Zpráva IPCC podrobena auditu: A pohořela

30.04.2010 20:47

(scinet) Skvělý článek O.Klimánka "Zpráva Mezivládního klimatického panelu: 5600 nevědeckých citací, strach, katastrofy a politické motivy. Indie z Panelu vystoupila" shrnuje, proč Indie vystoupila z Mezinárodního panelu OSN pro klimatické změny. Nezávislý audit našel v poslední zprávě IPCC 5600 citací z neověřené nevědecké literatury. Protože si zdroje neověřují a vrazí do svých zpráv cokoli, co by mohlo povzbudit klimahysterii, vklouzne jim do toho spousta neodhalených chyb.

Já bych doplnil další důvod, proč zprávy IPCC nejsou "shrnutím aktuálního stavu vědeckého poznání." Nepohodlné vědecké údaje totiž zprávy ignorují. Například tam nenajdete ani slovo o délce solárního cyklu, ačkoliv je to jeden z klíčových ukazatelů sluneční aktivity.