Doporučení z konference o globálním oteplování: Nemyslete

 

Na začátku přednášek jsou lidé obvykle požádáni, aby si vypnuli mobily. My byli požádáni, abychom vypnuli mozek.

 

Jako jeden ze dvou zástupců ČR jsem se zúčastnil mezinárodní konference o globálním oteplování v dánské Kodani , kterou organizuje ECJ (European Journalist Centre). Bylo to moc fajn, všechno platila Evropská komise. Zúčastnili se mladí lidé z celého světa. Smyslem akce bylo instruovat účastníky tříměsíční soutěže v blogování na téma "změny klimatu". Nejlepší blog dostane cenu. Cílem akce je přitáhnout větší pozornost k prosincové konferenci COP15, na které se má podepsat nový Kjótský protokol (v budově Bella Center, kde se odehrávaly i naše přednášky).   

Hlavní hvězdou přednášek byl pro mě pan Asbjørn Jørgensen, který učí budoucí novináře na Danish School of Media. Nevěřil jsem vlastním uším a očím.

Řekl nám: „Globální změna klimatu je fakt a lidstvo k ní významně přispívá. Přestaňte o tom diskutovat”. 

 

052.JPG

 

 (Pan Jørgensen, první zleva, se nechal poněkud unést svou vírou)

 

Přihlásil jsem se a vznesl dotaz, zda umlčování diskuse není na škodu věci. Nepoškozuje důvěryhodnost vědy, když klimaskeptičtí vědci jsou vyhazováni z práce a umlčováni? Řada vědců pak třeba mlčí ze strachu, takže nevíme, co si vlastně většina vědců myslí. Na to jsem slyšel odpověď, že to prý je v pořádku. S klimaskeptickými vědci se prý nikdo nebaví, protože to jsou blázni, co popírají kulatost Země. A diskutovat s blázny by byla ztráta času.

Jenže tomu já prostě nerozumím.

Tak nejdřív nás pozvou, zaplatí za nás hotel, letadlo i jídlo. Stojí to tisíce Eur. Letíme sem ze všech koutů světa. Na událost zvanou „Th!nk about it“ čili „Přemýšlej o tom“. A potom nám řeknou pravý opak:„Nepřemýšlejte o tom.“ Tak teď nevím, co mám dělat. Mám používat svou hlavu nebo ne?

Je to jako by někdo zorganizoval konferenci o pěstování brambor a pak instruoval účastníky, že nemají mluvit o bramborách. Jaký smysl pak taková konference má?

Powerpointová prezentace byla nadepsána „tipy pro bloggery“. Netušil jsem, že „držte zobák“ lze pokládat za „tip“.

První část doporučení je stejně nadbytečná. Nikdo nikdy netvrdil, že globální oteplování neexistuje. To jen pár ekologů věří, že „popírači globálního oteplování“ popírají existenci klimatických změn. Jsou špatně informováni. Já sám jsem „popírač“ a klimatické změny nepopírám, fakt. Nikdo je nepopírá.

Věda nicméně neví, jak moc lidská činnost přispívá ke skleníkovému efektu. Přispívá opravdu „významně”? Na to dosud neznáme odpověď. Jak máme tuto záhadu ale vyřešit, když budeme umlčovat vědce i bloggery a říkat jim, aby o tom nepsali?

Když někdo přijde s neobvyklým tvrzením, musí nést břímě důkazu. Po miliardy let byly změny klimatu na Zemi vždy způsobeny kolísáním sluneční aktivity či změnou náklonu zemské osy. To je standardní vědecký fakt. Zeptejte se kteréhokoli solárního fyzika či geologa. Najděte si na internetu pojmy „Suessův cyklus“ nebo „Halštatský cyklus“. A pak najednou přijde IPCC a řekne: „Hele, zapomeňte na  všechna tahle pravidla, která platila po miliony let, to už odteď neplatí.“ Podivné a překvapivé nové tvrzení. Musí tedy nést břímě důkazu. Dokud to nedokážou, skutečný vědec bude dál věřit, že staré ověřené přírodní zákony stále platí.

Je mi líto, ale ve vědě je diskuse uzavřená teprve, když máme DŮKAZ. Do té doby jde o otevřenou otázku. Říká se, že většina vědců prý věří, že oteplování je patrně způsobeno lidmi. Dejme tomu, že v to většina vědců opravdu věří (já o tom pochybuji). Jenže pořád je to jen jejich víra. Nemají důkaz. Zatím.

Možná si říkáte, že „musíme rychle jednat, než bude pozdě - nemůžeme čekat na vědecké důkazy“. OK, potom ale nemůžete tvrdit, že vaše politika je „založena na vědě.“ A není důvod skeptické vědce házet do jednoho pytle s popírači holokaustu.

 

 

thinker.jpg

 

(Dostali jsme trička s nápisem THINKER čili MYSLITEL. K čemu? Když se chce, abychom nemysleli?)

 

Já odmítám něčemu věřit bez důkazu a ostatní účastníci soutěže by také neměli. Většina z bloggerů, kteří se účastní soutěže, jsou absolventi či studenti vysokých škol. To znamená, že jsou přece vychováváni, aby používali vědecký přístup k informacím. Poznámkový aparát, ověřování zdrojů, objektivita – takové ty vědecké věci. Nikdy jsem na universitě nezažil učitele, který by studenty odrazoval od vědeckého přístupu k informacím. Teprve dnes.

Tak tohle učí pan Jørgensen budoucí novináře na Danish School of Media? „Nemyslete, věřte všemu, co vám kdo napovídá?“ Já myslel, že novináři mají být „hlídací psi demokracie“? Být ostražití vůči politikům, podezřívaví, klást nepříjemné otázky. Usilovat o objektivitu. Ověřovat si zdroje informací… Pro EJC, která „si klade za cíl prosazovat nejvyšší kvality novinářské práce“ (jak tvrdí jejich propagační leták) to musí být opravdu trapas, že něco takového se stalo na jejich akci.

Nebo pana Jørgensena snad schválně pozvala Evropská komise a toto je její představa, jak se má dělat novinařina v Evropské unii?