Tolasz: O průběhu plenárního zasedání IPCC v Koreji

17.10.2010 00:00

(CHMI, blog) Pan Tolasz na webu informuje veřejnost, jak probíhalo plenární zasedání IPCC v korejském Pusanu.  Českou republiku zastupují pan Metelka, pan Tolasz a český velvyslanec v Koreji.

Mě zatím nejvíce zaujala tato věta o třetím dnu zasedání:

"Asi nejméně kontroverzí vyvolalo doporučení týkající se konfliktu zájmu (doporučení s.46 materiálu Doc07). Zde určitě stojí za zmínku, že IAC při svém zkoumání nenašel žádné náznaky, že by IPCC při přípravě AR4 byl nějakým konfliktem zájmu ovlivněn (zaznělo v prezentaci Auditu IAC Peterem Williamsem z IAC)."

Neuvěřitelné.

To se stačilo zeptat. Mohl bych jim o konfliktech zájmů v AR4 udělat přednášku. Zejména následující.

a) Judithgate: Judith Lean byla ve střetu zájmů a upozorňovala na to v připomínkovém řízení i Norská vláda

b) Phil Jones byl v konfliktu zájmů. Zneužíval svého postavení v čele IPCC k zablokování kritiky své práce. "Nepřipustím, aby se tyto studie dostaly do příští zprávy IPCC. Nějak už je udržíme mimo.. I kdybych měl redefinovat, co je to peer-review".

c) Pachaurigate: Jsou prima facie důkazy, že žblebt Himaláje 2035 tam mohl propašovat schválně, aby jeho firma TERI mohla na výzkum  "urgentního" tání Himalájů dostat granty. Autor kachny o Himalájích (glaciolog Hasnain) dostal po vydání AR4 v TERI výnosné místečko.

d) Nakicenovic a další. Autori klimatických modelů sami hodnotili svou vlastní práci. Známkovali sami sebe. To je také konflikt zájmů. Psal o tom R.Toll.

 

Závěr? Vypadá to, že údajné snahy o reformu IPCC jsou jen divadélko. Proč nejsem překvapen?