Suvorov: Volba vs úspora energií

14.08.2010 08:24

Toto mi poslal jeden čtenář:

"V souvislosti s vaším článkem ohledně enviro-pokusu donutit lidi k dřívějšímu zhasnutí jsem si nemohl nevzpomenout na výňatek ze Suvorovovy knihy "Volba", což je velmi čtivá fikce vytvořená za účelem názorného popisu praktik totalitní moci. V knize se odehrává rozhovor mezi starým stalinistickým diverzantem a jeho geniální učednicí (alias "Večernice"), jež se oné zprávy přímo dotýká:"

================================

 

VOLBA


"Začneme s rozborem tvé písemné práce na téma 'jak si podmanit sto milionů svobodných občanů'. Řeknu ti upřímně, Večernice, že ne všechno z tvé práce jsem pochopil."

   "Je to jednoduché. Představ si přehlídku na Rudém Náměstí. Řady po dvaceti lidech. V každém útvaru deset řad, to je dvě sta lidí.

Takových útvarů až za obzor. A všichni pochodují navlas stejným krokem, prostě nádhera. Každý útvar prodělává tvrdý výcvik po dva měsíce na májové oslavy a dva měsíce na říjnové. To nemluvím o každodenním, stále se opakujícím výcviku, který probíhá nezávisle na jakýchkoli oslavách. A to nejen v Moskvě, ale na všech místech Sovětského svazu. Je snad ve válce nutné pochodovat parádním maršem v přesných útvarech po dvou stech lidech? Je snad nutné ve válce zdvihat nohy do výše pasu a nepokrčit při tom kolena ani neodhalit ponožky? Musí se ve válce vypínat hruď k prasknutí a brada vystrkovat vpřed? Proč ztrácíme při výcviku vojska čas s takovými hloupostmi? A přece to všechno má svůj smysl. Donutit tisíce lidí děla to samé současně, přičemž jednají pouze podle příkazu a ne podle zdravého rozumu."

   "O tom není sporu."

   "To je také všechno. Jenom si musíš místo tisíců lidí představit stamiliony."

"Chceš donutit svobodné občany pochodovat vojenským krokem?"

"Jistěže ne. Hovořím o obsahu, ne o formě. Hlavní je, aby zadané úkoly byly prosté. Aby je vykonávaly stamiliony lidí současně. Je nutné donutit je dělat pravidelně naprosté hlouposti."

   "Přemýšlela jsi o tom, jaké hlouposti by to měly být?"

   "To je jednoduché. Můžeš například donutit celé lidstvo dvakrát ročně přeřídit hodiny."

   "Čím bys chtěla lidi přesvědčit, aby to dělali?"

   "Prohlásit, že se tím uspoří spousta energie."

   "A neuspoří se snad?"

   "Samozřejmě, že ne. Hlavní spotřebitelé energie jsou továrny. Ať přeřídíš hodiny dopředu nebo dozadu, továrny budou spotřebovávat stále stejné množství energie. Jedním  velkých spotřebitelů je i doprava. Zase, nezávisle na posunu času budou dopravní prostředky spotřebovávat tolik, kolik budou potřebovat. Nebo například šachty. Tam je pořád tma. Začne směna, zapnou světla. Skončí směna, vypnou světla. Jaký je rozdíl, jestli to bude o hodinu dříve nebo později? Další velká spotřeba - veřejné osvětlení. Když je tma, světlo se zapne. za světla se nesvítí. Co na tom záleží, když posuneš hodinové ručičky?"

   "Ovšem část energie spotřebovávají lidé ve svých domácnostech."

   "Správně. Méně než jedno procento. Ale z toho procenta nejde zdaleka všechno na osvětlení. Brzy nadejde doma, kdy budou mít lidé elektrické žehličky elektrické nože. Nakonec budou mít všichni doma telefon, rádio a elektrické kino. Posuň čas jak chceš, ale spotřebu energie těchto přístrojů neovlivníš. Se světlem v bytech je to koneckonců to samé. V létě je světlo od rána, ať vstáváš v pět nebo v deset. V zimě je taková tma, že můžeš ručičky na hodinkách třeba ukroutit, ale posvítit si přitom musíš."

   "Ty si tedy myslíš, že systém letního a zimního času nebude mít smysl?"

   "Naopak, způsobí to škody. Obrovské ztráty."

   "To nebude nikdo protestovat?"

   "Dav není schopen samostatného uvažování. Přijme to jako nutnost a bude hledat další a další problémy. Pokud se nám podaří zavést deset takových hloupostí a celé lidstvo se jim podřídí, ovládneme svět. Beze zbytku."

...