Happy Planet Index

 
Poprvé s programem Green New Deal (Zelený úděl) přišla roku 2008 britská organizace zvaná New Economics Foundation (NEF). O rok později vydali knihu „Prosperita bez růstu“.
article_photo
Tito lidé zároveň každoročně publikují tzv. Happy Planet Index, tedy index šťastné planety. Z něj si lze udělat představu o tom, co to je ta jimi propagovaná "nová ekonomika" budoucnosti. A ze kterých zemí bychom si měli vzít příklad.
 
HPI nehodnotí státy podle hrubého domácího produktu, ale podle jiných ukazatelů. Ale není to jako Gini Index, který hodnotí rovnoměrnost rozložení bohatství ve společnosti. Oni jednak hodnotí subjektivní pocity spokojenosti a délku dožití. Ale především hodnotí... uhlíkovou stopu. A státy, které mají nízkou uhlíkovou stopu (protože jsou hospodářsky zaostalé) od nich dostávají hezké známky. I když tamní obyvatelstvo se necítí moc spokojené.
 
Zkrátka, země se nejhorší energetickou chudobou mají nejlepší skóre.
 
Zatím poslední výsledky (https://happyplanetindex.org/) z roku 2019: USA jsou na 122 místě až za Rwandou (114), Albánie (36) je na tom lépe než Švédsko (41). Německo je na 29. místě a může jen závidět šťastný život lidem v Hondurasu (9). Ve válečné Libyi (91) se podle autorů žije stejně dobře jako v Belgii (92).
 
Pokud je pro strůjce zeleného údělu vzorem Rwanda, Honduras či Albánie, můžeme se těšit, že po zavedení údělu se v Evropě bude žít tak jako v těchto zemích.
 
 
Reference: