Iracionalita

Zakladatel UNEP je guru apokalyptické sekty

Málo se ví, že Maurice Strong založil nejen UNEP (United Nations Environmental Programme), pod který patří i klimatický panel OSN. Strong s manželkou také v Coloradu založil duchovní komunitu, která očekává konec světa.

Pomsta boží

Apokalyptická hnutí provázejí lidstvo od úsvitu věků. V každé generaci se najdou blouznivci věřící, že během našeho života přijde konec světa. Dnes toto iracionální hnutí na sebe vzalo podobu klimatické sekty. Na to, že od 70. let pozorujeme vzestup iracionality, upozorňoval už Gilles Kepel ve slavné knize "Pomsta boží"

 

Hon na čarodějnice

Názor, že současné počasí je nepřirozené a že změny klimatu jsou antropogenní, není nic nového. Už ve středověku lidé věřili, že za špatné počasí mohou lidé (konkrétně za to prý mohou čarodějnice).

 

Dle soudu jde o náboženství

Už i soud uznal, že klimatismus je náboženství.  Ostatně klima-konference v Cancúnu začala vzýváním pohanské bohyně deště. OSN se ve svých materiálech netají, že chce ze změn klimatu udělat nové světové náboženství.

 

Sekta přitahuje celebrity

Víra v blížící se konec světa přitahuje známé osobnosti. Chtějí se zviditelnit. Chtějí něčemu věřit. Chtějí svou prestiž použít na podporu dobré věci - tj.na záchrarnu světa.

 

Zelené náboženství číslo 2

I barvou islámu je zelená. A islamistům se hodí idea, že sekulární Západ je vinen klimatickou katastrofou. O důvod více proti Západu bojovat.

 

Sekty a násilí

Náboženské sekty mají i sklon násilně likvidovat kacíře, odpadlíky, nemluvě o svatých válkách. Zatím je to jen okrajový rys ekologismu

K sektám patří i sebevraždy vyznavačů

Ufologie

Klimatického alarmismu se chytají i ufologové. Mimozemšťané v některých příbězích hrají úlohu, kterou dříve hráli bohové. Je to jakýsi Deus ex machina, ktery na přileti zachránit. 

 

Náboženská výchova ve škole

V sekulárním státě je skandál, pokud tato klimatická sekta vymývá mozek nevinným dětem. Nebohé děti se pak bojí, že za jejich života přijde konec světa.

Iracionální vědec

Dokonce občas i universitní profesor zblbne a uvěří v konec světa: Když nejedná jako racionální vědec, je to ještě vůbec vědec?

 

Vědci proti iracionalitě

Z klimatismu se stalo dogma. To nemá s vědou nic společného. Proti této novodobé vlně tmářství a iracionality protestovali vědci už v roce 1992