Skeptici prý "nevěří ve vědu"... Tomu říkáte věda?

16.03.2010 11:33

(Guardian) Další důkaz, že klimatičtí alarmisté žijí už zcela odtrženi od reality, podal ve svém článku jeden z nejslavnějších z nich. George Monbiot. Stěžuje si, že po Climatage a Himalayagate veřejnost už nevěří v IPCC a v blížící se konec světa. Monbiot lká "moje celoživotní práce je v troskách". Ale uniká mu příčina. Má dojem, že to je vliv toho, že prostý nevzdělaný člověk vnímá vědu jako podezřelou magii. Tato nedůvěra se traduje už od dob románu Frankenstein.

Je to jinak. My skeptici ve vědu věříme. Kritizujeme právě to, že alarmistická klimatologie NENÍ věda. Nesplňuje základní předpoklady. Jednak nesplňuje popperovskou zásadu falsifikace. Alarmistická tvrzení nelze vyvrátit  - potvrzuje je teplá zima i studená zima. Dále se utajují důkazy, takže je nelze ověřit. Kde nelze studii replikovat, není to věda.

To co nyní pan Monbiot prožívá, tedy není atak nevzdělaných davů proti vědě. Na pranýři jsou jen osoby, které ušlechtilé zásady vědy zradily.