Climategate: Přelomový rozsudek?

01.05.2010 15:36

(guadian, informath) Přelomové rozhodnutí. Britský úřad pro svobodu informací (UK Information Commissioner's Office) rozhodl, že Queen's University Belfast musí zveřejnit a poskytnout svá data o letokruzích (za 40 let výzkumu) Dougu Keenanovi. Což je bankéř, který se ve volném čase věnuje otázkám změn klimatu. Kolega. Až na to bankéřství.

Většina těch dat je dílem profesora Mika Baillieho, který je nashromáždil. Ten nyní skřípe zuby. On se roky vláčel lesy a bažinami s pilou, aby shromáždil vzorky stromů... a nyní to všechno někdo dostane jen za cenu poštovní známky?

Universita se roky vyhýbala Keenanovým žádostem a obcházela FOIA (zákon o poskytování informací). Co bylo vyzkoumáno za peníze daňových poplatníků, na to má veřejnost nárok.

Keenan věří, že letokruhy z irských stromů poskytnou důkazy o existenci výrazného teplého období ve středověku.

Úřad pro informace (Mr.Graham Smith) universitu pokáral: Vymlouvala se, že shromáždit a zveřejnit potřebná data by trvalo 12 měsíců. Podle Smithe by to zabralo maximálně 12 hodin.

Inu tak. CRU je jen vrcholek ledovce. Jak řekla komise britského parlamentu: utajování je mezi klimatology běžná praxe (common practice).

Prof Balillie řekl: "Je to přímý a nepříjemný důsledek informační revoluce. Teď to vypadá, že data z výzkumu bude moci požadovat prakticky kdokoli a že je také dostane."