Vystoupení na mezinárodní konferenci o geoetice

20.07.2014 09:21

V říjnu 2013 se v Příbrami konala mezinárodní konference o geoetice, tedy o etice v přírodních vědách. Zúčastnili se odborníci z Itálie, Japonska, Ruska, Alžírska, Polska, Mongolska, Bulharska a dalších zemí. Diskutovalo se například o zemětřesení v Aquille. Ale také o změnách klimatu. 

Konference každoročně organizuje Václav Němec CSc, který je otcem "geoetiky" jako oboru. V minulosti působil jako president IAGETH (International Association for Geoethics) a je vicepresidentem AGID (Association of Geoscientists for International Development).

Konference se zúčastnili i zástupci z České republiky, včetně Vítězslava Kremlíka, redaktora Klimaskeptik.cz, který přednesl příspěvek 

(GD 08) UN Climate Panel Reports: A Reliable Risk Assessment

Vicepresident AGID zaslal generálnímu tajemníkovi OSN dopis (Pribram_dopis.png (937,2 kB) ), ve kterém varoval před nespolehlivými zprávami klimatického panelu OSN. Ten totiž "extrémy" (přírodní katastrofy) posuzuje jen podle posledních 150 let údajů a ignoruje poznatky geologie a dalších přírodních věd. "Z hlediska současného stavu vědeckého poznání jsou zprávy IPCC neudržitelné.".

Poznámka: Z důvodu nemoci hlavního organizátora sborník z konference vychází až nyní.

Další informace: https://www.hpvt.cz/