Skleníkové plyny

Oxid uhličitý tvoří asi 0,03 procent atmosféry Země. Je to jen drobný stopový plyn. Většinu atmosféry tvoří dusík (78%) a kyslík (21%).

 

Tím, že spalují fosilní paliva, lidé ročně vypustí do atmosféry něco přes 6 gigatun uhlíku (dnes už spíše 9 Gt). Atmosféra obsahuje okolo 750 gigatun uhlíku. Roční přírodní emise uhlíku tvoří 200-300 gigatun uhlíku. A i to je málo oproti oceánům, ve kterých je asi 38 tisíc gigatun uhlíku. Což je nic proti zemské kůře, kde jsou miliony tun uhlíku. Po miliony a miliony let to fungovalo tak, že když se oceán zahřeje, tento uhlík se z něj uvolňuje do atmosféry. Emise tedy kolísaly i z přírodních důvodů.   (Údaje IPCC, FAR) [1, 21]

GRAF1:  Koloběh uhlíku. Tvrdí se, že nebýt člověka, přírodní toky uhlíku by byly v přesné rovnováze. Výdech a nádech by byl na gigatunu přesně v rovnováze. Je to opravdu tak? Jak přesně je to změřeno? [21]

 

Hansenova předpověď vliv CO2 přecenila

Dnes je o půl stupně Celsia chladněji než co klimatologové předpovídali. Přecenili vliv CO2 na teploty. To je velká chyba, uvážíte-li, že za celé 20.století se svět oteplil asi o 0,7°C.

V roce 1988 klimatolog James Hansen, ředitel Goddardova ústavu NASA, vystoupil před americkým Kongresem a sdělil jim, že podle jeho modelů se bude velmi oteplovat.  Míra oteplení prý záleží na tom, kolik skleníkových plynů budeme vypouštět. [2, 3]

Þ      Scénář A („business as usual“) říkal, co se stane, pokud budou emise CO2 narůstat jako doposud, tedy tempem cca  1,5% za rok.

Þ      Scénář B říkal, co se stane, pokud emise CO2 už nebudou stoupat, tedy pokud míra meziročního nárůstu bude nula.

Þ      Scénář C říkal, co se stane, když do roku 2000 dojde k radikálnímu snižování emisí CO2. Tedy tempo meziročního růstu bude záporné.

 

 

 

GRAF 2: Zeleně předpověď (scénář A), černě realita. Emise CO2 v reálu sledovaly scénář A, ba rostly ještě rychleji, avšak teploty nikoliv. Hansenova předpověď porovnaná s jeho vlastním měřením teplot (černá křivka), které provádí on sám v Goddardově ústavu NASA. Podle jiných týmů (CRU, satelity UAH, RSS) se oteplilo ještě méně. [4]

 

 

GRAF 3:  Příroda bez úhony přestála daleko vyšší hladiny skleníkových plynů než dnes. V Kambriu koncentrace CO2 dosahovala asi 18 až 25 násobek té dnešní. V éře dinosaurů bylo v atmosféře asi 6 – 8x více CO2 než je dnes. Přesto nebo právě proto život prosperoval. (Berner) [5]

 

GRAF 4: CO2 reaguje na teploty, nikoli naopak! Velikost meziročního přírůstku CO2 v atmosféře závisí na tom, jak teplo bylo půl roku předtím. Velikost přírůstku CO2 v atmosféře nezávisí na tom, jaké jsou antropogenní emise ze spalování uhlí. V zimě 1998-99 přibylo rekordních 3 ppm oxidu uhličitého, protože předchozí léto 1998 bylo rekordně teplé. Kolem 1991 vidíte naopak velmi malý přírůstek CO2, protože klima bylo ochlazené výbuchem sopky Pinatubo. [6, 7, 8]

 

Že výkyvy CO2 jsou důsledkem výkyvů teplot o půl roku dříve, je dobře změřené a vědělo se to už počátkem 90.let. Teoreticky by měla fungovat i zpětná vazba, kdy CO2 působí na teploty. Tento vliv je však daleko menší a v datech není vidět. [9, 10]

 

GRAF 5: Ledovcové vrty nám v 90.letech ukázaly, že nejprve se vždy měnily teploty a teprve poté -  se zpožděním stovek let  - na to reaguje oxid uhličitý. CO2 tedy neřídí teploty, ale právě naopak. Růst hladin moří i uvolňování CO2 z oceánů do atmosféry může pokračovat ještě stovky let po skončení oteplování. Je tu velká tepelná setrvačnost. To se v době vzniku IPCC 1988 nevědělo. Ani to nevěděl Arrhenius, otec skleníkové hypotézy, v 19.století. [11]

 

Kanadský geolog Tim Patterson: “Svým studentům říkám, že pokud věří, že klima je řízeno oxidem uhličitým, tak jim jistě také nebude dělat problém uvěřit, že Winston Churchill je zodpovědný za porážku v bitvě u Hastinxu tisíc let před svým narozením.”  [12, 13]

 

GRAF 6: Hlavní skleníkový plyn je vodní pára, nikoli oxid uhličitý. Zde vidíte kolik tepelného záření, který plyn pohlcuje. Alarmisté si často neuvědomují, že důkaz zesílení skleníkového efektu není důkazem viny člověka. Protože nárůst skleníkového efektu může mít i přírodní příčinu. Ve 20.století stoupla sluneční aktivita, proto se oteplilo. Když se oceány zahřejí, uvolňuje se z nich samozřejmě více vodní páry. Tím zesílil přírodní skleníkový efekt vodní páry. 

 

Klimatický panel OSN přiznává, že velikost vlivu CO2 na teploty vlastně nezná. Když se zdvojnásobí CO2, o kolik se oteplí? Tomu se říká citlivost klimatu. Odhady IPCC se pohybují v mlhavém rozmezí 1,5 - 4,5°C. Nevylučují se ale ani vyšší či nižší hodnoty.[17, 18, 19]

Podle Mezinárodního nevládního panelu pro klimatické změny (NIPCC) zdvojnásobení CO2 odpovídá oteplení o 0,3 až 1,1°C [22]. Klimatický panel OSN se tomuto odhadu také začíná přibližovat. Ve své Páté zprávě (2013) svůj spodní odhad posunul z 2°C na 1,5°C.

NIPCC: „Zdvojnásobení koncentrace atmosférického CO2 od preindustriální hladiny by v nepřítomnosti jiných vlivů a zpětných vazeb pravděpodobně (likely) vedlo k oteplení 0,3 až 1,1°C, z čehož téměř 50% už muselo proběhnout."

 

Reference:

 

[1] https://www.ipcc.ch/ipccreports/far/wg_I/ipcc_far_wg_I_chapter_01.pdf

[2] Fotokopie zápisu z Hansenova slyšení: https://image.guardian.co.uk/sys-files/Environment/documents/2008/06/23/ClimateChangeHearing1988.pdf

[3] Hansen tam v zásadě prezentoval výsledky následující studie:

https://pubs.giss.nasa.gov/docs/1988/1988_Hansen_etal.pdf

[4] Graf: https://www.skepticalscience.com/Hansen-1988-prediction.htm

[5] R.A.Berner, Z.Kothavala. Geocarb III: A Revised model of atmospheric CO2 over phanerosoic time. American Journal of Science, vol 301 (2001)

[6] https://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/

[7] Frank Lansner. The CO2 - temperature link. (WUWT 17 Dec 2008)

[8] Roy Spencer. Spencer on an alternate view of CO2 increases. (WUWT 12 May 2009)

[9] Michael D. Dettinger, Michael Ghil. Seasonal and interannual variations of atmospheric CO2 and climate. Tellus 50B (1998), 1    (půlroční zpoždění)

[10] Cynthia Kuo et al. Coherence established between atmospheric carbon dioxide and global temperature. Nature 343, 709 - 714 (22 February 1990 (půlroční zpoždění)

[11] Snímek z dokumentárního filmu "Velký podvod s globálním oteplováním". Data z: Nicolas Caillon et al. Timing of Atmospheric CO2 and Antarctic Temperature Changes Across Termination III. Science vol 299 (14 March 2003) https://icebubbles.ucsd.edu/Publications/CaillonTermIII.pdf  

[12] Tim Patteson. The Geological Record and Climate Change“ (1.ledna 2005)

[13] H.Fischer et al. Ice Core Records of Atmospheric CO2 Around the Last Three Glacial Terminations. Science vol. 283 (1999).   (stovky let zpoždění CO2)

[14] https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/wg1/ar4-wg1-spm.pdf (graf SPM-2)

[15] Susan Solomon. Contributions of Stratosferic Water Vapour to Decadal Changes in the Rate of Global Warming. (Science vol 327, březen 2010)

[16] The State of the Climate 2009. Special Supplement to the Bulletin of the American Meteorological Society Vol. 91, No. 6, June 2010 https://www1.ncdc.noaa.gov/pub/data/cmb/bams-sotc/climate-assessment-2009-lo-rez.pdf

[17] V.Kremlík. O kolik se oteplí ve 21.století (12.březen 2012)

[18] https://www.ipcc.ch/ipccreports/far/wg_I/ipcc_far_wg_I_chapter_05.pdf

[19]  Nir J. Shaviv, "On Climate Response to Changes in the Cosmic Ray Flux and Radiative Budget", JGR-Space, vol. 110. (2005)

[20] Opravdu nikdy nebylo více jak 280ppm CO2? (Osel.cz 14.7.2011)

[21] https://earthobservatory.nasa.gov/Features/CarbonCycle/ a https://cloudbase.phy.umist.ac.uk/people/coe/lectures/gbc/lecture72007.pdf  (Hugh Coe lecture 2007, University of Manchester)

[22] Climate Change Reconsidered II: Physical Science. Nongovernmental International Panel on Climate Change.  Září 2013. https://climatechangereconsidered.org/ 

 

(c) Vítězslav Kremlík 2012, Klimaskeptik.cz, kremlik.blog@seznam.cz