Co navrhujeme

 

INVESTICE DO VĚDY, NE DO KOVOŠROTU

Zvolte si.

a) budeme používat neefektivní technologie, které nám snižují životní úroveň

b) budeme financovat výzkum, aby vynalezl efektivní technologie, které zvýší naši životní úroveň

Volbu a) prosazuje energetická lobby, aby dostala státní dotace a mohla prodat nezralé neefektivní "zelené" technologie. Jako třeba fotovoltaika. Ty nám pak zdražují elektřinu. Přitom vliv na teploty je prakticky nula. Tento luxus si mohou možná dovolit bohaté země, ale ne chudé země.

Volba b) znamená, že budeme dále používat levná fosilní paliva, dokud výzkumníci nevymyslí čisté a zároveň cenově dostupné "zelené" zdroje. Příklad: Nové vynálezy firem, jako je Nanosolar, zlevnily výrobu fotovoltaických panelů tím, že místo drahých křemíkových panelů se bude fotovoltaická vrstva tisknout na folie (viz zde a zde)

 

 

REFORMA IPCC

Skeptici se s klimatology přecejen na ledasčems shodnou (viz tento článek) a měli by spojit síly proti uhlíkové lobby na obranu integrity vědy:

a) Pachauri musí odstoupit a nominace do AR5 (které měl Pachauri na starosti) se musí anulovat. Práce mohou začít teprve po provedení reforem.

b) Arbitrážní panel ať vyšetří Climategate a přehmaty IPCC. Jednoho arbitra ať jmenují klimaskeptici. Třeba z International Climate Science Coalition. Druhého ať jmenují alarmisté. Tito dva arbitři vyberou oboustranně přijatelného předsedu. Dosavadní vyšetřovací komise nebyly nestranné - obsahovaly jen kamarády obžalovaných. Musí se prošetřit všechna obvinění, která kritici IPCC vznášejí a v závěrečné zprávě musí být uvedeny argumenty obou stran.

c) IPCC nechť se propojí se skeptickým Nevládním panelem (NIPCC), který v roce 2009 zpracoval obsáhlou 880 stránkovou alternativní studii (obdoba Čtvrté zprávy IPCC). Na každé kapitole by měli pracovat alarmisté i skeptici současně, aby se vzájemně hlídali. Takto vyvážený panel nechť provede nezávislý audit správnosti dosavadních čtyř zpráv IPCC. Tento audit by měl být náplní AR5. Audit musí uvádět argumenty obou dvou stran a nesmí nic zamlčovat.

d) Je nutno odtajnit klimatologická data. Změnit legislativu. Pokud nelze data ověřit a jsou tajná, není to věda. Na to si stěžovala už Světová federace vědců v ve své výzvě v roce 1999: A Statement by the WFS Permanent Monitoring Panel for Climatology

e) Arbitrážní panel složený rovným dílem z alarmistů a skeptiků by měl vybrat nové vedení klíčových světových klimatologických ústavů. NASA, CRU, GISS, NCDC, NOAA. Zkompromitovaní lidé musí odejít. Na jejich místo musí přijít lidé, kterým dokáží důvěřovat obě strany. Nevěříme, že staré alarmistické kádry provedou skutečné reformy a zprůhlednění.

f) Omezit vliv politiků na vědu. Panely udělující granty musí být volené tajným hlasováním z vědecké obce - nikoli dosazované politiky.

g) Klimatologům předkládáme Kodaňskou výzvu z prosince 2009: Vyzýváme vás, abyste předložili důkazy pro divoká alarmistická tvrzení. Zatím jsme ty důkazy neviděli. Břemeno důkazu je ale na vás. Dokud nepřinesete důkazy o opaku, budeme předpokládat, že klima řídí Slunce tak, jako tomu bylo po miliony let.

 

 

 

REFORMA GREENPEACE

Řada původních členů Greenpeace (jako její někdejší ředitel Patrick Moore) jsou rozčarováni, co se z Greenpeace stalo. Místo ochranou přírody se zabývá tím, aby nahnala co nejvíce peněz akcionářům uhlíkové burzy.

Ekoaktivisté, byli jste zneužiti uhlíkovou lobby a pány z Římského klubu! Máme řadu skutečných ekologických problémů. Řešme tyto problémy a nikoli pseudoproblémy typu oteplování.

 

 

(Patrick Moore: Ať se Greenpeace vrátí ke svým kořenům)

 

Na čem bychom se mohli shodnout:

a) Stop cap-n-trade: Eko-aktivisté jsou proti obchodu s povolenkami, protože emise se tím fakticky nesníží.

b) Stop biopalivům: Greenpeace biopaliva také nechce.

c) Stop CCS (čisté uhlí, lapání CO2 a ukládání do podzemních nádrží): Ani Jim Hansen nechce CCS.

d) Al Gore přehání a jeho odhalené nepravdy dělají environmentalismu medvědí službu.  

e) Podpora výzkumu: Řešení přinesou nové zelené technologie, které budou konkurenceschopné i bez dotací. Je to otázka pár desítek let.

f) Transparentnost: Utajování v klimatologii je špatné, vyvolává nedůvěru a musí skončit.

g) Politikům se nedá věřit: I Greenpeace souhlasí, že politikům jde nakonec jen o "greenwash" (mediální obraz), o moc a nikoli o přírodu.

h) Extremisté dělají environmentalistům špatné jméno: Ekoterorismus.

i) Nevíme jak přesně teplo bylo ve středověkém optimu.

j) Příštích 10 let ukáže, zda má na teploty silnější vliv CO2 (stoupá) nebo sluneční aktivita (klesá).

k) Klimatické konference zklamaly: Kjóto nedosáhlo žádného globálního poklesu emisí. Kodaň vybouchla. Ambiciozní plány zůstávají jen na papíře.

l) Bojujme proti znečištění. Nikoli proti CO2. Oxid uhličitý není polutant, je to potrava pro rostliny. Čím je ho více, tím více rostliny rostou.

 

 

VIZE PRO 21. STOLETÍ

Motto: Doba kamenná neskončila proto, že by došel kámen.

 

(Ne toto není T. Savalas jako detektiv Kožak. To je ekonom Julian Simons)

Recenze Simonovy knihy "Největší bohatství "(česky 2006) zde

 

Přinášíme dobré zprávy:

1) Zdrojů energie máme dost. Máme uranu na 8500 let. Kniha "Meze růstu" se mýlila. Jediným zdrojem, jehož nedostatku je nutno se obávat, je lidská svoboda. Svoboda využívat svůj talent a vynalézat nové věci.

2) Stále vznikají nové technologie, které rozšiřují naše možnosti a zkvalitňují náš život. Tyto vynálezy nám během pár desítek let umožní opustit fosilní paliva.

3) Není kam spěchat. Času máme dost. Konec světa se nechystá. Neotepluje se tak rychle, jak se kdo obával.

 

 

VIZE PRO TŘETÍ TISÍCILETÍ

Motto: Per aspera ad astra.

 

Jsme proti názorům Římského klubu, že rozvoj, růst a spotřeba lidstva se musí zastavit jako něco neudržitelného. Ve vesmíru je místa i zdrojů dost. Jen vymyslet, jak se k nim dostat. Nebude to zítra ani za sto let. Ale lidský důmysl už vyřešil zapeklitější problémy - například létání existovalo po tisíce let jen v pohádkách.

K tomu ovšem potřebujeme dále investovat do kosmonautiky.

Pokud chcete symbolicky dát najevo, že věříte v další rozvoj lidstva, můžete si z recese koupit od Lunármí ambasády pozemek na Měsíci. Dnes je to jen vtip, ale jednou, kdo ví...