Vlk: Kraft durch antiatom

06.06.2011 13:37

Zajímavý článek V.Vlka St. "Kraft durch antiatom" vyšel na Neviditelném psu. Jde o zamyšlení proč z celé zeměkoule je světovým lídrem v ekologismu a klimatismu právě Německo. Proč právě Německo má nejsilnější Stranu zelených a jako první vypíná jaderné elektrárny. Proč právě Němci?

Výňatek: "Robert Paxton, americký historik, říká: Fašismus je způsob politického jednání vyznačujícího se obsesivními představami o rozkladu společenství. Může něco jiného lépe vystihovat třeba teorii o „globálním oteplení"?... Hledáme-li, odkud se bere dnešní až blouznivý náboženský odpor Němců a Rakušanů proti atomové energii, stačí se vrátit k výrokům Hitlera o židovsko-sionistické pavědě – nukleární fyzice, provozované židy a plutokraty (čti Američany). USA vyrobily atomovou bombu (za pomoci židovských vědců), porazily Německo a Japonsko a to uvnitř Němců stále rezonuje."