Kdo je kdo v klimatickém realismu

 

(President světové federace vědců)

 

O S O B N O S T I

Vítejte mezi klimaskeptiky. Jste v dobré společnosti.

Na naší straně stojí například:

  • president světové federace vědců;
  • lidé, kteří vynalezli a dodnes řídí satelitní měření globálních teplot;
  • lidé, kteří řídili satelitní měření sluneční aktivity;
  • člověk, který vynalezl metodu předpovídání hurikánů a desítky let je v tomto oboru hlavní autoritou;
  • zakladatel prvního meteorologického TV kanálu;
  • bývalý ředitel Greenpeace; 
  • bývalí pracovníci IPCC, kteří byli znechuceni jejími metodami;
  • a 30 000 amerických vědců z nejrůznějších oborů, kteří podepsali Oregonskou petici.

Stereotypní nálepka "klimaskeptik" se řadě z nich nelíbí. Sami se spíše označují za klimatické realisty či stoupence "nulové hypotézy" (tj. neutrálního názoru, že změny klimatu jsou přirozené, tak jako byly odjakživa. Dokud se nenajde důkaz o opaku).

 

Není pravda, že skeptici jsou ve finanční převaze, protože je platí Exxon. Ropná firma Exxon rozdala za 20 let skeptikům 20 milionů dolarů - což je roční rozpočet Greenpeace. Viz tento článek a tento článek.

 

1) ČECHOSLOVÁCI

Luboš Motl - fyzik, jeho anglický blog The Reference Frame je často citován známými klimaskeptiky a je skvělým zdrojem informací. Oceněn jako nejlepší evropský blog roku 2008.

Jiří Svoboda - český historický klimatolog. Spoluautor "Velké knihy o klimatu Zemí koruny české." Interview s dr. Svobodou z roku 2004 zde.

Václav Cílek - český geolog a klimatolog. Spoluautor "Velké knihy o klimatu Zemí koruny české." Jeho článek "Solární oteplování " zde.

George Kukla - český klimatolog, který v 70. letech emigroval do USA. Právě Kukla spolu s Matthewsem tehdy vyzvali Nixonovu vládu, aby se začala zabývat hrozbou "nové doby ledové". Kukla se domnívá, že oteplování z let 75-1998 je jen nepodstatná oscilace a že to oteplování bylo přirozené. Měli bychom se bát ne oteplování, ale okamžiku, kdy náš interglaciál skončí. Skvělý český článek o exulantu Kuklovi zde.

Ivanka Charvátová - česká astronomka. Studuje vliv pohybů Slunce kolem středu sluneční soustavy na kolísání sluneční aktivity. Pokud má Slunce vliv na klima, dá se podle toho vývoj klimatu předpovídat. Nar. 1941, vystudovala na stavební fakultě ČVUT geodetickou astronomii a geofyziku. Působí v Geofyzikálním ústavu ČSAV.

Petr Chýlek - český klimatolog, který emigroval do USA a pracuje v Los Alamos. Jeho studie ledovců v Grónsku poukázaly, že Grónsko se od 40. let výrazně ochladilo, nikoli oteplilo.Po Climategate rozeslal otevřený dopis výce než stovce kolegů klimatologů s výzvou k očistě klimatologie od praktik, které CRU-emaily odhalily. Open Letter to the Climate Research Community viz zde. Obsahuje i něco o autorovi. Dopis obsahuje jednu větu, která by se měla tesat do kamene: "Skutečnost že klimatické modely nedokáží vysvětlit oteplování po roce 1970 přirozenými příčinami se vykládala jako důkaz, že za tuto změnu teplot mohou lidé. Logičtější by bylo připustit, že tyto modely zatím nejsou dost dobré, aby dokázaly věrně popsat přirozenou variabilitu klimatu."

Jan Veizer - Slovák, geolog, po roce 1968 emigroval do USA. Nyní působí na Ottawa University. V roce 1992 byl oceněn 1992 Gottfried Wilhelm Leibniz Prize. Studuje cyklus kolísání teplot o délce cca 150 milionů let (souvisí s oběhem Slunce kolem Galaxie). Anglický článek o Veizerovi zde.

Miroslav Kutílek - český pedolog, předseda redakční rady klubu skeptiků Sisyfos. Autor knihy "Racionálně o globálním oteplování." (ukázka zde) Čestný předseda Mezinárodní pedologické unie.

Václav Klaus - nejznámější a nejhlasitější klimaskeptik mezi světovými státníky. V roce 2007 US Kongres požádal Al Gora i V. Klause o stanovisko ke klimatickým změnám (Klaus vyjádření zaslal písemně). Viz zde. V roce 2008 se svou knihu "Modrá, nikoli zelená planeta" dělal přednáškové turné po USA. Jako president předsedající země EU se Klaus v roce 2009 zúčastnil druhé mezinárodní (nealarmistické) konference o změnách klimatu.

Donald Trump - tak dobře, uznávám, Donald není Čech ani klimatolog, ale vzal si českou modelku (Ivana). Trump je miliardář, stavitel a měl i vlastní TV show (hezký cz článek o něm zde). Po Climategate vyzval Al Gora, ať vrátí Nobelovu cenu. Mít na své straně bohaté sponzory je také důležité (alarmisté je mají - Rockefeller, Turner a další).

 

Proč tu neuvádíme žádné zaměstnance ČHMÚ? Protože jsou loajální ke svým kolegům ze zahraničí a zpravidla hájí čest svého oboru proti kritikům. Proto se o alarmismu příliš kriticky nevyjadřují. Ale i dr. Pretel či Metelka souhlasí, že obchod s emisními povolenkami a různé Kodaňské protokoly nám nepomohou. A dr. Metelka na svém blogu napsal, že podle něj by předseda IPCC Pachauri měl po té vlně skandálů odstoupit. Dr. Pretel se postavil proti Greenpeace v případě Prunéřov a odmítl zveličování vlivu emisí této uhelné elektrárny. Za to byl dr. Pretel sesazen ministerstvem životního prostředí z postu českého vyslance v IPCC.

 

 

2) ZE ZAHRANIČÍ

 

 

= Bývalí pracovníci IPCC =

Chris Landsea - odborník na hurikány. pracoval v IPCC na čtvrté zprávě (2007), ale v roce 2005 odstoupil na protest proti tomu, že IPCC vědomě lže o zhoršování hurikánů kvůli globálnímu oteplování. Jeho rezignační dopis viz zde. Autorem nepravdivých výroků o "rostoucí aktivitě hurikánů" byl tehdy Kevin Trenberth, který v Climategate proslul větou "nedokážeme vysvětlit, proč se neotepluje a je to tragikomedie" (travesty).

Richard Lindzen - klimatolog, byl vedoucím autorem jedné z kapitol třetí zprávy IPCC (2001). Jeden z prvních hlasitých klimaskeptiků mezi vědci. Jeho článek z roku 1992 viz zde.

John Christy a Roy Spencer - vytvářejí grafy teplot dle satelitů (UAH). To oni cca 1990 vynalezli metodu, jak dle satelitů měřit teploty. Spencer má svůj blog https://www.drroyspencer.com/ kde najdete i nejnovější údaje ze satelitů. 

Vincent Gray - dlouholetý expert IPCC, který si z IPCC odnesl otřesné zkušenosti. V roce 2006 založil The New Zealand Climate Science Coalition. Skvělý článek o něm od L.Solomona zde.

Paul Reiter - pracoval pro IPCC jako korektor (reviewer). Protestoval proti výrokům, že kvůli oteplování hrozí rozšíření malárie na sever. Z IPCC odstoupil a vynutil si, aby jeho jméno bylo vymazáno ze seznamu "2500 vědců IPCC". Článek o něm od L. Solomona zde.

 

= Průkopníci =

Antonio Zichichi - spoluzakladatel a předseda světové asociace vědců (World Federation of Scientists). V roce 2007 podepsal otevřený dopis 100 vědců generálnímu tajemníkovi OSN s protestem proti alarmismu (dopis viz zde)

William Gray - průkopník v oboru předpovídání hurikánů, jeden z největších odborníků na světě. V roce 2008 se ho zaměstnavatel snažil umlčet kvůli jeho klimaskeptickým názorům (viz zde

John Christy a Roy Spencer - vytvářejí grafy teplot dle satelitů (UAH). To oni cca 1990 vynalezli metodu, jak dle satelitů měřit teploty.

Joe Coleman - meteorolog, zakladatel Weather Channel (první specializovaný TV kanál o počasí). Autor Oregon Petition (dodnes ji podepsalo přes 30 000 amerických vědců, nejen z věd o klimatu)

Usoskin a Solanki - tito klimatologové by protestovali proti svému zařazení do tohoto seznamu, protože se snaží alarmisty nepopudit. Ale oni objevili při studiu izotopů berylia, že sluneční aktivita v půli 20.století byla vyšší než za stovky ba tisíce let předtím.

Hoyt a Schatten - lidé, kteří vynalezli přesnější metodu počítání slunečních skvrn (GSN) a tak objevili, že sluneční aktivita byla ve 20. století nejvyšší od 17. století. Hoyt také pracoval na údržbě satelitu Nimbus 7 a protestoval proti dodatečnému zfalšování jeho dat (podezřelý PMOD kompozit, který tvrdí, že sluneční aktivita v době oteplování nerostla).

Rhodes Fairbridge - asi největší a nejplodnější klimatolog vůbec. Autor a editor encyklopedií klimatologie. Zastánce názoru, že sluneční aktivita kolísá kvůli pohybům Slunce kolem těžiště sluneční soustvy. Tuto teorii dnes rozvíjí ve hlavně dr. Ivanka Charvátová z ČSAV.

H. Svensmark - dánský klimatolog z Kodaně, zastánce názoru, že sluneční vítr má vliv na klima (na tvorbu mraků)

E. Friis-Christensen - dánský klimatolog z Kodaně, který spočítal, že podle délky solárního cyklu sluneční aktivita stoupala až do počátku 90.let

Fred Singer - zakladatel a první ředitel National Weather Bureau's Satellite Service Center (1962-64). Provozuje stránky https://www.sepp.org/

Frederick Seitz - fyzik, president americké akademie věd v 60. letech

Piers Corbyn -britský meteorolog a astrofyzik. Průkopník dlouhodobých předpovědi klimatických extrémů podle sluneční aktivity... a má lepší výsledky než oficiální meteorologové. Jeho firma má web https://www.weatheraction.com/

Stephen McIntyre - geolog a blogger (www.climateaudit.org). To on odhalil chyby v Hokejkovém grafu. To on odhalil Hansenovu chybu Y2K.To on odhalil chybné přehození let 1934/98 jako nejteplejších roků 20. stol. v dějinách USA na webu NASA. To on odhalil, že Briffa svá data z Jamalu založil na jediném stromu. Má web ClimateAudit.org. Zasloužil by si Pullitzerovu cenu. Z nikoho nemají pseudovědci takový strach, jako z něho.

Patrick Michaels - klimatolog státu Virginie. Jeho blog https://www.worldclimatereport.com/  je nejstarším klimaskeptickým blogem na internetu. V roce 1998 svědčil v US Kongresu a upozornil, že předpověď alarmistického klimatologa Hansena z roku 1988 (scénář A, business as usual) se nevyplňuje - teploty jsou nižší. V roce 2009 napsal článek "Globální oteplování sežral pes", kde upozornil, že Phil Jones z CRU ztratil podklady svých oteplovacích grafů.

Patrick Moore- Jeden z prvních členů Greenpeace. Bývalý president Greenpeace Foundation Canada.  V roce 85 byl na palubě Rainbow Warrior, když ji Francouzi potopili.  Greenpeace ho dnes pokládají za zrádce, on zase tvrdí, že Greenpeace zradila své původní poslání a stala se z ní levicová politická strana. Hovořil ve filmu "Velký podvod s globálním oteplováním." Má web www.greenspirit.com

 

 =Politici=

Lord Monckton  - politik, člen britské strany UKIP a hlasitý klimaskeptik

Senator James Inhofe - politik, klimaskeptik, přeseda republikánů v senátním výboru pro životní prostředí (jejich web: zde)

Marc Morano - mluvčí sen. Inhofeho, nyní řídí web www.climatedepot.com - asi nejnavštěvovanější klimaskeptické zpravodajství na webu.

 

=Média=

Glenn Beck -svérázný moderátor stanice Fox TV a vyhlášený klimaskeptik. Jeho stránky zde.

Chuck Norris - herec, mistr bojových umění a odpůrce snah o vytvoření globální uhlíkové diktatury

Michael Crichton - spisovatel. Autor románu "Říše strachu", kde kritizuje alarmismus.

Rupert Murdoch - mediální magnát, který vlastní klimaskepticismem proslulou stanici FOX News. Byl vyhlášeným klimaskeptikem až cca do roku 2007, kdy se pokusil natřít svou image na zeleno. Ani po svém obrácení však klimaskepticismus ve svých médiích nezakazuje - Fox je toho důkazem. Po Climategate  je i Rupertova nová víra nalomená (viz zde)

 

= Další =

Jo Nova - web asi nejpohlednějšího klimaskeptika najdete na https://joannenova.com.au Jo je autorem proslulé příručky "Manuál klimaskeptika" i obrovského plakátu "30 let Climategate"

Joe D'Aleo - Meterorolog. Má web https://www.icecap.us/ To on upozornil na australskou Climategate - manipulaci s daty z meteo-stanice v Darwinu.

E.M.Smith - Programátor. Má blog https://chiefio.wordpress.com/ Analyzuje algoritmy klimatologických programů. To on poukázal na to, jak GHCN ze své databáze vypouští stále více "studených" stanic.

Anthony Watts - meteorolog, autor projektu www.surfacestations.org, který mapuje meteorologické stanice, jejichž měření je zkreslené blízkými zdroji tepla. Má blog https://wattsupwiththat.com

Warwick Hughes https://www.warwickhughes.com/blog/ Klimatolog, kterému Jones odmítl vydat data k ověření se slovy "proč bych vám měl dávat naše data, když vám jde jen o to, jak v tom hledat chyby."

Bjorn Lomborg  - statistik, ekolog, autor knihy Skeptický ekolog (2006 byl v Praze představit její český překlad). https://www.lomborg.com  

 

= A stovky a tisíce dalších =

 US Senate Minority Report

(EN) 700 předních světových vědců, kteří nesouhlasí s "konsenzem" (včetně jejich kvalifikace a doslovných citací)

L. SOLOMON: The Deniers: The World-Renowned Scientists Who Stood Up Against Global Warming Hysteria, Political Persecution, and Fraud

(EN) Online kniha o desítkách špičkových vědců, kteří jsou pronásledováni pro své názory na změny klimatu.

Heidelberg Appeal

(EN) Heidelberský protest podepsaly desítky držitelů Nobelovy ceny. Mimo jiné Norman Borlaugh, autor "zelené revoluce", která v 60. letech zvýšila světovou produkci potravin. Nebo S.P. Kapitza, A.Penzias či Elie Wiesel.

Oregon Petition

(EN) Oregonskou petici podepsalo přes 30 000 amerických vědců, nejen z oborů zkoumajících klima.

 

 

=================================================================

 

O R G A N I Z A C E

 

 

1) ČESKÁ REPUBLIKA

 

Občanské sdružení oponent poskytuje právnické poradenství lidem, kteří mají problémy s ekology. Například když vám blokují stavbu.

 

Unie pro krajinu je asociace občanských sdružení, která jsou proti stavbě větrných elektráren.

 

Teplo domova je začínající sdružení proti snahám environmentalistů zakázat oheň a topení tuhými palivy.

 

Česká nukleární společnost je asociací firem i jednotlivců k propagaci mírového využití jaderné energie. Jaderná energetika neprodukuje žádné znečištění ovzduší.

 

Pokud spotřebitele někdo nutí, aby si povinně kupoval předražené cosi, které nechce... není to námět pro protesty Sdružení pro ochranu spotřebitele? Mám teď na mysli solární elektřinu.

 

Petice proti zelenému zdražování. Podepište.

 

 Hlasujte v příští anketě Meloun roku. 

 

Centrum pro ekonomiku a politiku je think-tank založený Václavem Klausem. CEP do ČR přinesl a organizoval veřejné promítání filmu Velký podvod s globálním oteplováním. Pořádá přednášky, semináře, vydává publikace.

 

Předseda redakční rady Sisyfa, dr. Miroslav Kutílek patří k našim předním "klimaskeptikům. Toto sdružení se věnuje pořádání přednášek a vydáváním publikací, které bojují proti různým dobově módním výstřelkům jako je psychotronika či klimatický chiliasmus. Přehled obdobných skeptických organizací ve světě viz zde  

 

Také můžete napsat svým volebným zástupcům ve výborech pro energetiku a pro životní prostředí.

Poslanecká sněmovna: energetika,  životní prostředí

Senát: energetika, životní prostředí

 

Možná nejlepší způsob, jak šéfy velkých stran dotlačit k realističtějšímu přístupu k EU a ke klimatu, je dát svůj hlas malým klima- a euro-skeptickým stranám. Odliv hlasů do UKIP takto přesvědčil britské Konzervativce, aby začali více repektovat vůli voličů a přiklonili se více k euroskepticismu.

 

 

2) ZAHRANIČÍ

 

ICSC: Mezinárodní asociace klimatologů, kteří jsou skeptičtí vůči hypotéze o lidmi způsobeném katastrofálním oteplování

 

NIPCC: Nevládní panel pro klimatické změny

 

Světová federace vědců sdružuje vědce z více jak 100 států: Její president a spoluzakladatel dr. Antonio Zichichi podepsal v roce 2007 otevřený dopis 100 vědců generálnímu tajemníkovi OSN, kde signatáři protestují proti alarmismu (text zde). Už v roce 1999 klimatologický panel WFS vydal prohlášení (zde), ve kterém varuje, před snahami o utajování vědeckých dat v klimatologii. Věda otevřené sdílení dat potřebuje, jinak nelze důkazy ověřit a výsledky nelze replikovat ani falsifikovat. Je to pak ještě vůbec věda? Toto utajování dat v klimatologii vyplulo o deset let později skutečně na povrch díky zveřejnění kompromitujících e-mailů z CRU, kde čteme takové věty jako "raději ta data smažu, než bych je někomu poskytl podle zákona o svobodě informací" (šéf CRU, instituce, o jejíž data se opírají zprávy IPCC).  

 

Podepište Mahattanskou deklaraci: V roce 2008 se v New Yorku konala Mezinárodní konference o klimatických změnách. Účastníci podepsali deklaraci, v níž vyzvali světovou veřejnost, aby přestala poslouchat nevědecké rady IPCC. Signatáři se dělí do tří skupin. Jednak přímí účastníci konference, jednak  vědci kvalifikovaní v otázkách změn klimatu a jednak laická veřejnost. I vy tedy můžete připojit svůj podpis a vyjádřit tak svůj názor. Kde jinde může váš podpis být hned vedle podpisu presidenta Světové asociace vědců.

  

European Coalition for Economic Growth:

Sdružení think-tanků, které podporují volný trh. Tj. trh, kde není každý krok občana svázán sítí environmentálních směrnic, příkazů a zákazů. Rozhoduje zákazník, nabídka  a poptávka. Nikoli směrnice úředníků. K Evropským členům patří např. Liberální institut (ČR), Hayek Institute nebo Copenhagen Institute.

 

Ekonomický think-tank z USA, zastánce volného trhu. Asi nejvýznamnější "klimaskeptický" think-tank na světě. Každoročně pořádá International Conference on Climate Change: ekonomové si zvou odborníky na klimatické změny, aby jim pomohli s vyhodnocením ekonomických dopadů.

 

Klub hospodářského růstu: Americký  think-tank, který pravidelně udílí cenu "soudruh měsíce "(Comrade of the Month). V květnu 2009 "cenu" získali kongresmani Waxman a Markey za návrh zákona o cap-n-trade (o zavedení daně z uhlíku).

 

  

 

Že malá strana nemá šanci? Britská strana nezávislosti dokazuje, že to jde. Videa s projevy jejich předsedy Farage, brilantního řečníka, najdete na https://www.youtube.com/user/reformycz (české titulky). UKIP požaduje referendum o vystoupení z EU. Co vy na to? Od klimatických bruselských předpisů by byl rázem pokoj.

UKIP vznikla 1993 na protest proti vzniku EU (Maastrichtská smlouva). Její hvězda začala stoupat v roce 1999, kdy se dostala do europarlamentu.

V eurovolbách 2009 se UKIP /ju:kip/ v Británii umístila na druhém místě, to znamená, že porazila sto let starou (nyní vládnoucí) Labour Party!

Členem UKIP je známý klimaskeptik Lord Monckton.

 

Europäisches Institut für Klima und Energie: Německé sdružení vědců, kteří odmítají hypotézu o lidmi způsobeném katastrofálním oteplení. Patří tam například Z. Jaworovski nebo Heinz Hug.