Studie: Dopady oteplení jsou převážně pozitivní

25.08.2014 12:26

Ze 17 let dlouhé pauzy v oteplování víme, že vliv CO2 na teploty byl přeceněn. Oteplení ve 21.století tedy nepřesáhne 1°C, nejspíše se bude pohybovat okolo 0,5°C. Pro takové mírné oteplení platí, že celkové dopady na ekonomiku jsou pozitivní. To je v souladu s historickými daty, kde v malé době ledové ochlazení vedlo k rozsáhlým ekonomickým škodám, zatímco při oteplení se situace zlepšovala. Nejpozitivnější dopady oteplení (a růstu hladin CO2) jsou v zemědělství, dnes už je to okolo +0,8% HDP.

Negativní dopady oteplení jsou často přehnané díky chybné statistice - například vysychání Sahelu v Africe je dáváno za vinu "změně klimatu" a bere se to jako důkaz negativního dopadu CO2. Modely proto očekávají další zhoršování. Ve skutečnosti ale Sahel vyschl v období ochlazování, ne oteplování. Viz článek "Vysychání Sahary a Sahelu - mýtus a skutečnost".  Modely tedy vycházejí z mylných podkladů a je možné, že i v Africe budou celkové výsledky oteplení pozitivní. 

GRAF 1: Představa klimatického panelu OSN o budoucím vývoji teploty (červená křivka). Dnes už víme, že k takovému oteplení nedojde, protože vliv CO2 je slabší než se myslelo.

 

 

GRAF 2: Vliv oteplení na HDP - silná černá čára. Oteplení ve 20.století mělo čistý pozitivní vliv na ekonomiku - dnes už je to kolem +1,5% HDP. Tento ekonomický vliv bude pozitivní, i když se oteplí o dalších 0,5°C. I při oteplení  o 1,5°C nad úroveň roku 2014 je stále ekonomický dopad lepší než v roce 1990.

 

LITERATURA:

TOL, Richad J.S. The economic impact of climate change in the 20th and 21st centuries. Assessment Paper. Copenhagen Consensus on Human Challenges 2011.  ¨https://www.copenhagenconsensus.com/sites/default/files/climate_change.pdf