Co říká věda

Je třeba rozlišovat, co říká klimatický panel OSN (tzv. IPCC)  - což je politická instituce - od toho, co říká odborná literatura a přední odborníci. Bohužel řada badatelů i vyučujících se spoléhá na zprávy IPCC. Ty však jsou v rozporu s odbornou literaturou a neodrážejí současný stav vědeckého poznání. Klíčové poznatky o klimatu ve zprávách IPCC chybí, protože neprošly sítem politické korektnosti (cenzury). Zprávy IPCC jsou tedy neúplné a ta je třeba studovat odbornou literauru PŘÍMO a ne se spoléhat na "výcucy" a selektivní výběry přežvýkané touto politickou komisí.