Odborná literatura 

 

 

NIPCC Report 2009

(EN) Zpráva Nevládního mezinárodního panelu pro klimatické změny. Tento panel si založili vědci jako protiváhu panelu IPCC, který si založili politici. 

  

Nezávislé shrnutí pro politické představitele 2007

(EN) Zpráva o klimatických změnách, kterou zpracoval Frasier Institute v Kanadě. Jde o ekonomický think-tank známý tím, že vydává "index ekonomické svobody". Editorem byl ekonom Ross McKitrick, proslulý klimaskeptik a spolupracovník Stephena McIntyra.

 

450 vědeckých prací, které vyvrací AGW

(EN) Jasné vyvrácení tvrzení Naomi Oreskes, že neexistují žádné vědecké práce, které by nesouhlasily s panem Konsensem.

 

Co2Science

(EN) Databáze studií, které prokazují existenci středověkého teplého období v různých částech světa. Projekt dr. Idso.

 

Christensen 91

(EN)  Podle délky slunečního cyklu sluneční aktivita v době globálního oteplování rostla

 

Usoskin 2003 a Usoskin 2007

(EN) Ve 20. století sluneční aktivita vzrostla nejvíce za tisíce let

 

Schneider a Steig 2008

(EN) I v nejteplejší části Antarktidy je nyní chladněji než ve 40. letech

 

Dahl-Jensen a kol. 1998

(EN) V Grónsku bylo ve středověku tepleji a před 5000 lety ještě tepleji

 

Soon 2005

(EN)  V Arktidě je dnes stejně teplo jako kolem roku 1940

 

El-Borie a Al Thoyaib 2006

(EN) Geomagnetická aktivita v době globálního oteplování rostla

 

Carminati a Doglioni 2003

(EN) Benátky klesají kvůli pohybu tektonických desek. Ne kvůli růstu hladin moří.

 

Kennett a Kennett 2006

(EN) V době Sumerů byly hladiny oceánů výše. Perský záliv sahal mnohem dále.

 

Svensmark 2007

(EN) Kosmoklimatologie. Dle Svensmarkovy hypotézy během 20.stol. rostla sluneční aktivita, proto klesal přísun kosmického záření. Tudíž klesala tvorba mraků (nízká oblačnost), které jinak stíní Zemi. Proto se oteplilo.

 

Andersen a Knudsen 2006 

(EN) Dle satelitů některé části oceánů stoupají a jiné klesají.

 

McLean a kol. 2009

(EN) Tři čtvrtiny globálního oteplování se dají vysvětlit přirozenými oceánskými cykly jako je El Niňo. Podle těchto cyklů se dokonce dá vývoj teplot předpovídat na půl roku dopředu! Klima neřídí uhlík, ale tyto cykly.

 

Vašků 1997 

(CZ) Období zvýšené síly a četnosti povodní se vracejí v Čechách zhruba každých dvě stě let. Jde o pravidelný cyklus. Autor v roce 1997 předpověděl, že další vlna povodní by právě měla začít a také se tak stalo. Článek se jmenuje "Naše malé pluviály" a vyšel v časopise Vesmír v září 1997.

 

Akasofu 2010

(EN) Klima řídí oceánský cyklus PDO (30 let oteplování, 30 let ochlazování). Za dlouhodobý trend může vynořování se z malé doby ledové.

 

Perry 1994

(EN) Kolísání srážek v USA sleduje křivku slunečního záření se zpožděním cca 5 roků. A pak že Slunce už nemá vliv na klima! Zde je jen odkaz na autorův vlastní web. Název článku je "Solar-Irradiance Variations and Regional Precipitations in the Western United States."

 

Špiková 2009

(CZ) Povodně a přírodní katastrofy v Čechách za posledních 1000 let. Např. povodně v Děčíně. Diplomová práce UPOL. Věřte nebo ne, ale přírodní katastrofy existovaly i před průmyslovou revolucí. Diplomová práce.

 

Solomon 2010

(EN) Po roce 2000 deset let vodní pára v atmosféře klesala. Stejně jako klesaly globální teploty. CO2 přitom dále stoupal. Vodní pára tedy nereaguje na CO2 výrazně jako zpětná vazba (na tom přitom stála AGW hypotéza)

 

Massen 2007

(EN) Ve střední Evropě během 24 hodin hladiny CO2 kolísají daleko více, než co je změna globálních hladin za sto let. Od 380 do 480 ppm. A všichni jsou živi a zdrávi. Nejvyšší hladiny CO2 jsou ale v noci, kdy je nejchladněji. Studie z Diekirchu v Lucemburska.

 

Dettinger a Ghil 1997

(EN) Nejvíce CO2 je v atmosféře v zimě, kdy je nechladněji. CO2 reaguje na výkyvy teplot, nikoli naopak. Reaguje s půl ročním zpožděním.

 

Oster 2004 

(EN) I osvícení lidé v moudrém středověku věděli, že změny klimatu jsou antropogenní a jsou způsobeny lidmi. Proto čím horší bylo počasí, tím více upálili čarodějnic.

 

Soon & Balliunas 2003

(EN) Legendární studie, která prokazuje, že skoro v každé části světa bylo ve středověku tepleji než dnes. Jelikož vyvrací hokejkový graf, kamarádi Michaela Manna se pokusili obejít vědecká pravidla a chtěli zabránit její publikaci v Climate Research.

 

Literatura o inerciálních pohybech Slunce neboli SIM (EN)

P.D.Jose (1965) - první studie o SIM

R.W. Fairbridge (1987)

Charvátová (1990) - srovnání posledních dvou trojlístků (18.století a 1.půle 20.století)

Charvátová (2009) - předpověď na 1. půli 21.století

Charvátová (2000) - cyklus o délce 2400 let

Landscheidt - předpověď na 1. půli 21.století

Mackey (2007) - článek o Fairbridgovi a SIM