Spory o klima v českém klubu skeptiků v roce 2010

22.12.2010 11:02

FÁZE 1 - ČEKÁNÍ

Ohlédněme se za tím, jak se aféry IPCC odrazily v dění uvnitř českého klubu skeptiků Sisyfos v letech 2009-2010:

Listopad 2009 - propukla aféra Climategate

Leden 2010 - propukla aféra Glaciergate

Ještě půl roku poté se český klub skeptiků Sisyfos na svém webu nijak nevyjádřil k největším vědeckým aférám poslední generace.

Asi proto, že česká média o Climategate mlčela jako hrob, takže naše akademická obec vůbec netušila, že se něco takového stalo.

 

FÁZE 2 - ZVEDNUTÁ RUKAVICE

Učinil tak až nový člen klubu, Mgr. Kremlík v článku "Boj proti alarmismu je sisyfovská práce" na konci června 2010

Kremlík byl také pozván do PEN klubu v rámci pravidelné akce tzv.Pátečníků (sekce Sisyfa), aby přednášel o aférách IPCC.

Členům klubu skeptiků byly posléze adresovány i články:

"Udělí Sisyfos bludný balvan IPCC"? (Poznámka: Nevím, kdo dostane balvan, ale český zástupce IPCC alespoň vyhrál cenu "Meloun roku")

"Co říká Popper o klimatickém alarmismu"

"Co říká Kuhn o alarmistickém paradigmatu"

 

 

FÁZE 3 - PŘÍZNIVCI IPCC SE BRÁNÍ

Příznivci IPCC zareagovali rozčileně:

Pan Hořejší v článku "Sisyfos propaguje protivědecké aktivisty" (Podle p. Hořejšího, když někdo protestuje proti porušování vědecké etiky a vědecké metody práce, tak je protivědecký aktivista? Hm. Lidé co kritizovali korejského vědce U Sok-Hwanga za falšování výzkumu klonování, také byli protivědečtí aktivisté?)

Pan Metelka z ČHMÚ v článku "Skepticismus vs klimaskepticismus" (Používáním termínu "klimadenialista" se pan Metelka sám ocejchoval jako alarmista. Klimaskeptiky termínem "popírači" označují totiž jen extrémní alarmisté. Tak jako třeba termín "bolševická sebranka" používají jen antikomunisté)

Feministka Eva Hauserová vstoupila do Sisyfa (a to hned do jeho vedení) ve snaze můj článek z webu odstranit v duchu soudružské cenzury. Slyšela někdy vůbec o pojmu "akademická svoboda"? Vygooglujte si to, paní Hauserová.

Sama o tom píše: "Výbor Sisyfa přijal názor nestora spolku Jiřího Heřta, že nemáme kapacity na to, abychom klimatické spory řešili na věcné rovině. Za dané situace je klima spíše otázkou víry, stejně jako oblast náboženství. Takže podobně jako Sisyfos neřeší náboženské otázky, uvalíme embargo i na otázky klimatické. Což je určitě nejmoudřejší řešení."

Souhlasím s p. Heřtem, že Sisyfos nemůže řešit, nakolik se otepluje a kdo za to může. Plný souhlas. Ale měli bychom se vyjádřit k METODICKÝM otázkám. K tomu, jak se v klimatologii porušuje vědecká etika a Popperovy zásady vědeckosti. Nesdílení dat, nereplikovatelnost, utajování, střety zájmů. Sisyfos má přímo ve stanovách jako program "obhajobu vědecké metody". A v tomto bodě informační embargo v pořádku není.

 

FÁZE 4 - HAPPY END?

Doneslo se mi, že když se svou snahou o cenzuru neuspěla, tak pí Hauserová své jednoúčelové členství v Sisyfovi ukončila.

A pustila se frustrovaně do klubu skeptiků, že jsou prý ne skeptici, ale "popírači".

Viz její článek "Bojovníci s bludy a větrnými mlýny" v Lidových novinách z 27. 11. 2010

Zde píše: "Posedl mě nějaký revoltující ďáblík a zapáleně jsem hlásala něco podobného jako profesor Hořejší, pravda emotivněji a méně kultivovaně. Pohádala jsem se s částí členstva, které článek (Mgr. Kremlíka) připadal naprosto v pořádku."

Dále píše, že Sisyfovci jsou prý denialisti. "Existují popírači holokaustu, popírači škodlivosti kouření, účinnosti očkování, do stejné kategorie patří nejrůznější spiklenecké teorie, například o původcích teroristického útoku 11. září. Popírači sami sebe často označují za skeptiky - za ty, kteří nenaletěli masově šířené propagandě."

 

21.12.2010 na webu Sisyfa pan Oldřich Vinař reaguje na pí Hauserovou v článku "Bojuje Sisyfos s větrnými mlýny?".

Jednak mne potěšilo, že pan Vinař sdílí můj názor na Poppera: "Byl jsem nadšen, když Karel Popper stanovil kritérium toho, co patří a co nepatří do vědy tak, že do vědy patří to, co je možné vyvrátit. Je to tedy pravý opak dogmatismu, který vyčítají někteří lidé Sysifovi. Dogma je definováno tím, že je nevyvratitelné, nesmí se o něm pochybovat. Věda je vždy ochotná své výsledky podrobovat novým přezkoumáváním."

A k otázce klimatu pan Vinař píše: "Sisyfos má poskytovat a poskytuje půdu pro diskusi a tříbení názorů. Na webu Sisyfa si lze přečíst, že blog Mgr.Kremlíka o neexistenci globálního oteplování je jen jeho osobním názorem a že nevyjadřuje stanovisko výboru Sisyfa. Od toho Sisyfos je, aby o této otázce umožnil diskusi - a to se také děje – jak v příspěvku profesora Hořejšího, tak obšírněji v článku Ladislava Metelky."

(Technická: blog Mgr. Kremlíka není o "neexistenci globálního oteplování". Za posledních 200 let se jasně globálně oteplilo. Je ale otázka, zda za to nemůže spíše slunce, jako odjakživa)

Souhlas, Sisyfos by měl být zejména prostorem pro diskusi o kontroverzních tématech na pomezí vědy. Cenzura, jako si představuje paní Hauserová, nemá zde místo. Kam by se pak poděla akademická svoboda?

Co říci závěrem? Jsem rád, že se mi podařilo upozornit českou akademickou obec na existenci aféry Climategate a že se podařilo v klubu skeptiků vyvolat debatu na toto palčivé téma. Dokonce jsem byl i pozván jako řečník na Slovensko na veřejnou diskusi o klimatu v akci "Metamorfózy", kterou spoluorganizovala slovenská Akademie věd. V minulých letech se Metamorfóz účastnil dr. Grygar.

Děkuji za podporu členům klubu skeptiků, kteří háji kritickou metodu i v otázkách změn klimatu. Zejména děkuji za podporu profesoru Miroslavu Kutílkovi. A znovu mu blahopřeji k jeho letošním úspěchům. V zahraničí mu na podzim vyšla anglicky kniha "Facts about Global Warming - Rational or Emotional Issue?" Nemluvě o jeho státním vyznamenání, které obdržel nejen za své zásluhy o pedologii, ale i za zásluhy o vědu v oblasti změn klimatu.

 

Happy New Year