic Holocene and Glacial Climates". Science 278 (5341).