Universita se snaží krýt Phila Jonese: A lže parlamentu

03.03.2010 16:43

(Timesonline) University of East Anglia má svého úředníka (ICO), který sleduje, jak jednotlivá oddělení dodržují zákon o poskytování informací veřejnosti (FOIA). Vicekancléř university profesor  Edward Acton tvrdil, že tento úředník v postupech klimatologů CRU žádné pochybení nenašel. Toto tvrdil i v dopise parlamentnímu vyšetřovacímu výboru. Lhal.  ICO ve skutečnosti ve svém vyjádření napsal: “The prima facie evidence from the published e-mails indicate an attempt to defeat disclosure by deleting information. It is hard to imagine more cogent prima facie evidence.”  (Publikované e-maily dokládají pokusy utajit informace tím, že budou zničeny. Těžko si představit jasnější důkaz prima facie." Universita na něj vykonávala nátlak, aby toto vyjádření stáhnul...Rád bych připomněl, že po Climategate universita oznámila, že aféru "vyšetří" sama. To bychom si pomohli. Ještě že se toho chopil aspoň parlament... Korespondenci s ICO universita dala po nátlaku veřejnosti na web.