Žaloba na NASA kvůli utajování dat o klimatu

03.12.2009 17:41

(Washington Times). Chris Horner z CEI podal žalobu na GISS (součást NASA). Tento ústav vytváří grafy globálních teplot (druhý takový ústav je CRU známá z Climategate). GISS léta odmítá badatelům vydat své údaje k ověření a vyhýbá se zákonu o svobodě informací. Tak jako to dělali v CRU.