Senát ČR

 

8.září 2010 se v senátu ČR konal seminář na téma, co říká IPCC na téma vývoje Sluneční aktivity a jeho vlivu na pozemské teploty.

Výbor pro záležitosti Evropské unie si nás pozval, aby se lépe zorientoval ve sporech kolem afér a důvěryhodnosti zpráv IPCC.

 

Stenografický záznam: https://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/web/internet/7/struktura/vybory/veu/zapisy

Zápis z 31. schůze VEU (Výbor pro záležitosti Evropské unie) ke stažení též ZDE

Stenografický záznam debaty o IPCC ve složení Kremlík-Kutílek-Tolasz-Metelka je od strany 12 do str. 40

 

===============

Senátor Škaloud uvedl:  "Považoval jsem za vhodné s kolegou Krejčou udělat osvětu v prvém přiblížení pro kolegy senátory a pak dále pro veřejnost. Zmíněnou osvětu potřebujeme především pro naší práci v Senátu. Poslední dobou projednáváme velké množství materiálů z Evropské komise, ve kterých jsou návrhy na poměrně rozsáhlé finanční výdaje zdůvodněny argumenty vycházející zejména z antropogeního příspěvku ke klimatickým změnám."

A zdůvodnil, proč byl pozván autor webu Klimaskeptik.cz: "Existuje řada popularizátorů a interpretátorů klimatických záležitostí. Pan Kremlík mě zaujal tím, že téma strukturuje velice pečlivě. Je překladatel a přeložené materiály mají odkazy, takže se člověk může podívat zpátky, odkud čerpal informace, a udělat si vlastní obrázek."

 

===============

Své vystoupení na semináři mohu shrnout takto: 

Nejprve jsem uvedl na pravou míru některé fámy a mýty,  které panují o klimaskepticích.

Posléze jsem poukázal na to, jak pozemské teploty kopírují křivku sluneční aktivity.

Pozastavil jsem se nad tím, že grafy naznačující stoupání sluneční činnosti v 70-90.letech IPCC zatajuje.

A upozornil jsem, jak je nefér, že spor mezi ACRIM  a PMOD rozhodovala v IPCC autorka jednoho z nich, tedy nikoli osoba nestranná.

Pan Metelka obhajoval graf PMOD.

Nicméně ať už má pravdu PMOD či ACRIM, kolísání TSI během cyklu slunečních skvrn je příliš malé (měřeno ve W/m2), než aby mohlo být tím faktorem, který řídí klima. Viníkem tedy zřejmě bude jiný solární faktor, zřejmě sluneční vítr. Klimatologové jsou však odhodláni ho ignorovat, protože neznají jeho fyzikální působení. Když něco neznáme, tak to neexistuje?... Jak by to také mohli znát, když promrhali 20 let zkoumáním uhlíku!

Prezentace V.Kremlíka s grafy použitými na semináři je ZDE

 

 

Druhý den byla i možnost krátce vystoupit v diskusi na semináři „Možnost snížení emisí skleníkových plynů z pohledu ČR", který rovněž pořádal Výbor pro záležitosti Evropské unie. Zde jsem upozornil, že ČR měla kjótský protokol splněný už než ho podepsala, takže chlubit se plněním Kjóta znamená chlubit se cizím peřím.

 

VK01.jpg