Vyšetřování: Mann je nevinen. Sám to řekl a to jako důkaz stačí.

03.02.2010 21:54

(Huffington Post) Universita v Pennsylvanii, kde Michael Hokejka Mann pracuje ho začala vyšetřovat kvůli jeho zapojení do aféry Climategate. Kolegové a kamarádi ho vyšetřili a zjistili, že  - jaká úleva - pověst jejich university je neposkvrněna. Michal hned vydal tiskové prohlášení: "Je pro mne zadostiučinění, ale čekal jsem to, protože jsem nic špatného neprovedl." Hokejkový graf tedy není prý podvod ... Teď zbývá jen další krok. Ustavit vyšetřovací komisi, která vyšetří podvody této vyšetřovací komisi.

Studenti z Penn State University protestovali a uspořádali demonstraci. Univerzita je v jasném konfliktu zájmů.

https://teejaw.com/2010/02/12/more-troubles-for-hockey-stick-trick-man-michael-mann/