Soud: Lední medvědi nejsou ohroženi vyhynutím

23.12.2010 19:02

(Washington Post) V květnu 2008 ještě Bushova vláda zařadila polární medvědy na seznam "threatened species", tj. chráněných druhů. To je menší stupeň ochrany než seznam "endangered species", tj. druhů ohrožených vyhynutím.

Ekologové se nyní u soudu dožadovali, aby ochrana medvědů byla zvýšena a aby byli prohlášeni za "endangered". Obamova vláda (konkrétně úřad Fish and Wildlife Service) však stojí za Bushovým rozhodnutím. Medvědi nejsou ohroženi tak, jak tvrdí alarmisté.

"Náš úřad vysvětlil, jak naši biologové dospěli v roce 2008 k závěru, že polární medvědi nečelí náhlému ani katastrofálnímu ohrožení a že jde stále o rozšířený druh, který není omezen ani na kriticky malé území ani na kriticky nízký počet jedinců," uvedla Fish and Wildlife Service.

Kassie Siegelová, ředitelka Climate Law Institute (Ústavu klimatické spravedlnosti) při  Center for Biological Diversity označila rozhodnutí vlády za "velké zklamání". Arktický led, tj. loviště medvědů, taje a medvědi hynou hlady, řekla.

Kdyby byli medvědi zapsáni na seznam druhů ohrožených vyhynutím (endangered), otevřelo by to dvířka možnosti regulovat emise skleníkových plynů prostě na základě zákona o ohrožených druzích (Endangered Species Act). Přestože cap-n-trade zákon v Kongresu neprošel.

 

Více o prý katastrofálním úbytku ledu v Arktidě viz v článku "Bude Arktida brzy v létě bez ledu?"