1)      Jan Pretel (klimatolog, český zástupce v IPCC) "Tvrzení, že za vše můžou emise, které vypouští člověk, je příliš odvážné…Kjótský protokol nás zachránit žádným způsobem nemůže… Prostředky dávané do nesmyslných opatření na snižování skleníkových plynů v ČR bychom měli věnovat spíš na adaptační opatření.“

Zdroj: Jan Stejskal: Jan Pretel - Kjótský protokol nás žádným způsobem zachránit nemůže  (2003) [cit. 25 srpna 2009] Dostupné na <https://www.ekolist.cz/zprava.shtml?x=146537

2)      Václav Cílek (geologický ústav AV ČR): „Solární oteplování je pravděpodobně velké politické téma budoucnosti, protože říká, že se Země do nějaké míry otepluje i bez lidského přičinění. Politici o tom zatím příliš nemluví – buďto se k nim zprávy ještě nedostaly, nebo se bojí blamáže, kdyby se vědci zmýlili. Solární oteplování však hýbe vědeckou komunitou, i když v téměř každém článku autoři někde na závěr opatrně říkají, že největší díl odpovědnosti za oteplování leží na lidstvu. Nicméně vyznění hlavních statí bývá poněkud odlišné a vyplývá z nich dominantní vliv Slunce na zemské klima předindustriální doby… současná úroveň magnetické sluneční aktivity je nejvyšší za posledních 8,2 tisíce let! Již osm tisíc let nebylo Slunce tak aktivní jako v posledních 70 letech“

Zdroj: V. Cílek. Solární oteplování. Vesmír (leden 2006) [cit. 25 srpna 2009] Dostupné na <https://www.vesmir.cz/clanek/solarni-oteplovani>    

3)      George Kukla (český klimatolog, který za komunismu emigroval do USA. Pozval si ho Kongres, který přesvědčoval, že nemá smysl podepisovat Kjótský protokol. Pracuje na Kolumbujské universitě v NY. V roce 2007 ho přijal president Klaus na pražském Hradě): “Vliv lidské činnosti na klima nikdo přesně nezná. Jistě není zanedbatelný. Ovšem na oteplování a ochlazování Země hlavně působí příroda, přesněji řečeno změny dráhy naší planety okolo Slunce. To víme už půldruhého století… Určitý vliv skleníkové plyny určitě mají, ale jestli skutečně odpovídají za zvyšování teploty, to jsou nepodložené dohady. Lidé přehlížejí, že klíčový vliv na naše klima má Slunce, příliv a distribuce jeho energie - a to rozhoduje."

"Zdroj: Oteplování přichází – nikoli vinou člověka. MfD 22. 7.2006  [cit. 25 srpna 2009] Dostupné na  <https://neviditelnypes.lidovky.cz/ekologie-oteplovani-prichazi-nikoliv-vinou-cloveka-fy4-/p_veda.asp?c=A070204_120925_p_veda_wag>    

4)      Luboš Motl (fyzik): „Na jeden čtvereční metr dopadá asi 342 Wattů sluneční energie: to je číslo získané jako průměr přes roční období, denní doby i místa na povrchu Země. Část se odrazí hned, část se pohltí a vyzáří ze Země v jiné formě později. Oxid uhličitý mění tento energetický rozpočet asi o 1,5 Wattu na čtvereční metr. Ale oblačnost v průměru ochlazuje povrch asi o 30 Wattů na čtvereční metr, což je 20x více. Je jasné, že i několikaprocentní trvalejší změna v množství mraků dokáže převážit nad jakoukoliv realistickou změnou CO2. Tvorba mraků kosmickými paprsky, které mohou být odstíněny měnícím se magnetickým polem Slunce, je konkrétní a značně pravděpodobný mechanismus, jak k takové přírodní modulaci mraků (a klimatu) může docházet a asi dochází (jak ukazují mnohá geologická pozorování a snad jak i potvrdí experiment CLOUD probíhající v CERNu).“

Zdroj: Článek „Klimatická debata s Prof Lapinem“ na jeho blogu z 23. června 2009. <https://lumo.blogspot.com>    

5)      Miroslav Kutílek (pedolog): „Základním mýtem o globálním oteplování je míchání skleníkového efektu, což je vědecký poznatek, se skleníkovou hypotézou, která nebyla ověřena a podle mne a mnoha dalších kolegů neplatí… Mimochodem, vodní pára je mnohem účinnějším skleníkovým plynem než médii pronásledovaný oxid uhličitý… Šetřit energií je logické, ekonomické a ekologické. Je zbytečné plýtvat energií. V tom smyslu já souhlasím se snahou o to, aby se omezilo plýtvání energií, ale že bychom tím dokázali zastavit oteplování? Ani náhodou… Zatím se pod vlivem Svensmarkovy hypotézy přikláníme k tomu, že to jsou hlavně změny sluneční aktivity, které způsobují teplotní výkyvy trvající pár set let… Je to jako když přijdeme ke schodům eskalátoru metra. Eskalátor jede velmi rychle a v mém přirovnání znázorňuje zvyšování průměrné globální teploty. Když na něj vstoupím, jsem ve stejné situaci jako by byla naše planeta Země, kdybychom neprodukovali CO2. Produkci CO2 přirovnám k tomu, že půjdu na jedoucím eskalátoru nahoru. Zkracuji tím pouze čas, kdy vyjedu úplně nakonec. V našem příměru tedy jen trochu změním rychlost oteplování. Ať už běžím nebo stojím, dojedu nahoru stejně. A kdybych udělal kdo ví co, nejsem schopný seběhnout zpátky dolů, protože eskalátor jede rychleji než je můj běh dolů.“

Zdroj: L. Kyša. Vědec – Václav Klaus má s oteplováním pravdu [cit. 25 srpna 2009] Dostupné na <https://www.tyden.cz/rubriky/veda-a-technika/veda/vedec-klaus-ma-s-globalnim-oteplovanim-pravdu_46960.html

Co se zahraničí týče, na internetu jsou celé seznamy „popíračů změn klimatu“ (černá listina). Vědců, kteří prý lžou na objednávku ropných koncernů. V těchto seznamech jsou stovky světových vědeckých kapacit. Protest proti klimatickému alarmismu podepsal i A. Zichichi, PhD, president světové federace vědců ( World Federation of Scientists). 

Sestavit seznam klimaskeptiků je tedy snadné. Ale sestavit seznam vědců, kteří souhlasí s Al Gorem a s IPCC je už těžší. Docela dřina. Téměř žádní totiž nejsou. Jsou jako manželka inspektora Columba. Pořád se o nich mluví, ale nikdy je nevidíme. Schválně, zkuste jmenovat aspoň jednoho.

Závěr:  Lide, kteri napsali stezejni ceskou literaturu v paleoklimatologii a klimatologii za posledni pul stoleti - tedy nase predni kapacity - jsou klimaskeptici (Cilek, Lozek, Svoboda a dalsi). Predpokladam, ze v zahranici tomu nebude jinak. Pokud se zeptáte těch tisíců vědců, kteří jsou podepsáni pod závěry IPCC, většina vám řekne, že se závěry komise tak docela nesouhlasí. IPCC z jejich praci citovala, ale to neznamena, ze oni souhlasi s jejimi zavery. Řeknou vám, že podle jejich soudu se vliv člověka na oteplování přeceňuje. Pan Pretel je jedním z nich.