Vedoucí pracovník NASA vyvolává duchy

30.10.2010 12:19

(WashingtonPost) Rob Gutro je meteorolog, který pracuje jako zástupce vedoucího "Goddard Space Flight Center", to je ústav NASA v Greenbelt. Má na starosti komunikovat vědeckou práci ústavu směrem k veřejnosti. Například publikuje nejnovější zprávy o globálním oteplování, tání Grónska apod.

Zatímco v práci přes den straší veřejnost globálním oteplováním, ve volném čase se věnuje strašení metafyzickému.

Tohle jsem si fakt nevymyslel.

Ve volném čase se věnuje komunikaci se zemřelými. Jezdí například po domech, kde "straší". Viděli jste "Krotitele duchů"? Tak to je  Rob Gutro. Říká, že k lovení duchů používá seriozní vědecké metody. Jde prý o solidní vědu.

Gutrova vědecká logika je neotřesitelná: "Zákon zachování energie znamená, že energii nelze zničit. Může se jen transformovat. Takže když zemřeme, energie, která je v nás, musí přece někam jít. Může se z ní stát bludný duch nebo naše duše odejde tam na druhý břeh."

Zamyšlení: Vidíme zde totéž co u klimatických změn či víry v boha. Řada vědců se ve své práci řídí vědeckou metodou, ale jak dojde na otázky jejích víry v boha/klimatismus/duchy, najednou se jim zatmí před očima a vědeckou metodu myšlení neuplatňují. V klimatismus věří bez důkazů, na důkazy se neptají, stačí jim slepá víra, že většina diplomovaných pánů se nemůže mýlit.